BASINDAN YAZILAR
Tarım Bağ-Kur Sigortalılığında Aile Reisi Olma Şartı 2003 Öncesi İçin de Kalktı - Sağlıkta İlave Ücret Oranı Yükseldi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Tarım Bağ-Kur Sigortalılığında Aile Reisi Olma Şartı 2003 Öncesi İçin de Kalktı - Sağlıkta İlave Ücret Oranı Yükseldi / Şevket Tezel

Soru: 10.09.1955 doğumluyum. 08.05.1998 tarihinden itibaren 2004 yılına kadar Bağ-Kur ürün tevkifatım var. Ancak aile reisi değildim. Bağ-Kur tevkifatı ile sigortalılığımı tescil edebilir miyim? Fadime BAYRAM

Cevap: 01.04.1994 tarihinden başlayan zirai ürün satışlarından Bağ-Kur tevkifatı uygulamasında tevkifat muafiyet belgesi olmayan evli kadın çiftçilerden yapılan tevkifatlar için yapılan borçlanma talepleri aile reisi olmadığı halde fuzulen yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmiyordu. 2001 yılında aile reisi kavramının kaldırılması, 2003 yılında da emeklilik yaşlını aşmamış tüm kadın çiftçilerden yapılmaya başlaması geriye dönük bu sorunu çözmemişti. Aile reisi olmayan kadınların Bağ-Kur tevkifatları ile Tarım Bağ-Kur sigortalılıklarını tescil edip borçlanabilmeleri ancak yargı yoluyla mümkün olabiliyordu. Resmi Gazetede yayımlanan 6270 sayılı Kanuna göre artık yargı yoluna gitmeye gerek kalmaksızın bu sürelerin tescili yapılabilecek. Ancak sizin için tescilin Haziran 1998’den bu yana kesintisiz olarak sağlanabilmesi için Ziraat Odası kaydınızın da o tarihten beri devam ediyor olması lazım. Ziraat Odası kaydınız veya Tarım İlçe Müdürlüğü’nde kaydınız yoksa her yıl için kesinti tarihini takip eden aybaşından o yılın sonuna kadar borçlanma yapılabilir. Siz başvurunuzu yapın.

Sağlıkta İlave Ücret Oranı Yükseldi

5510 sayılı Kanunla vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli (Özel) sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden bu bedellerin bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştı. Bakanlar Kurulu%70 olarak uygulanmakta olan bu ilave ücret oranını yüzde 70'ten yüzde 90'a yükseltmiş bulunuyor. Bu kararla daha öncesözgelimi 100 TL olarak SGK'ca karşılanan bir sağlık hizmetinde özel sağlık kuruluşu ek olarak 70 TL değil 90 TL'yi hastadan isteyebilecek. Yani oran 17 Mart 2012 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girdi bile. Anlaşılan sağlıkta iyi hizmetin karşılığında giderek daha çok bedel ödeyeceğiz.


Soru: 1988 doğumlu zihinsel engelli oğlum için evde bakım maaşından faydalanıyorum. Bununla beraber üç aydan üç aya özürlü yakını maaşı bağlanması için müracaat ettim. Fakat evim ve bir tane kira gelirim olduğu için maaş talebim reddedildi. Bu maaşı almam için ne yapmam gerekiyor? Sema YILDIZ

Cevap: Verdiğiniz bilgilerden ailenizin kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin (634,64 TL) üçte ikisinden (423 TL'den) az olduğu ve oğlunuzun bakıma muhtaç özürlü olduğu anlaşılıyor ki size evde bakım parası bağlanmış. Almak istediğiniz 2022 sayılı Yasa kapsamındaki özürlü yakını aylığı “Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan (Halen 106,89 TL'den) daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında (Halen 213,78 TL) olarak bağlanan aylıktır. Sizin aldığınız bakım ücretiniz bu 106,89 TL'nin hesabında dikkate alınmaz, fakat kira geliriniz 106,89 TL'den yüksek ise bu aylık size bağlanmaz.


Soru: 09.08.1966 doğumlu babam sigortalılığa 04.10.1988 tarihinde girmiş. Bugüne kadar SSK olarak 4 bin 450 gün ödenmiş gün sayısı var. Bunun haricinde 540 gün askerlik borçlanmasını da ödemiş. Askerliğe 1986/Mart ayında gitmiş. Ne zaman emekli olur? Melek KARA

Cevap: Askerlik borçlanmasıyla 1987 yılına çekilen sigortalılık başlangıcıyla babanız SSK’dan emekliliği açısından 50 yaş ve 5 bin 375 gün şartlarına tabi bulunuyor. Babanız en az 385 gün daha prim öderse 09.08.2016 tarihinde emekli olabilir.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 19.03.2012)

GÜNDEM