BASINDAN YAZILAR
Özel Okul Ve Turizm Yatırımlarına Önemli Avantajlar Geliyor / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Özel Okul Ve Turizm Yatırımlarına Önemli Avantajlar Geliyor / Osman Arıoğlu

 Açıklanan teşvik sisteminde yer alan belli başlı yeniliklere geçen yazımızda değinmiştik.

 

Elbette açıklanan her teşvik konusu ülkemiz için son derece önemli ve özellik arz eder mahiyettedir. Ancak bunlardan özellikli yatırımlar başlığı altında açıklananlar ayrıca üzerinde durulmaya ve değerlendirilmeye değer.

· Madencilik yatırımları

· Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

· Test merkezleri, rüzgar tüneli ve benzeri nitelikteki yatırımlar

· Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri'nde yapılacak turizm yatırımları

· Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları

· Yatırım tutarı 20 milyon TL'nin üzerinde olan;

. İlaç yatırımları

. Savunma sanayi yatırımları.

Bu yatırımların en önemli özelliği nerede yapılırlarsa yapılsınlar beşinci bölge teşviklerinden yararlanacaklarıdır.

Beşinci bölge için öngörülen yatırım teşviklerini toplu olarak hatırlayalım.

Teşvik türü 31/12/2013 tarihine kadar başlayan yatırımlar 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan yatırımlar

Yatırıma katkı oranı %40 %30

Vergi indirimi %80 %80

Yatırıma katkı oranı %50 %50

KDV istisnası var var

İşveren sigorta pirimi desteği 7 yıl 6 yıl

Gümrük vergisi muafiyeti var var

Yatırım yeri tahsisi var var

Faiz desteği 5 puan azami 700 var

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak; özel sektör tarafından yapılan ilk, orta veya lise eğitimi verecek 10 milyon TL tutarında bir özel okul yatırımı için; yatırımcı bu yatırımı İstanbul'da da yapsa İstanbul'da elde ettiği kazançlardan yararlanabileceği indirim tutarı 4 milyon TL olacaktır. Bu tutarın yarısı olan 2 milyon TL kadarlık kısım için yatırım döneminde daha düşük oranda vergi ödemek suretiyle avantaj sağlayabilecektir. Kalan kısım için de işletme döneminde yararlanabilecektir. Tabloda yer alan faiz desteği ve KDV desteği ile sigorta primi işveren hissesi desteğinden de ayrıca yararlanabilecektir. İşletme döneminde bu teşviklerin dışında öğrenci başına 1500 TL civarında bir devlet desteği sağlanması da söz konusu olacaktır.

Özellikli yatırım kapsamında belirlenen 27 yerde yapılacak turizm yatırımları için de yukarıdaki örnekte verilen desteklerden yararlanma imkanı olacaktır.

Bu iki özel alan dışında demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, test merkezleri ve rüzgar tüneli ile madencilik yatırımlarında herhangi bir yatırım büyüklüğü sınırlaması olmadan aynı şekilde teşviklerden yararlanma imkanı olacaktır. Esasen bu yatırımlar zaten doğal olarak belli bir büyüklükte olmaları gerekeceği için ayrıca bir yatırım tutarı sınırlaması konulmasına gerek yoktur.
Buna karşılık ilaç ve savunma sanayi alanında yapılacak yatırımlarda ise 20 milyon TL gibi bir asgari yatırım tutarı öngörülmüştür.

Belirtilen tüm bu yatırımlar aynı zamanda hem ülke kalkınmasına hem de cari açığın azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 13.04.2012)

GÜNDEM