BASINDAN YAZILAR
TTK'da denetim kurulları kalkıyor / YMM İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

TTK'da denetim kurulları kalkıyor / YMM İsmail Kökbulut

Yeni Türk Ticaret Kanunu, şirketlerin denetimi açısından da önemli bir yeniliğe imza atacak.

Şirketin zorunlu defterlerini tutanla denetimi yapan aynı birim olmasın diye denetim kurulları kaldırıldı. Eski Ticaret Kanununda yer alan denetim kurulu, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek yeni kanunla kaldırıldı.

 

2013'te geçerli olacak
Yeni Ticaret Kanunu ile yerini 2013 yılından itibaren bir bağımsız denetleme kurumunun veya yeminli mali müşavirin ya da serbest muhasebeci mali müşavirin yaptığı, finansal tablolar ile raporların, dolayısıyla muhasebenin sürekli denetimine bıraktı.

İki işleve izin verilmedi

Böylece yeni Kanunla bir kişi ya da kurumun; hem denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde (denetleme dışında) faaliyette veya katkıda bulunması hem söz konusu şirketin denetçisi olmasına izin verilmeyecek

Elektronik oylama geldi

Yeni Kanunla, ticaret şirketlerinin kurullarına elektronik ortamda katılmak ve oy kullanmak mümkün hale geldi. Buna göre; şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabilecek.

Toplantı nisabı geçerli

Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanacak. Elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğuracak.

Her türlü değer sermaye olacak

Ticaret şirketlerine sermaye koyma borcu kapsamında konulabilecek değerlere, "haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler" ile "devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerler" eklendi. Yeni düzenleme ile maddi veya gayrimaddi her türlü parasal karşılığı olan değerler sermaye olarak konabilecek.

Ana faaliyet dışı faaliyet yasağı kalktı

Şirketin ana sözleşmesinde yer alan faaliyet konusu dışında faaliyette bulunma yasağı yeni Kanun ile kaldırıldı. Eski Kanunda faaliyet konusu şirket sözleşmesindeki konu ile sınırlı olduğundan, bu sınır dışında yapılan işlemler şirketi bağlamamakta ve yok hükmünde sayılmakta idi. Buna göre şirketler, Türk Medeni Kanununun getirdiği bütün haklardan yararlanabilecek ve borçları üstlenebilecek.

Şirketlerin öz sermaye yapısı güçlendiriliyor

Yeni TTK'ya göre 'limited şirket'lerin esas sermayesi en az 10 bin Türk Lirası, 'anonim şirket'ler için asgari sermaye tutarı 50 bin Türk Lirası olacak. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde ise başlangıç sermayesi 100 bin Türk Lirasından aşağı olamayacak. Bakanlar Kurulunun söz konusu tutarı on katına kadar artırıma yetkisi var.

Yeni kanunun kurallarına uymamanın cezaları ağır

Yeni Türk Ticaret Kanunu, suç olarak kabul edilen fiillere karşı önemli hapis ve para cezaları öngörüyor. Yeni Ticaret Kanununun cezai hükümleri de çok dikkat çekiyor. Kanunun getirdiği hükümlere uymamanın cezası oldukça ağır.  Kanun hükümlerine uymamanın cezası bazı durumlarda sadece adli para cezası olabilecekken bazı durumlarda hapis cezası da gündeme gelebilecek. Ancak Türk Ticaret Kanununun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyenlere verilebilecek en fazla hapis cezası 2 yıl.

Günlük ceza 100 lira

Türk Ceza kanununa göre işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebiliyor. Adli para cezası ise günlük 20TL ile 100 TL arasında değişiyor.

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 02.01.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM