BASINDAN YAZILAR
Emekli İkramiyesi ile Kıdem Tazminatının Alınma Zamanları da Farklıdır / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Emekli İkramiyesi ile Kıdem Tazminatının Alınma Zamanları da Farklıdır / Şevket Tezel

Soru: 1990 yılından itibaren TOBB’nin Emekli Sandığı'na bağlı olarak aralıksız çalışıyorum. Emeklilik yaşımın 46 olduğunu biliyorum. Şu anda 40 yaşındayım. Yaşımı beklemeden işten ayrılırsam, emekli ikramiyemi şimdi mi yoksa yaşım 46 olduğunda mı alabilirim? Meral SEMİZLER

Cevap: Mensubu bulunduğunuz TOBB'un Emekli Sandığı'nın halen gündemdeki memurların T.C.Emekli Sandığı ikramiyesi ile ilgisi yok. Memurların tabi olduğu T.C.Emekli Sandığı ile banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinin bütün personelini kapsayan emekli sandıklarının birbiri ile ilgiis sadece isim benzerliğinden ibarettir. Siz memur olmadığınız için emekli ikramiyesi değil, kıdem tazminatı alacaksınız. Kıdem tazminatını almak için yaşı beklemenize gerek yoktur. En az 15 yıl sigortalılık süreniz ve yine en az 3 bin 600 gün hizmetinizin bulunduğu için 1475 sayılı Kanun kapsamında tazminatınızı alarak işinizden ayrılıp yaşı o şekilde beklemek hakkınızdır. Ancak özel banka ve TOBB gibi kuruluşların sandıkları henüz SGK'ya devredilmemiş bulunuyor ve bu tip kurumlar yaş dışındaki şartlarını tamamlayıp sadece yaşı bekleyenlere tanınan bu hakkı doğrudan kullandırtmıyorlar. Ancak yargı yoluyla bu hakkınızı alabilirsiniz. Memurların iştirakçisi olduğu T.C. Emekli Sandığı emekli ikramiyesini ise emeklilik hakkını elde etmeden alma imkânı bulunmuyor. Sizin gibi özel sektör çalışanlarının ve kamu işçilerinin 1475 sayılı İş Kanunun 14 üncü maddesiyle düzenlenen kıdem tazminatı hakkının ise tazminata hak kazanacak şekilde işten ayrılınmışsa işten ayrılır ayrılmaz ödenmesi gerekiyor.


Fiili Hizmet Zammı Süreleri de İkramiye Süresidir

Soru: 10.04.1971 tarihinde doğdum. 15.05.1989 tarihinde TSK'de astsubay olarak göreve başladım ve 15.05.2010 tarihinde 21 yıl bilfiil çalışarak ve artı 5 yıl 2 ay yıpranma ile birlikte 26 yıl 2 ay süre hizmetim sonunda ayrıldım ve yaşımı dolduracağım 14.02.2014 tarihini bekliyorum. Hiç bir yerde çalışmıyorum. Şu anki emekli ikramiyeleri ile ilgili yasa taslağına göre çalışırsam ikramiyemi alabilir miyim? Fatih ÖZBOYABATLI

Cevap: Anayasa Mahkemesinin 2009 ve 2011 yıllarındaki iptal kararları neticesinde 09.07.2011 tarihinden sonra emekli olanların memuriyette geçen sürelerine karşılık emekli ikramiyesi yolu açılmış bulunmaktadır. Emeklilik için gerekli süre şartını doldurarak ayrıldığınızdan TBMM'deki yasa tasarısına göre de ikramiye almanızın önünde bir engel bulunmamaktadır. Fiili hizmet süresi zammı ile verilen yıpranma diye tabir edilen sürelerin aylığa hak kazanmak için beklenen gerekli sürenin hesabında dikkate alınması gerektiği gibi emekli aylıklarının hesabında ve ikramiye tahakkukunda da dikkate alınarak fiili hizmet süresi gibi işlem yapılması icap etmektedir. Bu nedenle de ikramiye almanız gereken süre 26 yıllık süredir.


Askerden Önceki Memuriyet Sürelerinin İkramiyesi Alınabilir

Soru: 1973-1975 seneleri arasında devlet memuru olarak çalıştım. İstanbul'da özel sektörde iş buldum. İstanbul'a yerleşerek bu özel sektörlerde 23 yıl çalıştıktan sonra devlet memurluğum ile özel sektör sürelerini birleştirerek SSK'lılıktan emekli oldum. Yeni çıkan yasaya göre ben emekli ikramiyesi alabilir miyim? İhsan ÖZDEKSEL

Cevap: Anayasa Mahkemesinin 2009 ve 2011 yıllarındaki iptal kararları neticesinde ikramiye almanız mahkeme sonucu mümkün olabilirdi. Bu konuda TBMM'deki yeni yasa tasarısına göre ise memuriyetten emekli olmanız için gerekli asgari süreyi tamamlamadan ayrılmış olduğunuzdan ikramiye alamazsınız. Şayet bu memuriyet süreniz askerden önce ise veya bir başka deyişle memuriyetten çıkarak askere gitmiş iseniz ve askerlikten sonra da memuriyete dönmemişseniz ikramiyeyi çıkacak yeni kanun çerçevesinde alabilirsiniz.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 10.01.2012)

GÜNDEM