BASINDAN YAZILAR
Komiser kaybolmuş / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Komiser kaybolmuş / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

BAŞLIKTAKİ komiser, “karakol komiseri” değil.

Yıllar önce TV’de ilgiyle izlediğiniz “Komiser Colombo” da değil.
Hiç aklınıza gelmeyen bir komiser; hükümet komiseri!
NEREDE KAYBOLMUŞ?
Nerede olduğu belirtilen, kanun maddesinde kaybolmuş!
“407’inci maddedeki komiserler” denilmiş. O maddeyi açıp baktığınızda “komiser” yok!
Kaybolmuş!..
Sadece komiser değil, onunla bağlantılı başka kaybolanlar da var.
En iyisi kaybolanları yavaş yavaş açıklayalım.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Elektronik ortamda kurullar” başlıklı 1527/5. maddesi;
- Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, görüş açıklama ve oy verme esasları bir “tüzük” ile düzenlenir.
- Tüzük aynı zamanda 407’nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen “komiserlerin” bu hususa ilişkin yetkilerini içerir.
- Oy kullanma, uygulama ve internet sitesi aracılığıyla talimat verilmesi usulleri de “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı” tarafından çıkartılacak bir “yönetmelik” ile düzenlenir (Md.1527/6).
- Tüzük ve yönetmelikler ise en geç 14 Şubat 2012’ye kadar yayımlanır (6103 sayılı Kanun Md.42/1).
ÖNCE BİR FIKRA
Adamın biri “Kurban” konusunu anlatıyormuş:
“Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş ve ‘Yarabbim bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş… Dua tutmuş; Davut, kızının adını Ayşe koymuş... Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hz. Davut kızı yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken Azrail gökten bir keçiyle çıkagelmiş ve ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş...”
Dinleyenlerden biri dayanamamış:
“Yahu bunun neresini düzelteyim... Hz. Davut değil Hz. İbrahim, kız değil erkek, Ayşe değil İsmail, Azrail değil Cebrail, kurban edilen de keçi değil koç olacaktı!”
HANGİ BİRİ?
Fıkrada olduğu gibi, Yeni TTK’nın da, yukarıdaki maddesinin neresini düzeltelim!
- 407. maddedeki “komiser” deniliyor. Oysa; o maddede komiser diye bir şey yok!..
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkartılacak yönetmelik deniliyor. Böyle bir Bakanlık yok. Adı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmuş! Ortada yönetmelik de yok..
- Yasa maddesinde 14 Şubat 2012 tarihine kadar çıkartılacak “tüzük” ve “yönetmelik” deniliyor. Bu tarih geldi geçti hiç biri ortada yok!
Bırakın 14 Şubat 2012’yi, Mayıs ya da Haziran 2012’de dahi, tüzük, yönetmelik ve tebliğler
çıkmayacak. Onlar da ortada yok!
Yasada 407. maddedeki “komiser” deniliyor. O maddeye bakıyoruz; bırakın komiseri, komiserin “k” harfi bile yok!..
Komiser kaybolmuş..
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı deniliyor, o bakanlık da kaybolmuş; adı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olmuş!
Yasada yazılı olanlar ya ortada yok ya da kaybolmuş!
Fıkra gibi...
KOMİSER AB’DE ZATEN YOK
Türkiye’de yıllardır uygulanan “hükümet komiseri” veya diğer adıyla “Bakanlık temsilcisi” AB ülkelerinde yok!
AB ülkelerinde olmayan bir uygulama Türkiye’de niye var?
Yeni TTK ile şirketlere, muhasebecinin dışında bir de “bağımsız denetçi” getirildi. Duruma göre de “işlem denetçisi” ve “özel denetçi” getirildi. Ayrıca komisere ya da bakanlık temsilcisine gerek yok; KALDIRILMALI..
Yeni TTK, yürürlüğe girmeden toplamda 200’ü aşan çarpık madde ve uygulamalar düzeltilmeli..

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 22.02.2012)

GÜNDEM