BASINDAN YAZILAR
Hangi Tip Çalışmalar Yetim Aylığı Almamı Engellemez? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Hangi Tip Çalışmalar Yetim Aylığı Almamı Engellemez? / Vedat İlki

 


Yazılarınızı Ali Tezel com sitesinden takip ediyorum.Yetim aylığı alan çocuklardan biriyim.Bazı çalışma hallerinde yetim aylığının kulaktan dolma kesilip kesilmeyeceğini duydum.Bu konuda çalışmalar var mı?Hangi çalışmalar hallerinde yetim aylığı kesintiye uğramaz.Kısacana bilgi verir misiniz?Yetim

Ölüm hayatın doğal akışı içinde çeşitli şekilleri  ile karşımıza çıkıyor.Yakınlarımızı kaybettiğimizde üzülmekle kalmayız,onların geleceği olan geride bıraktıkları yakınlarının durumları da bizleri oldukça üzer.

Çünkü hayat her zaman ki gibi hızla akım gidiyor.Yaşam içinde yaşayanların gelire ihtiyaçı vardır.

O halde ölüm sigortasında sağlanan en temel hak,ölen sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm ile birlikte maddi anlamda aylık bağlanması gereklidir.

Ölüm aylığı hak sahipleri için bir güvence niteliği taşır.

5510 sayılı SSve GSSK Hak sahibi çocuklar açısından aylık bağlama koşullarından birisi yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması yahut kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmasıdır.

Bu durumda değerlendirdiğimizde yetim aylığı alan çocuklar Uzun Vadeli Sigorta Kolları ödenerek gelir getirici bir işte çalışmaya başladıkları andan itibaren yetim aylıklarına veda edecektir.

Yetim Çocuklar İçin Aylık Bağlama Esası 5510 sayılı SS ve GSSK Belirlenmiştir:

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 34. maddesi ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılmasına dair düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu maddenin (b) bendine göre;

5510 sayılı SS ve GSSK 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;

1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların veya,

2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanların veya,

3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının,her birine % 25'i,

 c) (b) bendinde belirtilen çocuklardan sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine % 50'si, oranında aylık bağlanır.

Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya soy bağı düzeltilmiş veya babalığı hükme bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara göre yararlanır.

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA ÇALIŞANLARIN YETİM AYLIKLARI KESİLMEZ:

1- Bir hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte, ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan tesis, atölye ve benzeri yerlerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalışmaları,

2- 05.06.1986 tarih ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortasına; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanların ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi çalışmaları, 

3- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi çalışmaları,

Yukarıda saydığımız hallerde hak sahibi çocuklara sigortalının ölüm dolayısı ile yetim  aylığı bağlanmasına engel olmadığı  gibi, bağlanmış olan mevcut yetim aylıkların kesilmesine de neden olmayacaktır.

Örneğin:

Yaşlılık aylığı alırken vefat eden Ayten Hanımın Kızı Nuran'a evli olmadığından dolayı yetim aylığı bağlanmıştır. Nuran Meslek Lisesi Mezunu Türkiye İş Kurumuna müracaat ederek meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılarak kursiyer öğrenci olmuştur.Bu durumda stajyer olacağından dolayı Türkiye İş Kurumu tarafından Kısa Vadeli Sigorta Kollarından prim ödendiğinden dolayı almış olduğu yetim aylığı kesilmeyecektir.

Ne Zaman Emekli Olurum Sorularınıza Kısa Cevaplar:

27.02.1954 doğumlu annem ilk defa 01.09.1999 tarihinde SSK’lı oldu.Ödenen prim günü 4260 gündür.S.G.

Anneniniz için 15 yıl 3600gün 50 yaş kuralı ile emekli olacaktır.

1.)15 yıl=01.09.2014

2.)3600 prim günü var.

3.)50 yaşından fazla

01.09.2014 yılında sigortalılık süresi dolduğu için 58 yaşında emekli olur.

Fakat sigortalılık süresi olan 01.09.2014 tarihinden önce emekli olamaz.

***

20.12.1963 tarihli eşim ilk defa 5510 sayılı Kanun ile isteğe Bağlı sigortalı oldu.14.09.2011 tarihinde prim ödemeye başladık.

Primleri 4-1(b) statüsüne ödendiğini öğrendik.Ne zaman emekli olur?Fatih.

4-1(b) Kapsamında Prim ödemeye devam ederse 61 yaşında 5400 gün ile emekli olacaktır.Hizmet akdi ile çalışırsa 4-1(a) geçerse 61 yaşında 4900 gün ile emekli olacaktır.

***

01.01.2006 tarihinde ilk defa sigortalı olmuş bayanım.15 yıl 3600 gün ile Kıdem Tazminatı yazısı alma hakkım var mı?Bilge

08.09.1999 tarihinde ilk defa sigortalı olan kadın sigortalılar 58 yaş 7000 gün yada 58 yaş 25 yıl 4500 gün ile emekli olur.

Bu durumda 25 yıl ve 4500 gün şartı gerçekleşmeden Kıdem Tazminatı alabilir yazısı alamazsınız.

***

ALİ TEZEL HAKLI ÇIKTI!

Günlerdir TV Kanallarında vatandaşın özel hastaneler tarafından anlamsız ,vatandaşın anlamadığı faturalar ile gereksiz yere ceplerinden paralar ödediklerini gündeme getirmiş idi.

Konusunda haklı idi;

SUT ekleri olan fiyatlandırmalardan ,özel hastane farklarından vatandaşın haberi yoktu.

Olanlarda ancak konuyu bilen uzmanlardı.

SGK bir adım atarak bu vurguna son vermek adına düğmeye bastı.

Teknik bir çalışma ile SGK, bu çalışma öncesinde tüm sağlık hizmetleri karşılığında hastanelerin ne kadar ücret alabileceğini gösteren bir listeyi internet sitesinde yayınlamaya başlayacaktır.

Birçok hasta,hasta yakını önceden kamu ya da özel hastanelere gittiklerinde kendilerine yapılan muayene, tedavi ve tetkikler için ne kadar ücret ödeyeceklerini bilecektir.

Bu uygulama ile vatandaş önceden cebinden fazla para gitmesine son diyecektir.

Umarım yetkililer elini çabuk tutar bu sistem biran önce hayata geçer.

Buradan bir kez daha haklı çıkan ALİ TEZEL'de alkışı hak eder

(Kaynak: Alitezel.com | 08.02.2012)

GÜNDEM