BASINDAN YAZILAR
Bastoncu, Semerci, Çarıkçı Vergi Vermeyecek / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Bastoncu, Semerci, Çarıkçı Vergi Vermeyecek / Şükrü Kızılot

  GELİR Vergisi, KDV, Kurumlar Vergisi, 6183 sayılı yasa, Özel Tüketim Vergisi ve Özel İletişim Vergisi başta olmak üzere, vergi yasalarında çok sayıda değişiklik yapılacak.

Değişiklikle ilgili tasarıda, ekonomik büyüme, üretim ve istihdamın en önemli kaynağını oluşturduğu da göz önüne alınarak, yatırım teşviklerinin kapsam ve etkinliğini artırmaya yönelik önemli düzenlemeler yapıldığı göze çarpıyor.
Asgari 500 milyon liralık yatırımlardan, baston ve çarık üretenlere, konut KDV’sinden içki ve sigaraya kadar vergi ile ilgili çok sayıda düzenlemenin yapıldığı yasa tasarısının, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yakında ele alınması bekleniyor.
Kendi ürettiği ürünleri satan; bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, “vergiden muaf esnaf” kapsamına alınacak.
Bu meslekleri yapanlar, işyeri açabilecek ve yanında mesleğin devamını sağlaması için çırak ve yardımcı işçi çalıştırabilecek. Defter tutmayacak, gelir vergisi ve KDV ödemeyecek.
CAMİ YAPTIRMAYA TEŞVİK
Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ve çocuk yuvası, yetiştirme yurdu ve huzurevi yaptıranlara sağlanan vergi avantajı, “cami ve diğer ibadethanelere de” tanınıyor.
Buna göre, imar planında dini tesis alanı olarak ayrılan yerlerde yapılan ibadethanelere, örneğin camilere yapılan nakdi ve ayni yardımlar ile cami yaptırıp bağışlanması halinde, yapılan bağış ve yardımların “tamamı”, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek.
Böylelikle, 1999 yılından itibaren kaldırılan cami yaptırılması ve camiye bağışlarla ilgili düzenleme, yeniden getirilmiş oluyor.
YEŞİLAY’A BAĞIŞ
Kızılay’a yapılan bağış ve yardımların “tamamı”, 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde indirim konusu yapılabiliyor, Yeşilay’a yapılan bağış ve yardımlar ise yararlandırılmıyordu.
Yapılan düzenleme ile ana faaliyeti sigara, alkollü içki ve uyuşturucu ile mücadele olan Yeşilay’a “makbuz karşılığı” yapılan bağış ve yardımların da tamamı, Kızılay’a yapılan bağış ve yardımlarda olduğu gibi indirilebilecek.
KONUT KİRASINDA SINIR
Konut kira geliri elde edenler, kira gelirleri toplamından 3 bin TL’lik “istisnayı” indirebiliyorlardı.
Yeni düzenlemede, 88 bin liranın üzerinde gelir elde edenler, 3 bin TL’lik istisnayı indiremeyecekler. Konut kira geliri elde eden kişinin, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın; ücret, menkul sermaye iradı (mevduat faizi, repo, fon geliri, bono ve tahvil faizi vb.), işyeri kirası, diğer kazanç ve iratları toplamı 88 bin TL’yi aşıyorsa, 3.000 TL’lik istisna uygulanmayacak. 
KONUTTA KDV ORANI 
Konut teslimlerinde uygulanan KDV oranı, Bakanlar Kurulu’nca yeniden belirlenecek. Tasarıda yer alan düzenlemede; konut teslimlerinde, inşaatın yapıldığı arsa veya konutun “vergi değeri” esas alınarak, KDV oranını farklılaştırabilme yani yüzde 1 oranını 8 veya 18’e yükseltme konusunda, Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor. Bu madde Meclis’te kabul edilip yürürlüğe girdikten sonra, Bakanlar Kurulu konutlardaki KDV oranını belirleyebilecek. Bu aşamada, proje veya kaba inşaat üzerinden konut alanların, henüz teslim edilmemiş konutlarının KDV oranı ile ilgili bir düzenleme göze çarpmıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bu durumun göz önüne alınmasında yarar var.
TELEFONA 100 TL HARÇ
Ticari nitelikte olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirecekleri cep telefonları 100 TL harca tabi olacak. Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yatırım teşvik belgesi” kapsamında, 31 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda;
- Teşvik belgesinde gösterilen ve fiilen istihdam edilen işçilerin,
- Asgari ücretin brüt tutarını aşmayan ücretleri,
- Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren, 10 yıl süreyle vergiye tabi olmayacak.
Yatırımın faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, devir alan da 10 yıldan arta kalan süre kadar gelir vergisi stopaj avantajından yararlanabilecek.
ŞANS OYUNLARINA VERGİ
Milli piyango idaresince çıkarılan biletlerde, bu biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, öteden beri gelir vergisi kesintisi (stopaj) yapılıyor. Ancak Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı eliyle ve gözetimiyle yürütülen, müşterek bahis ve şans oyunlarını (sayısal loto, şans topu, on numara gibi oyunları) satanlara ödenen komisyon, prim ve benzeri ödemelerden, vergi kesintisi yapılmıyordu. Tasarı aynen yasalaştığı takdirde, bu ödemeler de vergi kesintisine tabi tutulacak.                     

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 02.05.2012)

GÜNDEM