BASINDAN YAZILAR
Ücret gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Ücret gelirlerini beyan etmek zorunda olanlar / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

Ücretler esas olarak stopaj (vergi kesintisi) yoluyla kaynakta vergilendiriliyor. Vergi, işveren tarafından ücretten kesilip, vergi dairesine ödeniyor.
Buna göre de tek işverenden alınan ücretlerin tutarı ne olursa olsun beyan edilmesi gerekmiyor. Ancak birden fazla işverenden ücret alan ve birden sonraki işverenlerden aldığı ücret toplamı 2011 yılında 23 bin lirayı aşanların, 26 Mart Pazartesi akşamına kadar ücret gelirlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.
Ayrıca, yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş olan ücretlerin de beyan edilmesi gerekiyor.

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR
2011 yılında birden fazla işverenden ücret almış olanların, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı 23 bin lirayı aşıyorsa, birinci işverenden aldıkları ücret de dahil olmak üzere, tüm ücretlerini yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.
23 bin liralık beyan sınırın aşılıp aşılmadığı belirlenirken, dikkate alınmayacak ilk işverenden alınan ücretin hangisi olacağı ücretli tarafından belirleniyor. Belirleme yapılırken ücret tutarı ya da çalışma süresi gibi ölçütler dikkate alınmıyor.
Örneğin, iki ayrı işverenden ücret gelir olan Mehmet Bey, birinci işverenden 50 bin lira, ikinci işverenden 15 bin lira ücret geliri elde etmiştir. Mehmet Bey 50 bin lira ücret aldığı işvereni birinci işveren olarak belirlediğinde, diğer işverenden aldığı ücret (15 bin lira), 23 bin liralık beyan sınırını aşmadığı için beyanname vermesi gerekmiyor.

ÜCRETİNİ YURTDIŞINDAN ALANLAR
Yabancı ülkelerde bulunan işverenlerden alınan ve stopaj yoluyla vergilendirilmemiş olan ücretlerin, tutarına bakılmaksızın beyan edilmesi gerekiyor. Ancak kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellef işverenlerin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödemiş oldukları ücretler gelir vergisinden istisna olup, beyan edilmesi gerekmiyor.

KONSOLOSLUKTA ÇALIŞANLAR
Yabancı ülkelerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarında çalışan ve karşılıklılık anlaşması bulunmadığı için ücret istisnasından yararlanamayan Türk uyruklu hizmet erbabı (ücretli), ücretinden vergi kesintisi yapılmadığı için tutarı ne olursa olsun ücret gelirini beyan etmek zorunda.

ÜCRETİN VERGİSİ NASIL HESAPLANACAK?
l Yıl içinde elde edilen ücret gelirlerinin tamamı beyannameye dahil edilecek.
l Yıl içinde kesilen sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı indirilecek.
l Varsa diğer indirimler (sakatlık indirimi, şahıs sigorta primi ve bireysel emeklilik katkı payı vb) yapılacak.
l Kalan tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanacak.
l Yıl içinde kesilen gelir vergisinin asgari geçim indirimi mahsup edilmeden önceki tutarı, hesaplanan vergiden mahsup edilecek.
l Ücreti yıl içinde kesinti yoluyla vergilendirilmemiş olanlarda ise asgari geçim indirimi tutarı, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecek.
l Kalan tutarın yarısı mart, diğer yarısı ise temmuz aylarında iki taksitte ödenecek.

Hisseli evden elde edilen kira geliri
Sizin köşenizi benimle ilgili olsun olmasın her zaman takip ediyorum. Şimdi de benim sizinle paylaşmak istediğim bir sorum var ve yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında eşimi kaybettim. Yeşilköy'de bir dairemiz var, ama çocuklara yakın olabilmek için onu kiraya verip, karşı tarafta kendim kiraya geçtim. Kiraya verdiğim ev 1.100 TL, kendi oturduğum evin kirası 800 TL. Daha önce eşim hayattayken kira gelirine dair bir beyanname vermiştik ancak şimdi intikalden sonra evin 3/4'ü oğluma, 1/4'ü bana ait. Ben emekliyim ve o evden başka da evim yok. Şimdi nasıl bir yol izlemeliyiz? G.Diker
Öncelikle başınız sağ olsun. Eşinizden intikal eden evden elde edilen kira gelirinin 1/4'ü sizin, 3/4'ü oğlunuza ait olur.
Hissenize düşen yıllık kira tutarının, istisna tutarını (2011 yılı için 2.800 lira, 2012 yılı için 3.000 lira) aşması halinde beyanname vermeniz gerekiyor. Vereceğiniz beyannamede gerçek gider usulünü seçerseniz payınıza düşen kira gelirinden ödemiş olduğunuz kira tutarını indirebilirsiniz.
Oğlunuz da kira gelirinin kendi payına düşen 3/4'ünü beyan etmek zorunda.

AKLINIZDA BULUNSUN
Ücret gelirinden yapılacak indirimler
Ücretlerin vergilendirilmesinde vergi, ücretin safi tutarı üzerinden hesaplanıyor. Ücretin safi tutarının hesaplanmasında;
l Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri,
l Sosyal güvenlik destek primi,
l Borçlanma (askerlik vb.) primleri,
l OYAK ve benzeri kamu kurumlarınca yapılan yasal kesintiler,
l Sakatlık indirimi,
l Şahıs sigorta primleri (ücretin yüzde 5'ini aşmamak üzere)
l Bireysel emeklilik katkı payları (ücretin yüzde 10'unu aşmamak üzere),
l Sendikalara ödenen aidat, indirim konusu yapılabiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Uçurumları sevenin, kanatları olmalı.' Nietzsche

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 15.03.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM