BASINDAN YAZILAR
Memur Zam Tarihinde Uzlaştı - MuhasebeTR

Memur Zam Tarihinde Uzlaştı

 

Üç memur sendikası, toplu sözleşmelerin ağustos yerine eylül ayında yapılması yönünde ortak talep iletti.

Sendikalar, toplu sözleşmelerin, özellikle ücret artışları açısından iki yılda bir yerine her yıl yapılmasını da istedi.

Memura toplu sözleşme yapma yetkisi veren Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu tasarısına memur konfederasyonlarından bir dizi öneri ve eleştiri geldi.Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK birbirlerinden farklı önerilerle dikkatleri çekerken, üç konfederasyon özellikle toplu sözleşmenin yapılacağı ay konusunda birebir ortak görüşte birleştiler.

Memur ağustosta tatilde

Tasarıya göre memurlarla hükümetle toplu pazarlık masasına iki yılda bir "ağustos" ayında oturacak. Görüşmeler ağustos sonuna kadar da tamamlanacak.Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK, Meclis’e gönderdikleri yazılı raporlarında görüşmelerin ağustos yerine "eylül" ayında yapılmasını talep ettiler. Sendikalar butaleplerine gerekçe olarak ise memurların ağustostatatilde olacaklarını, dolayısıyla tatil döneminde toplu sözleşmenin yapılamayacağını gösterdiler.  

Sözleşme bir yıllık olmalı

Sendikalar tasarıda iki yıllık bir süre için toplu sözleşme imzalanması yönündeki düzenlemeye de yine ortak dille karşı çıktılar. Sözleşme süresinin bir yıla indirilmesiyönünde talep ve itirazda bulunan sendikalar, iki yılda bir yapılacak görüşmelerin memurun aleyhine olacağını savundular. Memur-Sen, bu önerisine ilaveten özellikle zammı hakem heyetinin belirlediği dönemlerde sürenin direkt 1 yıl olarak uygulanmasını istedi.

'Hiyerarşi'ye karşılar

Sendikaların şikayet ve önerilerinin örtüştüğü en kritik konulardan birini de sendikaların yüksek zam önermesini önleyen madde oldu. Alt komisyonda tasarıya eklenen ve masaya hiyerarşiyi, memurlar arasındaki dengeyi bozacak nitelikte ve mevcut mevzuatla çelişen zam teklifi getirilmesini yasaklayan düzenlemenin kabul edilemeyeceği Meclis’e iletildi.

Yardım yapamıyoruz

Memur sendikaları, Meclis’e gönderdikleri raporda afet ve benzeri durumlarda sendikaların doğrudanyardım faaliyetlerinde bulunmalarına izin veren bir düzenleme talebinde de bulundular. Bu taleplerineözellikle Van depremini örnek gösteren sendikalar, tabi afet ve benzeri durumlarda sendika olarak yardım yapmaları halinde cezalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

Orta hakeme itiraz var

Tasarıya göre memurla hükümetin masada anlaşamaması halinde son kararı verecek olan Hakem Heyeti’ne Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan, başkanvekili, başkan yardımcısı veya daire başkanları arasından Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek bürokrat başkanlık edecek. Sendikalar başkanın bu şekilde seçilmesine karşı çıktılar. Kamu-Sen ve Memursen başkanlığa doğrudan Yargıtay’ın İş Hukuku ile ilgili Daire Başkanı’nın yasayla atanmasını talep ettiler.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 16.03.2012)

GÜNDEM