BASINDAN YAZILAR
2011 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

2011 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri / Osman Arıoğlu

 


Son günlerde AB ülkeleri ve kurumlarında kredi notlarının birbiri ardınca düşürülmesi haberleri gelirken, Türkiye 2011 yılı bütçe gerçekleşme rakamları ve istihdam verileri açıklandı.

Bütçe 2011 yılını başlangıçta öngörülen tahminin neredeyse yarısı tutarında 17,4 milyar TL açıkla kapattı. Faiz dışı fazla ise yine başlangıç öngörüsünün iki katına yakın bir tutarda 24,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna göre bütçedeki açık Maastricht kriterlerinin neredeyse yarısı tutarında iken yine aynı kriterlerin çok üzerinde, GSYİH'nın yaklaşık yüzde 2'si tutarında bir faiz dışı fazla da gerçekleştirilmiş oldu. 

Bir başarı öyküsü 

Bütçe gerçekleşmelerinde hepsinden de önemli bir rakam var ki, o da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi açısından haklı bir başarı göstergesidir. Bu rakam neredeyse başlangıç öngörüsü ile birebir tutan bütçe harcamaları tutarıdır. Buna karşılık bütçe gelirlerinde başlangıç öngörüsü yüzde 6 oranında aşılmış oldu. Elbette bütçe gelirlerindeki başlangıç öngörüsünün üzerindeki bu artışın iki kaynağı bulunmaktadır. Birincisi 6111 Sayılı Yapılandırma Kanunu'ndan gelen 13,3 milyar TL, ikincisi vergi gelirlerinde başlangıç öngörüsü üzerinde gerçekleşen yaklaşık 10 milyar TL'lik tutar. Buna karşılık vergi dışı gelirler kaleminde ise yaklaşık 6 milyar TL hedefin altında kalınmıştır. 
Vergi gelirlerindeki ayrıntıya bakıldığında en önemli artışı ithal KDV kaleminde görmekteyiz. Yaklaşık 7,5 milyar TL hedef aşılmış durumda. Diğer kalemlerde de artış görülmekteyse de, vergi türü bazında bu artışın ne kadarlık kısmının yapılandırmadan gelen kaynaktan sağlandığını bizim ayırabilme şansımız yok. Ancak bu tutarların bir kısmının 6111 Sayılı Yasa olmasa da gelecek olduğunu unutmamalıyız. NitekimMaliye Bakanı Mehmet Şimşek de bütçeye ilişkin açıklamasında her ne kadar yapılandırma yasası olmasaydı bu kaynaktan gelen paraların yarıya yakın kısmını normal tahsilat sistemi içerisinde alabileceklerini belirtmiştir. 

2012'de yine ek kaynak olacak 

Aslında bu hesaba çok fazla kafa yormaya gerek yok. Önemli olan bütçede hedeflerin tutturulmuş ve hatta aşılmış olmasıdır. Şimdi önümüzde 2011 yılına göre belki daha kolay ama büyümede yaşanacak görece düşük oranlı seyir nedeniyle dikkatli olunmasını gerektiren bir yıl daha var. Bu yıl da yine 2B gibi olağanüstü bir kaynaktan ilave gelir sağlanma ihtimali var. O nedenle Türkiye'nin krizlere karşı eskiden zayıf ama son dokuz yılda en güçlü yanı olan bütçe performansının 2012 yılında da devam edeceğine kimsenin kuşkusu olmaması gerekiyor. 

Bütçe kalemi Gerçekleşme milyar TL Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı % 
Merkezi yönetim bütçe giderleri 313,3 6,4 
Faiz hariç bütçe giderleri 271,1 10,2 
Faiz giderleri 42,2 -12,6 
Merkezi yönetim bütçe gelirleri 295,9 16,4 
Genel bütçe vergi gelirleri 253,8 20,5 
Bütçe açığı 17,4 -56,5 
Faiz dışı fazla 24,8 201,5 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 18.01.2012)

GÜNDEM