BASINDAN YAZILAR
Ayda 107 Lira İle Yaşam Savaşı Veriyorlar / Vedat İlki - MuhasebeTR

Ayda 107 Lira İle Yaşam Savaşı Veriyorlar / Vedat İlki

 Türkiye’de her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.Bu haftayı geçen hafta sessiz sedasız kutladık.Genelde huzurevleri ziyareti ile gönüllerini almaya gayret ettik.

Aslında bu hafta da sevgili dostlarım Ali ve Şevket Tezel beylerin muhterem anneleri Kadriye Teyzeyi de kaybettik.Kendisine Allah (cc) rahmet diliyorum.

Yaşlılık aslında asırlık çınarların bize göre bilgeliğidir.Yaşadığımız toplumda çok özel bir yeri vardır.Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bize iletişim sağlar.Yaşadığımız yüzyılın canlı tanıkları olduğu için deneyim,bilgileri ile arşiv vazifesi görür.Kısacana onlar bizim geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurduğumuz köprülerimizdir.
Yaşlılarımız kültür birikimlerini,değerlerini geleceğe taşıyan değerli varlıklarımızdır.Bundan dolayı yaşlı çınarlarımıza gerekli önemi vermeliyiz.Yaşamla bütünleştirmeliyiz,hayata bağlılıklarını artıracak önlemler almalıyız.

Sosyal Güvencesi Olmayan Yaşlılarımıza Devlet Sahip Çıkar:
01/07/1976 
tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabilirler.Bununla ilgili 06/11/2010 tarihli RG yönetmelik yayınlanmıştır. 01.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarını kapsıyor.

Muhtaç Kavramı Nedir?
2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının Devlet memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpılmasından bulunacak tutardan daha az geliri olanlar 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında muhtaç sayılır. 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamı, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda farklı olarak tespit edilmesi halinde bütçe kanunundaki gösterge rakamı uygulanır.
2012 Yılında bu rakam:
1620*0.066187=107,22 TL. 
Yapılacak değerlendirmelerde 107,00 TL. altında geliri olması gerekiyor.Bunun altında geliri olanlar Muhtaç Kavramında değerlendiriliyor.107 TL. aşıyorsa muhtaç kavramında değerlendirilmiyor.
Kısacana fakir kavramına girmesi hedef alınıyor.
Yapılan incelemelerde ev bakım parası alıyorlarsa 65 yaş aylığı almasına engel teşkil etmeyecektir.

Başvuruda Karar Ne Zaman Veriliyor?
İl(Valilik) veya ilçe(Kaymakamlık) idare kurullarınca, muhtaçlık kararı, başvuru tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde veriliyor.

Kimler Aylık Almıyor?
a)SGK aylık yada Gelir alanlar,
b)İsteğe Bağlı Prim ödeyenler,
c)Genel Sağlık Sigortasında olanlar,
d)107 TL. üzerinde gelire sahip olanlar,
65 yaş için verilen muhtaçlık aylığından yararlanamazlar.

Aylık Alınması İçin:
Yönetmelik ekinde yer alan  EK-1 başvuru formu ile müracaat ediliyor.
ADNKS’den alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu Mahallî maliye teşkilatlarınca, aylık bağlanması için istenilen Yönetmeliğin ekindeki belgeler Kurum internet sayfasından temin edilir. Bu formlar için ilgililerden herhangi bir ücret talep edilmez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.

65 Yaşlılık Aylığı Ölüm Halinde Hak sahibi Eş’e Bağlanır Mı?
65 yaş aylığı primsiz ödemeler kapsamında ele alındığı için vefat halinde eşine bağlanmaz.

Her ikisi de 65 yaş aylığı alır mı?
Karı Koca 65 yaşında ise Kaymakamlılarca yapılan değerlendirme ile 107 TL. altında gelir var ise ikiside 65 yaş aylığını alabilir.

65 Yaş Aylığına %5 İlave Var mı?
Tüm emekliler gibi 65 yaş aylığına da eskiden olduğu gibi vergi iadesi yerine geçen %5 oarnında ilave edilerek ödeme yapılır.
Bu durumda ortalama 113 TL. ödeme yapılır.

Evde Bakım Parası Alanın 65 Yaş Aylığ Kesilir mi?
65 yaş aylığı alan evde bakım parası da alabilir.

Günümüz Koşullarına Uygun Mu?
Yaşam ve hayat standartlarına baktığımızda bu uygulama Devlet tarafından sosyal yardım adı altında ödendiği için sadece bir cep harçlığı olarak görebiliriz.
Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza veriliyor.En azından Asgari ücretin brüt  dörtte biri gibi bir rakama endekslenebilir.
GSS Kapsamında hizmet alıyorlar.Katkı paylarını Kaymakamlıklar ödüyor.
Primsiz ödeme olduğu için Hazine tarafından finansmanı karşılanıyor.
Muhtaç Vatandaşlarımızdan olan 65 Yaşındakilere Vakıflar,Belediyeler,Valilikler ile de yardım eli uzatılıyor.Huzurevlerinde barınmaları sağlanıyor.Yemek,giyecek,yakacak,seyahat yardımları yapılıyor. 
Sosyal Devlet anlayışında yaşlılarımıza her zaman sahip çıkmak Kurumların,bizlerin öncelikli görevi olmalıdır.

(Kaynak: Alitezel.com | 29.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM