BASINDAN YAZILAR
İş Sözleşmesi Devam Eden Gazeteci Kullanmadığı Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretleri İsteme Hakkı Var Mıdır? / Vedat İlki - MuhasebeTR

İş Sözleşmesi Devam Eden Gazeteci Kullanmadığı Yıllık İzin Sürelerine Ait Ücretleri İsteme Hakkı Var Mıdır? / Vedat İlki

Sayın İlki yazılarınızı takip eden okurlarınız arasındayım.Bizler bölgesel günlük yerel gazete yayınlıyoruz.

Abonelerimize günlük hizmet veriyoruz.Gazete çalışanlarımız basın kartı sahipleri olduklarından 5953 sayılı yasaya tabidirler.

Bazıları geçmiş yıllarda kullanmadıkları yıllık izin süresine ait ücretleri istemekteler.Bizde yıllık izinlerini kullanmalarını,ancak iş akdi sona erdiğinde kullanmadıkları yıllık izin ücretlerini ödeyeceğimizi söyledik.

Bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerekir?Yerel Gazete.

5953 sayılı Kanun çerçevesinde Türkiye’de yayınlanan gazete ve dergilerde, haber ve fotoğraf ajanslarında her türlü fikir ve sanat işlerinde çalışan ücret alan çalışanlara gazeteci olarak anılmaktadır.

 

5953 sayılı Basın İş Kanununda 21.Maddesinde Yıllık izin tanımlanmıştır.

Günlük bir mevkutede çalışan bir gazeteciye, en az bir yıl çalışmış olmak şartiyle, yılda dört hafta tam ücretli izin verilir. Gazetecilik mesleğindeki hizmeti on yıldan yukarı olan bir gazeteciye, altı hafta ücretli izin verilir. Gazetecinin kıdemi aynı gazetedeki hizmetine göre değil, meslekteki hizmet süresine göre hesaplanır.

Günlük olmayan mevkutelerde çalışan gazetecilere her altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izinlerin hesabında bu Kanunun 1 inci maddesindeki "Gazeteci" tabirine girenlerin kıdemleri, iş akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden inikat etmiş olmasına bakılmaksızın, gazetecilik mesleğinde geçirdikleri hizmet süresi nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.

İzin hakkından feragat edilemez.

Açıklama yapmak gerekirse;

1.)Günlük sürekli yayın yapan bir gazeteden çalışan gazeteci en az bir yıllık çalışması var ise,yılda dört hafta tam ücretli izin verilir.

2.)Meslekte on yıldan fazla bir süre hizmeti var ise altı hafta ücretli izin verilir.

3.)Gazetecinin Yıllık İzin süresi meslekte geçen tüm çalışma süresi ile dikkate alınır.

4.)Haftanın belli günlerinde yayınlanan gazete,dergilerde çalışan gazeteciler  için ise altı aylık çalışma devresi için iki hafta ücretli izin verilir.

5.)Gazeteciler bu izin sürelerinden vazgeçme hakları yoktur.

Bu konuda elimizde bulunan bir yargıtay kararı sorunuza cevap olacaktır.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2007/38467

KARAR NO : 2009/10129

TARİHİ : 09.04.2009

KARAR ÖZETİ :

 İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI

5953 Sayılı Basın İş Kanunu kapsamında çalışan gazetecinin iş sözleşmesinin devamı sırasında dinlenme hakkı kapsamında bulunan yıllık ücretli izin hakkının paraya tahvili mümkün olmadığından, kullandırılmayan yıllık izin ücretini dava konusu yapma imkanı bulunmamaktadır.

 

Yargıtay Kararında özetle de anlaşıldığı üzere;

Davacı 5953 sayılı Basın İş Kanunu kapsamında gazeteci de olsa, iş sözleşmesinin devamı sırasında dinlenme hakkı kapsamında bulunan yıllık ücretli izin hakkının paraya tahvili mümkün olmadığından davacının kullandırılmayan yıllık izin ücretini dava konusu yapma

imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca iş sözleşmesinin devamı sırasında işverenin yönetim hakkı çerçevesinde belirleyeceği bir tarihte izin hakkının kullandırması mümkün bulunduğundan zamanaşımı başlangıcının sözleşmesinin devamı sırasında başlatılması doğru olmaz.

Zamanaşımının fesihten sonra işletilmesi alacağın niteliğine de uygun düşmektedir.

 

Kısacana gazetecinin iş sözleşmesi devamı sırasında kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti isteme hakkı bulunmamaktadır.

 

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR:

10.Kasım.1980 yılında doğdum.İlk defa 23.Kasım.1998 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım.3100 günüm var.Ne zaman emekli olurum.Gül

24.05.1998-23.05.1999 arasında ilk defa sigortalı olan kadınlar 20 yıl 55 yaş 5975 gün ile emekli olur.

Bu durumda 10.Kasım.2035 yılında 5975 günü tamamlayarak emekli olursunuz.

500 gün kadar prim öderseniz 58 yaşınız da 15 yıl 3600 gün şartı ile emekli olursunuz.

**

01.01.1978 yılında doğdum.İlk defa 01/12/1996 tarihinde SSK’lı oldum.Prim günüm 3300 gündür.

Kıdem Tazminatı alma yazısını ne zaman alacağım.Ne zaman emekli olurum?Barış

15 yıl sigortalılık süreniz 01/12/2011 yılında dolmuştur.300 gün kadar prim süreniz eksik olduğu için bu süreyi tamamlamanız gerekecektir.

25 yıl 56 yaşında 5825 gün ile emekli olursunuz yada 15 yıl 3600 gün ile 60 yaşında emekli olacaksınız.

(Kaynak: Alitezel.com | 12.04.2012)

GÜNDEM