BASINDAN YAZILAR
Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler neler / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirler neler / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

DÜNKÜ yazımızda, beyan edilecek gelirleri ve vergi durumunu açıklamıştık.
 

Bugün de beyanname vermeyi gerektirmeyen gelirleri açıklayacağız.

ÜCRET GELİRLERİ

Vergisi, ödenirken peşin peşin kesilen ücret gelirleri, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmiyor. Örneğin, yıllık ücret geliri 100 bin hatta 300 bin TL dahi olsa, beyanname verilmiyor.
Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri olması halinde, durum değişiyor. Birden sonraki işverenden, 2011 yılında alınan ücretin toplamı 23 bin TL’den (2012’de 25 bin TL’den) fazla ise, ücret gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor. Beyanname ile bildirilen gelirin vergisinden de, daha önce kesilen vergiler mahsup ediliyor.

İŞYERİ KİRA GELİRLERİ

Yurt dışında oturma ya da çalışma izni olanlar, Türkiye’deki işyeri kira gelirlerinin tutarı, ne olursa olsun, bu gelirlerini Türkiye’de beyan etmek zorunda değiller. Örneğin, Almanya’da yerleşik bir vatandaşımız, Türkiye’deki dükkân ya da mağazasını, bir şirkete kiraya verse ve yıllık 600 bin TL kira alsa dahi, bu geliri nedeniyle beyanname vermeyecek.
Türkiye’de yerleşik olanlar ise, 2011 yılındaki işyeri kira gelirleri, 23 bin TL’yi (2012’de 25 bin TL’yi) aşmıyorsa, bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecekler.
Hemen belirtelim, her iki durumda da kiracı, kirayı öderken yüzde 20 stopaj yapmaktadır.

TELİF KAZANÇLARI

Telif kazancı elde edenlerin (yazar, heykeltıraş, bestekâr, bilgisayar programcısı ve bunların mirasçılarının; şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve TV senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, TV ve videoda yayınlama ya da kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserlerini satmak, haklarını devir veya kiralamak şeklindeki) gelirleri, tutarı ne olursa olsun, yıllık beyanname ile beyan edilmez.

FAİZ, REPO VE FON

Gerçek kişiler, 2011 yılında elde ettikleri, stopaja tabi tutulmuş banka mevduat faizi, repo ve fon gelirlerini, tutarı ne olursa olsun beyan etmeyecekler. Bankada, döviz tevdiat hesabı bulunanlar da bunlardan elde ettikleri, stopaja tabi tutulan faiz gelirlerini beyan etmeyecekler.

BONO VE TAHVİL

1 Ocak 2006’dan önce ihraç edilen Devlet tahvillerinin (DT) 2011 yılındaki faiz geliri, indirim oranının birden büyük olması nedeniyle beyan edilmeyecek (Bkz. 280 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç edilen, HB ve DT faizleri ve alım satım kazançları yüzde 10 stopaja tabi tutuluyor. Bu gelirler, 2010 yılı da dahil 2015 yılına kadar, tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil. Aynı şekilde, stopaja tabi diğer bono ve tahviller de beyana tabi değil.
Yabancıların, Türkiye’de elde ettikleri Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz ya da alım-satım geliri ise, hem stopaja hem de beyana tabi değil. Eurobond gelirlerini ise, 16 Şubat 2012 tarihli yazımızda açıkladık.

BORSA KAZANÇLARI

2011 yılında borsada elde edilen kazançlar, tutarı ne olursa olsun, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek. Borsa dışında, hisse senedi alım satımında ise, edinme tarihinden 2 yıl geçtikten sonra satılanların kazancı, beyana tabi değil.

KÂR PAYI VE TEMETTÜ

2011 yılında, kâr dağıtımı nedeniyle; limited şirket ortaklarının elde ettiği “kâr payı” geliri ile anonim şirket ortaklarının elde ettikleri “temettü” gelirinin, brüt tutarı 46 bin lirayı aşmamışsa, bu gelirler, yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek.

GAYRİMENKUL SATIŞI

Gayrimenkuller, iktisap (edinme) tarihinden itibaren 4 yıl (1.1.2007’den itibaren edinilenler 5 yıl) geçtikten sonra, elden çıkarılmışsa, bundan doğan kazanç, beyana tabi değil. Miras kalan gayrimenkuller ise, ne zaman satılırsa satılsın, elde edilen gelir, vergi dışı olup, beyana tabi değil.

 

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 01.03.2012)

GÜNDEM