BASINDAN YAZILAR
Part-Time çalışanlar da genel sağlık sigortası primi ödeyecek / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan - MuhasebeTR

Part-Time çalışanlar da genel sağlık sigortası primi ödeyecek / Prof. Dr. Metin Taş, Sezgin Özcan

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve yeşil kart kapsamında olmayan, başka bir anlatımla sosyal güvenlik sistemi dışında kalan 1 milyon 700 bin kişi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından resen tescili yapılacak bu kişilerin bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurup gelir tespiti yaptırmaları gerekiyor.
Bir de 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olup da part-time yani kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanlar var.
Aslında bunların da eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamaları gerekiyordu. Ancak, eksik günleri 30 güne tamamlama yükümlülüğü 1 Ocak 2012 tarihine ertelenmişti. Şimdi o süre doldu.
Part-time yani kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlamak zorundalar.
Ay içinde 30 günden az çalışanların eksik günlerini 30 güne tamamlamak için iki seçenekleri bulunuyor. Bunlardan birincisi, eksik günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlamak. Diğeri ise sadece genel sağlık sigortası primi ödemek...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Ay içinde 30 günden az çalışanlar, eksik günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek suretiyle tamamlayabilirler.
İsteğe bağlı sigortalılığı tercih edenler hem emeklilik için gereken ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödemiş hem de genel sağlık sigortası açısından eksik günlerini tamamlamış olurlar. Emeklilik için prim ödedikleri süreler de 4/a (SSK) statüsünde geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
Bu durumda her bir gün için ödeyecekleri prim tutarı, günlük asgari ücret ile günlük asgari ücretin 6,5 katı arasında kalmak üzere kendileri tarafından belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak. Prim oranı ise yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, yüzde 12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32 oranında olacak.
Buna göre, 2012 yılının ilk altı aylık dönemi için ödenecek günlük prim tutarı 9,46 TL ile 61,47 TL arasında olacak.

SADECE GSS PRİMİ ÖDENMESİ  
Ay içinde 30 günden az çalışanların eksik günleri için sadece genel sağlık sigortası primi ödemeyi tercih etmeleri halinde, ödeyecekleri prim tutarı aile içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenecek. Bunun için de gelir testi yaptırmaları gerekecek.
Yapılacak gelir tespiti sonucuna göre aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarı aylık asgari ücretin üçte birine (295,50 TL'ye) kadar olanların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödeyecek.
Aylık gelir tutarı, asgari ücretin üçte biri ve üzerinde olanlar, gelir durumlarına göre günlük 1,18 TL ile 7,09 TL arasında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler.

Kişi başına düşen aylık gelir tutarı;
l 295,50 TL'den 886,50 TL'ye kadar olanlar günlük 1,18 TL,
l 886,50 TL'den 1.773 TL'ye kadar olanlar günlük 3,55 TL,
l 1.773 TL ve üzerinde olanlar ise günlük 7,09 TL, genel sağlık sigortası primi ödeyecekler.

Anneniz ve kızınız için gelir testine gerek yok
AKŞAM Gazetesi'nde köşenizi takip eden bir okurunuzum. Size genel sağlık sigortalılığına bağlı olarak iki özel sorum olacak.

1. Biz dört kardeşiz, seksen yaşındaki annemiz hayatta ve hiçbir sosyal güvencesi yok. Kardeşler arasında hisseli bir dairede yalnız başına yaşamakta ve geçimini çocukları sağlamaktadır. Sağlık güvencesini Bağ-Kur'lu oğlu üzerinden karşılamaktadır. Yeni uygulamaya giren kanuna göre eski konumuna devam edebilir mi, yoksa gelir tespiti için kaymakamlığa müracaat etme zorunluluğu var mı?

2. Benim 30 Kasım 1986 doğumlu bir kızım var ve halen Bilkent Üniversitesinde doktora öğrencisi olup, bekar ve bizimle yaşamaktadır. Onun da genel sağlık sigortası açısından durumunu açıklarsanız sevinirim. Ben ekonomik olarak Bağ-Kur emeklisi ve kira geliri olan biriyim. Mehmet Erşahin

1. Geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılıyor. Annenizin durumunda değişiklik olmadığı sürece, oğlu üzerinden sağlık yardımı almaya devam edecek. Gelir testi yaptırmasına gerek yok.

2. Kız çocukları da dahil olmak üzere eğitimleri devam etse de 25 yaşını dolduran çocuklar ana veya babası üzerinden sağlık yardımı alamıyorlar. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinde ilgili Kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kız çocukları, 5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre de bakmakla yükümlü olunan kişi sayılıyor. Kızınız 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle bakmakla yükümlü olduğunuz kişi olduğundan, evlenmediği ve işe girmediği sürece, sizin üzerinizden sağlık yardımı alabilecek.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hangi limanı hedefini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgar yardımcı olmaz.'  Seneca

 

(Kaynak: Akşam Gazetesi | 16.01.2012)

GÜNDEM