BASINDAN YAZILAR
Aile Ekonomisine Günde 10 Lira Katkı Sağlamak İstedi Bileğinden Oldu / Vedat İlki - MuhasebeTR

Aile Ekonomisine Günde 10 Lira Katkı Sağlamak İstedi Bileğinden Oldu / Vedat İlki

 Haber sitelerin de yer alan bir haber üzerine bu yazıyı yazmak ihtiyacı duydum.Aslında bu yazının benzerini 23.Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanırken yazmıştım.

 ''Çalışan Çocuklar Bayramlarından Haberdar Mı?''başlığını taşıyordu.

Yazımda vurgulamak istediğim ana tema;

Çalışan çocukların sorunları onların çalışma hayatı içinde yer almaları kısacana hertürlü tehlikelere açık olmaları idi.

Türkiye’de  çocuk işçiliği önleme konusunda önemli çalışmalar olsa da denetim yetersizliğinden bu önlemlerin hayata geçmesinde zorluklar olduğunu bahsetmiştim.

Asıl burada çocukları çalışma hayatı içine iten sorun ise;Ekonomide gelir dağılımının bozuk olmasına bağlamaktayız.

Küreselleşme çılgınlığı artıkça ekonomide gelir dağılımı bozuldukça bu tip haberleri her zaman duyacağız.

Gelişen Türkiye’de çocuk işçiliği önleme adına adımlar atsak bile;

Sultangazi İlçesinde kebapçı dükkanında çalışan çocuğun elini kıyma makinasına kaptırarak sağlık tesisine nasıl yetiştirildiği haberi gözümüzün önünden gitmeyecektir.

Bu çocuğun şu anda eli bileğinden itibaren kesilmiştir.

Asıl burada sorgulaması gereken kimlerdir?

a)İlköğretim öğrencisi olan 14 yaşındaki çocuğun yaşıtları sınavlara hazırlanırken onu çalışma koşullarına iten yoksulluk mu?

b)Anne ve babanın ondan beklediği ev ekonomisine katkı adına para kazanmaya yönlendirmiş olan aile büyükler mi?

c)14 yaşındaki çocuğu işe alan işverenin sorumsuzluğu  mu?

ç)SGK’nun denetimsizliği mi?

d)Bölge çalışma ve İş Kur Müdürlüğü’nün yetişemediği denetimler mi?

e)Belediye zabıtasının işyeri denetiminde duyarsızlığı mı?

Kısacana sorumlular Devlet mi?Aile mi?İşveren mi?

Sorular uzayıp gider.

Şimdi bu çocuk İş Kazası geçirmiştir.

SGK tarafından soruşturma yapılacaktır.

Ailesi ise işverenin kusuru var ise maddi ve manevi tazminat davası açacaktır.

Bölge Çalışma ve İş Kur Müdürlüğü İdari Para Cezası kesecektir.

Savcılık polis raporu üzerine soruşturma başlatacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girecektir.

Peki tüm bunlar 14 yaşındaki çocuğun sakatlanmış ruhunu iyileştirmeye yetecek mi?

Ülkemizde sadece yetişkinler İş Kazası mağduru olmaz iken ,çocuk işçi dediğimiz bu kardeşimizde bu mağdurlar kervanında yer almıştır.

Gözler artık bu kaza sonucu ilgili Müdürlükler de umarım onlarda bu olayın peşine bırakmayacaklar ihmali görülenler hakkında İdari İşlemleri yapacaklardır.

Yazımıza son verirken aşağıdaki değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)  çocuk işçiliğinin yasaklanması, çalışan çocukların çalışma koşullarının iyileştirilmesi  yada çocuk isçiliğinin kaldırılması ile ilgili olarak bir çok sözleşme ve tavsiye kararını kabul etmiştir.

ILO çalışan çocuklar konusunda, iki alanda çocukları koruma altına almıştır.

1.)    Çocukların tehlikeli iş veya istihdama karsı korunması,

2.)     12-13 yasından küçük çocuklar ile kız çocuklarının korunmasıdır.

182 sayılı ILO sözleşmenin onaylanması Türk çalışma hayatı açısından çalışan çocuklara toplum içinde özel haklar tanıyan ve koruyucu hükümleri bulunan bir sözleşmedir. 

Ülkemiz iç hukukunda çocuk isçilik konusunda önemli koruyucu tedbirler mevcuttur. Çözümlerin sosyal hukuk devleti gözüyle ele alınarak, uluslararası sözleşmelere kolayca imza atmanın çok ötesinde ciddi-tedbirler alınmalıdır.

Ekonomik anlamda , gelir dağılımı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Çocuk işçiliği konusunda sağlıklı ve teknik koşullarla donanımlı veri araştırması yapılmalıdır. Günümüzde bu tür verileri almak sorun çözümünde çalışmanın ilk ve sağlıklı adımını oluşturmaktadır.

Kanun koyucu 0-14 yaşındaki çocuklarını 4857 sayılı İş kanunun 71.maddesine göre yasak olmasına rağmen çalıştıran işyerlerine idari para cezası keserken bu çocukların üzerinden maddi menfaat elde eden velilerine yada vasilerine de idari para cezası hatta ağırlaştırılmış para cezası ile cezalandırılmaları gerekmektedir.

Çocuklar  ekonomik çarkların lokomotifi olmamalıdır.

Gelişen ülkemizde sağlıklı ve özgüveni olan  yetişkin bireyler olmalıdır.

(Kaynak: Alitezel.com | 29.05.2012)

GÜNDEM