BASINDAN YAZILAR
Gelir Vergisi beyanında son üç gün / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Gelir Vergisi beyanında son üç gün / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

2011 yılı Gelir Vergisi beyannamesinin verilmesi için son üç güne girdik.
Beyanname verme süresi aslında dün bitiyordu. Maliye Bakanlığı beyanname verme süresini 29 Mart 2012 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatınca, beyan edilmesi gereken 2011 yılı gelirlerini son kez hatırlatalım istedik. 
Zira beyan edilmeyen gelirler için zamanaşımı süresi beş yıl ve Maliye yıllar sonra beyan edilmeyen geliri tespit ettiğinde vergiyi, bir kat vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte istiyor.
Beyan edilmeyen gelirin tespiti de artık eskisi gibi zor değil. Maliye beyan edilmesi gereken geliri çeşitli kaynaklardan kolayca tespit edebiliyor. Bu nedenle riske girmeye gerek yok...
Ticari, zirai ve mesleki kazançların dışında kalan ve ticari işletmelere dahil olmayan beyan edilmeyecek gelirleri 18 Mart tarihli AkŞam'da yazmıştık. Beyan edilmesi gereken gelirleri ise genel olarak aşağıda yazdık. 2011 yılında çeşitli kaynaklardan elde ettiğiniz gelirleri tekrar gözden geçirip, gerekiyorsa beyannamenizi vermenizde yarar var.

GAYRİMENKUL GELİRLERİ
- 2 bin 800 liralık istisna tutarını aşan konut kira gelirleri,
- 23 bin lirayı aşan stopaja (vergi kesintisine) tabi tutulmuş işyeri kira gelirleri,
- Hem konut hem de işyeri kira geliri elde edilmiş olması ve 2.800 lirayı aşan konut kira geliri ile işyeri kira geliri toplamının 23 bin lirayı aşması halinde, konut kira geliri ile 23 bin lirayı aşmayan işyeri kira gelirleri,
- 1.170 lirayı aşan stopaja (vergi kesintisine) tabi olmayan işyeri kira gelirleri,
- Eş, çocuk, ana, baba, kardeş ya da başkalarına bedelsiz olarak tahsis edilen konut dışındaki gayrimenkullerin emsal kira bedelleri,
- Eş, çocuk, ana, baba, kardeş, büyükanne ve büyükbaba dışındaki kişilere bedelsiz olarak tahsis edilen konutların emsal kira bedelleri,
- 1 Ocak 2007'den sonra bedel karşılığı edinilen gayrimenkulün satışından elde dilen ve 8 bin lirayı aşan kazançlar,

DT VE EUROBOND GELİRLERİ
- 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvillerinden elde edilen ve 19 bin lirayı aşan alım satım kazançları,
- 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondların 19 bin lirayı aşan alım satım kazançları,
- Tutarı ne olursa olsun, 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen eurobondların alım satım kazançları,
- İhraç tarihine bağlı olmaksızın, 23 bin lirayı aşan eurobond faiz gelirleri,

ORTAKLIK PAYI VE HİSSE SATIŞLARI
- 8 bin lirayı aşan hisse senedi ve ilmühaber bastırılmamış anonim şirket hissesi satış kazançları,
- 8 bin lirayı aşan limited şirket ortaklık payı satış kazançları,
- Tutarı ne olursa olsun, iki yıldan az süreyle elde tutulmuş olan hisse senedi veya ilmühabere bağlı anonim şirket hissesi satış kazançları,

TEMETTÜ VE KAR PAYLARI
- Anonim şirketlerden elde edilen ve stopaj (vergi kesintisi) öncesi tutarı 46 bin lirayı aşan anonim şirket temettü gelirleri,
- Limited şirketlerden elde edilen ve stopaj (vergi kesintisi) öncesi tutarı 46 bin lirayı aşan limited şirket kar payı gelirleri,

ÜCRET GELİRLERİ
- Birden fazla işverenden ücret alanların, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin 23 bin lirayı aşması halinde, ilk işverenden alınan ücret de dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı,
- Tutarı ne olursa olsun stopaj (vergi kesintisine) tabi tutulmamış olan ücret gelirleri,
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellef işverenlerin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödemiş oldukları ücretler hariç olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve stopaj yoluyla vergilendirilmemiş olan ücretler,
-Yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarında çalışan ve karşılıklılık anlaşması bulunmadığı için ücret istisnasından yararlanamayan Türk uyruklu çalışanların ücretleri,

DİĞER GELİRLER
- Off-shore ve yabancı ülke bankalarındaki hesaplardan elde edilen ve tutarı 1.170 lirayı aşan faiz gelirleri,
- 1.170 lirayı aşan alacak faizi gelirleri,
- 1.170 lirayı aşan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul sermaye iratları ile gayrimenkul sermaye iratları,
- Tutarına ve vergi kesintisine tabi tutulmuş olup olmadığına bakılmaksızın yurtdışından elde edilen tüm gelirler.

AKLINIZDA BULUNSUN - Alım satım kazançlarında endeksleme
Eurobond ve devlet tahvili, anonim şirket hissesi ve limited şirket ortaklık payı ile gayrimenkul satış kazancı hesabında, maliyet bedeli endekslemesi yapılıyor.
Endeksleme uygulamasında iktisap (edinme) bedeli, mal veya hakkın elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan TEFE (1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ÜFE) artış oranı esas alınarak artırılıyor. Ancak 1 Ocak 2006 tarihinden sonra edinilen menkul ve gayrimenkuller ile haklar için endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.
Artırılmış iktisap bedeli ile satış bedeli arasındaki fark, elde edilen kazanç oluyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Bugün ne olduğunuz, dünkü tercihlerinizin sonucudur. Yarın ne olacağınız ise bugünkü kararlarınızın sonucu olacaktır.'
William Shakespeare

 

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 27.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM