BASINDAN YAZILAR
Yeni TTK ve yol haritası / YMM İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Yeni TTK ve yol haritası / YMM İsmail Kökbulut

Geçen haftalarda gazetemizde yayınlanan "Yeni Ticaret Kanunu ne getiriyor" yazı dizisi birçok kesimde ilgi uyandırdı.

Şirketleri yeni dönemde ne bekliyor ve neyi ne zaman yapmak gerekir. Bunun için kanun uygulama tarihleri yaklaştıkça şirketlerin yol haritası yapmasında fayda var. Yol haritasını belirlerken Yeni Ticaret Kanunu'nda yer alan yürürlük tarihlerinin dikkate alınması gerek. Ticaret Kanunu'nun bir kısmı 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek. Ancak birçok şirketi ilgilendiren, ana sözleşme değişikliği, web sitesi kurulması, Türk Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na geçiş, bağımsız denetim gibi hükümler daha sonraki tarihlerde yürürlüğe girecek. Kanunun getirdiği başlıca düzenlemelerin takvimi aşağıdaki gibi.

1 Temmuz 2012
Kanunun genel olarak yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012'dir. Genel hükümlerden başlıcaları şöyle:
- Yönetim kurulu ve üst yönetim kadrolarının hukuki ve cezai olarak kusurları oranında sorumlu tutulmaları için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,
- Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması,
- Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyenlerin hazırlıklarını yapması,
- Ortakların şirkete karşı kişisel borçlanma yasağının başlaması, (Mevcut borçların kapatılmasının son günü ise, 30.06.2015'tir.)
- Tek ortaklı şirkete dönüşmenin başlaması,
- Yönetim kurulu ve genel kurula ilişkin değişikliklerin yapılması.
13 Ağustos 2012
Şirketlerin esas sözleşmelerdeki genel hükümlerin bu kanuna göre revizyon ve / veya tamamlanması için son gün.
30 Eylül 2012
- Yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde, bu üyelerin istifası ve yerine -tüzel kişi veya başkası olarak- yeni atamaların yapılması için son gün.
- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012'de görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri (limited şirket müdür veya müdürleri) sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edebilir.
Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunlu. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.
1 Ocak 2013
- Şirketlerin defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Sistemi'ne (TFRS) uygun tutulması ve finansal raporlamanın başlaması. Bu konuda Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tebliğ ve düzenlemelerinin yakından takip edilmesi gerekir.
1 Mart 2013
- Bağımsız denetçilerce denetlenme zorunluluğu olan şirketlerde, denetçi atanmasının son günü. Bağımsız denetim serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya bu kişilerin kuracakları bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılacak.
30 Haziran 2013
- Nama yazılı hisselerin devri ile ilgili esas sözleşmelerdeki hükümlerin yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.
1 Temmuz 2013
- Yeni kanuna uygun internet sitesinin (web sayfası) açılmasının son günü
13 Şubat 2014
- Sermaye tutarlarının, yeni asgari sermaye tutarlarına (A.Ş'lerde 100 bin TL, Ltd'lerde 10 bin TL) yükseltilmesinin son günü.
- İmtiyazlı hisselerde mevcut imtiyazların yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.
30 Haziran 2015
- Ortakların şirkete olan borçlarını -nakdi olmak kaydıyla- kapatmaları için son gün.
- Bağlı şirketin md. 202 kapsamına giren kaybı varsa, bunların denkleştirilmesinin veya şirkete kaybı denkleştirecek istem hakkı tanınmasının son günü.
Görüldüğü gibi her ne kadar kanunun genel yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olsa da birçok düzenlemenin takvimi daha sonraki tarihlere bırakılmış. Şirketlerin yol haritasını yaparken bu takvimi dikkate almalarında fayda var.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 09.01.2012)

GÜNDEM