BASINDAN YAZILAR
SGK İşleri Nasıl Zorlaştırıyor? / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

SGK İşleri Nasıl Zorlaştırıyor? / İbrahim Işıklı

 Ülkemizin en çok sorun yaşadığı alanlardan birisi de iş kazalarıdır. Elbette ki Çalışma Bakanlığı bu kazaların önlenmesi ve işçi kardeşlerimizin, işverenlerin sorunlar yaşamaması için yoğun bir çalışma içinde. Özellikle bu yıl içinde yasalaşması beklenen İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ile önemli adımlar atılacağını düşünmekteyiz.


İş kazalarıyla ilgili işverenlerin yerine getirmesi gereken bir takım yasal yükümlülükler var. Sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde, işverenleri tarafından stajyer öğrencilerle çıraklar, İş-Kur kursiyerleri içinse eğitim veya staj gördükleri işyeri işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK'ya da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin iş kazası geçirmesi hâlinde, işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhâl, SGK'ya ise en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmek zorundadır.


İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile veya doğrudan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi verilmesi ya da APS - İadeli Taahhütlü Posta yoluyla ilgili SGK müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.


Bu sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri hâlinde, iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç iş günüdür.


4/(a) bendinde belirtilen sigortalıların (SSK'lılar) iş kazası geçirmeleri hâlinde, belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği kurumca işverenden tahsil edildiğinden, bildirimin süresinde yapılması önem taşımaktadır.


Devlet kurumlarında iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılması hem memurlardan kaynaklanan hataları ortadan kaldırmakta hem de vatandaşların işini azami ölçüde kolaylaştırmaktadır. Gerçekten 2000'li yılların başında o dönemde SSK Genel Müdür Yardımcılığı yapan eski sigorta müfettişi ve şimdi Doç Dr. olan Oğuz Karadeniz tarafından sosyal güvenlik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi için e-bildirge projesi başlatılmıştı. Şimdi birçok kişiye olağan gelen işlemler için o dönemde hayal ürünü deniliyordu. Ama bugün internette neler neler yapılabiliyor.


SGK, iş kazalarının internet üzerinden bildirilmesini sağlamak üzere bir proje geliştirdi. İş kazası ve meslek hastalığı bildirim formu www.sgk.gov.tr adresindeki 'E-SGK' ana başlığı altında yer alan 'Diğer Uygulamalar' başlığı içindeki 'Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi' menüsü içinde yer almaktadır. Bildirim yapılacak sitenin kısa yoluhttp://app.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do 'dur. Bu alana E-Bildirge kullanıcı kodu ve işyeri şifresi ile girilebilmektedir.


Düşünenlerin aklına sağlık. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak tam ne iyi etmişlerde internete taşımışlar diyecekken, vazgeçtim. Eskiden 2-3 dakikada yapılan iş kazası bildirimleri, yeni sistemde lüzumlu-lüzumsuz her şeyi isteyelim dendiğinden aşağı yukarı bir personelin 4-5 saatini alıyor. Öyle ki, bir sayfalık iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi internet ortamında verilebilmesi için hazırlanan kullanım kılavuzu tam 35 sayfa olmuş. Varın gerisini siz düşünün.


O kadar lüzumsuz bilgiler var ki, yahu bunu nerden akıl etmişler diye düşündüm. Zaten daha önce bildirge vs ile SGK'ya bildirilen veya bir iş kazası bildirim formunda lüzumsuz yere talep edilen birçok bilgi isteniyor. Yine ne işlerine yarayacağını bilmediğim ve çoğu birbirinin tekrarı olan kelime yığın ve işlemleriyle doldurulmuş.


Merak edenlere http://app.sgk.gov.tr/vizite/kilavuz/kilavuz.pdf linkinden kullanım kılavuzuna göz atmalarını tavsiye ederim.


Bu arada internet üzerinden bildirim zorunluluğu yok. İsteyenler internetten, isteyenler de posta veya elden bildirim yapabiliyor. Zaten internetten bildirimin zorluğunu görenler hemen eski usule dönüyor.


Bu arada SGK yönetimine de, sahada uygulanabilecek şekilde proje geliştirmelerinin önemini hatırlatmak, hayatı kolaylaştırmak için yaptıkları bu hizmetlerin sahadaki uygulamacıların hayatını zindana çevirdiğini bildirmek istiyorum. Dolayısıyla projeleri yürürlüğe koymadan önce bu işlemin ne kadar zaman aldığını görmelerinin önemini biliyorum. Kendinizin 10 dakikada yapamadığı bir işlemi vatandaştan istemeyin.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 04.04.2012)

GÜNDEM