BASINDAN YAZILAR
Sağlık Sigortasında Beklenti Yükseldi - MuhasebeTR

Sağlık Sigortasında Beklenti Yükseldi

 Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, tamamlayıcı sağlık sigortası-nın özel sigorta şirketlerince sunulmasıyla sektöre canlılık geleceğini belirtti.

1 OCAK’TA yürürlüğe giren zorunlu Genel Sağlık Sigortası Yasası, tamamlayıcı sağlıksigortası beklentisini arttırdı. Konuyla ilgili görüş bildiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, gelişmiş ülkelerdeki özel sağlık sigortası uygulamalarına bakıldığında, özel sağlık sigortalarının büyük çoğunlukla kamu sağlık hizmetlerini tamamlayıcı bir role sahip olduklarını belirtti. Oğuz, Türkiye’de de GSS’nin temel teminatları dışında kalan hizmetleri içeren durumlarda oluşan farkları üstlenen tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasına geçilmesi gerekeceği görüşünde. Tamamlayıcı sağlık sigortasının özel sigorta şirketlerince sunulmasıyla sigorta sektöründe canlılık oluşacağını bekleyen Oğuz, “Ancak, ne yazık ki bu konuda ilgili taraflarca da kabul görecek bir model henüz ortaya konulamamış, bir ilerleme kaydedilememiştir.” 

Önümüzdeki kısa vadede tamamlayıcı sağlık sigortası konusunda bir ilerleme kaydedilip, ortaya bir model konulabilirse, Genel Sağlık Sigortası’nda özel sigorta şirketlerine düşecek en önemli rol tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin oluşturulması olacağına dikkat çeken Oğuz, “Bu şekilde, kamu üzerindeki maliyet artışı özel sektör ile paylaşılabilecektir. Kişilerin hekim ve hastane seçebilmesi imkânının sağlanması ile nitelikli sağlık hizmetlerine kolayca erişim mümkün olacaktır. Vatandaşlar ve özel sağlık kuruluşları arasında yaşanan fark sorununun ödenmesi noktasında önemli oranda bir rahatlık sağlanacaktır” dedi.

Devletin yükü paylaşılacak

Sadece Genel Sağlık Sigortası uygulamasının başlamış olmasından dolayı özel sigortaürünlerine ve ürün fiyatlarına direkt etkide bulunmayacağını belirten Oğuz, “Ancak, kamusağlık sigortalarının sağladığı temel teminat paketlerinin kapsamadığı sağlık risklerini, alternatif ürünlerle kapsam dahiline alan bir sağlık sigortası türü olan tamamlayıcı sağlık sigortasının tüm altyapısıyla hazır hale gelmesinden sonra bir fark oluşabilir. Çünkü bu poliçelerle devletin üzerindeki mali yük paylaşılacak, fiyat sebebiyle sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerinde oluşabilecek baskılar azalacak, sağlık hizmeti alan kişilerin hekim ve hastane seçme konusundaki hakları genişleyecek ve özel hastanelerin kullanımının artması suretiyle kamu hastanelerinin de yükü azalacaktır” dedi.

(Kaynak: Star Gazetesi | 15.03.2012)

GÜNDEM