BASINDAN YAZILAR
Genel Sağlık Sigortası Kime Ne Getiriyor? - MuhasebeTR

Genel Sağlık Sigortası Kime Ne Getiriyor?

 

Prim ödemeden sağlık yardımı alacaklar 

Yapılan gelir tespiti sonunda, aile içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden, yani 295.50 liradan az olduğu tespit edilenler prim ödemeden devlet hastanelerinden sağlık yardımı alacak. Bunların genel sağlık sigortası primi Hazine tarafından ödenecek. Örneğin; aynı evde eş, dört çocuk ile büyükanne-büyükbabanın oturduğu ve yapılan gelir tespitinde aile içi kişi başına düşen aylık gelirin 200 lira çıktığını varsayarsak, bu ailede baba, eş, dört çocuk ile büyükanne ve büyükbaba olmak üzere toplam sekiz kişi genel sağlık sigortalısı kapsamına girecek ve prim ödemeden sağlık yardımı alacak. 


35.46 lira prim ödeyerek sağlık yardımı alacaklar

Yapılan gelir tespiti sonunda konuttaki kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte biri (295.50 lira) ile asgari ücret (886.50 lira) arasında olan bir aile reisi, eşini, çocuklarını varsa anne ve babasını bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak genel sağlık sigortasına tescil ettirebilir. Aile reisi sadece kendi için 35.46 lira prim öder ve eşi, çocukları ile varsa anne-babası prim ödemeden sağlık yardımı alır. Örneğin; anne baba, dört çocuk ile büyükanne ve büyükbabanın oturduğu aynı evde yapılan gelir tespitinde aile içi kişi başına düşen aylık gelir tutarının 600 lira tespit edildiğini varsayarsak; eşlerden biri, örneğin, babanın genel sağlık sigortalısı olarak aylık 35.46 lira prim ödemesi halinde, eşi, dört çocuğu ile anne ve babasını genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde prim ödemeden sağlık yardımı alır. 

106.38 lira primle sağlık yardımı alacaklar 

Yapılan gelir tespiti sonunda aile içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücret (886.50 lira) ile asgari ücretin iki katı (1773 lira) arasında olanlar, aylık 106.38 lira prim ödeyerek sağlık yardımı alacak. İşsiz baba sağlık sigortalısı olur kalan aile bireyleri bakmakla yükümlü olunan kişiler olarak genel sağlık sigortasına tescil edilir. Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişi, aylık 106.38 lira prim öder. Ailenin diğer fertleri (eş, çocuklar, büyükanne ve büyükbaba) prim ödemeden sağlık yardımı alır. Örneğin; aynı evde eş, dört çocuk ile büyükanne ve büyükbabanın oturduğu ve yapılan gelir tespitinde kişi başına düşen aylık gelirin 900 lira çıktığını varsayarsak, bu ailede baba genel sağlık sigortalısı olarak aylık 106.38 lira prim ödeyecek. Eş, dört çocuk ile büyükanne ve büyükbaba da bakmakla yükümlü olunan kişiler olarak prim ödemeden sağlık yardımı alacak. 

212.76 lira prim ödeyerek sağlık yardımı alacaklar

Gelir tespitinde aile içinde kişi başına düşen aylık gelir tutarı asgari ücretin iki katı (1773 lira) ve daha fazla olanlar aylık 212.76 lira prim ödeyerek sağlık yardımı alacak. İşsiz baba genel sağlık sigortalısı olacak. Eş, çocukları ile varsa büyükanne ve büyükbaba da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescil edilecek. Baba aylık 212.76 lira prim ödeyecek. Ailenin diğer fertleri prim ödemeden sağlık yardımı alacak. Örneğin; aynı evde eş, dört çocuk ile büyükanne ve büyükbabanın oturduğu, kişi başına düşen aylık gelir tutarının 2000 lira çıktığını varsayarsak, bu ailede baba genel sağlık sigortalısı olarak aylık 212.76 lira prim ödeyecek. Eş, dört çocuk ile büyükanne ve büyükbaba da bakmakla yükümlü olunan kişiler olarak prim ödemeden sağlık yardımı alacak. 

Kız çocuklarının durumu

1 Ekim 2008’e kadar olan uygulamada kız çocukları yaşları ne olursa olsun, sigortalı çalışmamak koşuluyla, evlenene kadar anne ve babalarının üstünden sağlık yardımı alabiliyordu. Evlendiğinde sağlık yardımı kesiliyor, boşandığında sigortalı çalışmıyor veya emekli değilse, tekrar anne ve babasının üstünden sağlık yardımı alıyordu. Aynı şekilde sigortalı işe giren kız çocuğu anne ve babası üstünden sağlık yardımı alamıyor, ancak işsiz kaldığında evli değilse tekrar anne veya babasının üstünden sağlık yardımı almaya başlıyordu. 1 Ekim 2008’den itibaren bu uygulamaya son verildi. Eğitimi devam etmeyen kız çocuğu 18, orta öğrenimde 20 ve yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurduğu tarihten itibaren anne veya babası üstünden sağlık yardımı alamıyor. 1 Ekim 2008’den itibaren, belirtilen yaş hadlerini dolduran kız çocuklarından isteyenler, genel sağlık sigortasına kayıt olmaları ve gelir durumlarına göre prim ödeyerek veya prim ödemeden sağlık yardımı almaya başladı. Ancak, toplumda büyük tepki gören bu uygulamadan, 6111 sayılı yasa ile 1 Mart 2011’den itibaren vazgeçildi. Eski uygulamaya geri dönülerek, 1 Ekim 2008 itibarıyla anne veya babasından sağlık yardımı alma hakkı olan kız çocuklarına evlenene kadar anne ve babaları üstünden sağlık yardımı alma hakkı tekrar verildi. 1 Ekim 2008 itibarıyla anne veya babasından sağlık yardımı alma hakkı olan kız çocukları sigortalı çalışmamaları ve evlenmemeleri şartıyla bugün de anne ve babaları üstünden prim ödemeden sağlık yardımı alabilecekler. Ancak 1 Ekim 2008 itibarıyla anne ve babası üstünden sağlık yardımı alma hakkı olmayan kız çocuklarının bugün için, anne ve babası üstünden sağlık yardımı alıp almayacağı hususunda belirsizlik var. 

Çocuklar prim ödeyecek mi? 

18 yaşını doldurana kadar çocuklar prim ödemeden sağlık yardımı alacak. Çocuğun prim ödemeden sağlık yardımı almasında, anne ve babasının genel sağlık sigortalısı olup olmamasının önemi bulunmuyor. 18 yaşını dolduran çocuk eğitimde değilse gelir testine tabi tutulacak ve aylık gelir durumuna göre, prim ödemeden veya belirttiğimiz usul ve esaslarda prim ödeyerek, sağlık yardımı alacak. Ancak lise ve dengi eğitimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurana kadar çocuklar prim ödemeden sağlık yardımı alabilecekler. Lise ve dengi okulda 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını dolduran çocuk da zorunlu olarak genel sağlık sigortasına girecek ve gelir testi yapılmak suretiyle belirlenecek olan aylık gelir durumuna göre; prim ödemeden veya prim ödeyerek sağlık yardımı alacak. 

(Kaynak: Posta Gazetesi | 16.01.2012)

GÜNDEM