BASINDAN YAZILAR
Yeni TTK’da Borçlanma Yasağı Şirket Büyüklüğüne Göre Belirlensin - MuhasebeTR

Yeni TTK’da Borçlanma Yasağı Şirket Büyüklüğüne Göre Belirlensin

 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) gözden geçirilmesi gereken 6 önemli konu bulunduğunu söyledi.

55 yıldır uygulamada bulunan mevcut TTK’nın baştan aşağı değişmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Yalçıntaş, “Yeni Ticaret Kanunu, şeffaflık, sınırlı sorumluluk, güvenilir bilgiye ulaşmak gibi ilkelerle yeniden donanıyor. İTO ve İstanbul iş alemi olarak bundan son derece memnunuz. Ama gözden geçirilmesi gereken belirli noktalar var” diye konuştu. 
İTO Başkanı Yalçıntaş, uygulamada, iş alemi açısından olumsuz sonuçlara neden olabilecek, düzeltilmesi gerektiğini düşündükleri önemli 6 konuyu şöyle sıraladı:
Ölçeğine bakılmaksızın tüm sermaye şirketlerine bağımsız dış denetim getiriliyor. Oysa dış denetimde şirket ölçeklerine göre sınıflandırma yapılmalı. Bu husus KOBİ’ler için önemli bir gider kalemi oluşturacak. Bağımsız denetçilere de olağanüstü yetkiler veriliyor.
Şirket ile ortakları arasında borç doğuran işlemler yasaklanıyor. Borçlanmada limit öngörülmeli. Borçlanma yasağı, limitleri şirketlerin büyüklüklerine göre belirlenmeli. Aynı maddede defter tutma yükümlülüğüne uymayan, gerekli onayları almayan, belgelerin kopyasını saklamayan, defterleri usulüne uygun tutmayan şirket ortakları için para cezaları öngörülüyor. Yeniden düzenlenmeli.
Noter zorunluluğu kalkmalı
Şirketlere getirilen internet sitesi kurma zorunluluğu da sıkıntı yaratacak. Bu konuda getirilen hapis cezasında şirket ölçeklerine göre sınıflandırma yapılmalı ve yayınlanacak bilgiler, ticari ve kişisel sır kriterleri dikkate alınarak düzenlenmeli. Bilgilerin noter onaylı bir deftere basılması zorunluluğu da kaldırılmalı.
Her belgede, sermaye ve yetkililerin kimlik bilgileri açıkça gösterilmesi şartı getiriliyor. Belge kavramı açıklanmalı ve belge üzerinde gösterilmesi istenen bilgiler sınırlandırılmalı. Sicil memurluklarına tanınan idari para cezası verme yetkisi, Sicil Müdürlüğü ile mükellefleri karşı karşıya getirecektir. İşi yapan kişi ile cezayı veren kişinin aynı olmasının sakıncalı olduğu kanaatindeyiz.  

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 19.03.2012)

GÜNDEM