BASINDAN YAZILAR
14 Mart Tıp Bayramında Hekimler Sıkıntısını Meydanlara Taşıdı/8 Mart Sut Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi / Vedat İlki - MuhasebeTR

14 Mart Tıp Bayramında Hekimler Sıkıntısını Meydanlara Taşıdı/8 Mart Sut Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi / Vedat İlki

 

1976 yılından günümüze kadar Tıp Bayramı kutlanıyor.Hekimlerin sıkıntısı her geçen gün azalır diye baktığımız da azalmıyor sorunlar yumağı haline gelerek büyümeye devam ediyor.
Hekimlik mesleği uzun süren bir eğitim maratonu olmasına rağmen günümüz Türkiye’sinde istediği itibarı yakalamaktan uzaklaşıyor.
Sadece bu hekimler için değil devamlı gelişen,değişen sağlık sektöründe çalışanlar içinde geçerlidir.

Sağlık Çalışanlarının Aşağıdaki Yazılı Sorunları Geçmiş Yıllarda Olduğu Gibi Bu Sene de Devam Ediyor:
Performansa dayalı döner sermaye sistemine göre verilen ödemelerin adaletsizliğinden dolayı düşük ücret uygulaması ile hekimler ve sağlık çalışanları bunalmış durumdadır.
Aynı kadroya sahip aynı iş yapanlar arasında ayrımcılık yapan sistem, adaletsizlikte sınır tanımıyor. Ek ödemelerden kamu çalışanlarından vergi kesilmezken, sağlık çalışanlarının döner sermayelerinde vergi kesintisi yapılıyor.
Sağlık Hizmetinin paralı olma eğilimi her yıl artarak devam ediyor.
Performansa dayalı maaş sistemi ile hekimlerin daha fazla hasta bakması teşvik ediliyor.Hekimler hastalarına az zaman ayırmaktan şikayet ediyor.
Hekimler hasta yakınlarından uğradıkları şiddetten yakınıyorlar. Hekimler, hasta ve hasta yakınları tarafından her geçen gün daha fazla fiziksel ve ruhsal şiddete maruz kalmaktadır.
Hekimlerin asıl problemi  maaşlarının kamuda performansa endekslenmesi,özel sektörde ciroya endekslenmesidir.
Ticari bir meta aracı olmak istemiyorlar.

Özellikle hastaların en ufak rahatsızlıklarında bile muayene, reçete, tetkik farkı, istisnai sağlık hizmetleri ve benzeri isimler adı altında sağlık kurumlarına başvuran insanlardan, sağlık güvencesi olsa bile cebinden ödeme yapması istenmektedir. Bu nedenle bir cebine nüfus cüzdanını koyan vatandaş, diğer cebine para cüzdanını koymadan sağlık kurumlarına gidemez hale gelmiştir.
9 saatlik mesai 8 saate indirilse de fiili çalışma eskiden olduğu gibi devam etmektedir.
Acil servilerde çalışan hekimlerin yanında ,diğer sağlık çalışanlarınında hemşirenin, paramedik veya acil tıp teknisyeninin darp ediliyor.

Geçen sene 14.03.2011 Tarihli yazımızda özetimizin bu dönem de devam ettiğini görmekteyiz.

Sağlık da özelleştirmelerin arttığını,Kadrolu çalışmanın artık kamu da 4/B ve 4/C dönüştürüldüğünü,Sağlık Kurumlarında hizmetlerin taşeron mantığında alındığının,Özel Hastanelerin hasta sağlığından ziyade ticari mantığa dayandığını,performansa dayalı maaş ödemesinin çalışanlar arasında haksız rekabete yol açtığını,ilaçların reklam ile değil sağlımıza uygun verilmesini,Hekimlere hasta yakınları tarafından uygulanan şiddete karşı duyarsız kalınmamasına,Hasta Hekim ilişkisinde müşteri kavramının ortadan kaldırılmasına kadar istekleri yer almaktadır. Meydana çıkan sağlıkçılar iş, gelir, can güvencesi ve mesleki bağımsızlık istiyor. Sağlıkçılara göre sağlık sektöründe çalışanlar ve hekimler için özelleştirme politikalarının uygulanması sonucu iş güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi ve piyasanın emir komuta zincirinde yürütülen bir sağlık alanı olduğu için mesleki bağımsızlık tehlike altında. Türkiye'de en fazla taşeron işçinin çalıştırıldığı alan sağlık alanı. Bunlarla iç içe geçmiş bir de performans uygulaması var. Sağlıkçılar bu sistemin değiştirilmesini istiyor.

**********

08/03/2012 Tarihinden İtibaren SUT Değişikliğe gidilmiştir.
Tebliğin 3.2.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.2.1. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı
(1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır.

Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.
İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında ………… 5 TL
Özel sağlık hizmeti sunucularında ………………………………………. 12 TL

(2) İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için eczanelerce kişilerden,
tahsil edilir.
(3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından,
b) Diğer kişiler için sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden,
c) Diğer kişiler için “Yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı eczanelerce kişilerden,
tahsil edilir.
(4) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluşan ve eczanelerce kişilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile ilk eczaneye müracaatında kişilerden tahsil edilir.
(5) SUT’un 3.1.3.A numaralı maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine ilişkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kişilerden tahsil edilir.
(6) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.”

Tebliğin 3.2.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3.2.2. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı
(1) Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.
(2) Ayrıca her bir reçete için;
a) 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL,
b) 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1(bir) TL,
olmak üzere katılım payı alınır.

c) Enjektable formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1(bir) kutu olarak değerlendirilir.
(3) Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.
(4) Bu maddede tanımlanan ilaçlar için katılım payları;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,
b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden,
tahsil edilir.”

 

(Kaynak: Alitezel.com | 15.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM