BASINDAN YAZILAR
Teşvik belgesi kapsamındaki makinelerin finansal kiralamasında KDV yüzde 1'e indirildi / Ahmet Yavuz - MuhasebeTR

Teşvik belgesi kapsamındaki makinelerin finansal kiralamasında KDV yüzde 1'e indirildi / Ahmet Yavuz

Bakanlar Kurulu, finansal kiralama işlemlerinde bazı makine ve teçhizatın tesliminde Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 1'e indirdi.

 

Dört yıl öncesine kadar finansal kiralama işlemiyle alınan tüm mal ve hizmetler yüzde 1 KDV ile vergilendiriliyordu. O dönemlerde müessesenin yanlış uygulamalara ve haksızlıklara sebep olduğuna karar verildi. 2007'nin sonunda yapılan değişiklikle bu şekilde alımlara tek bir oran uygulanmaması gerektiği kararlaştırıldı. Buna göre, alınan her bir mal veya hizmetin KDV oranı ne ise finansal kiralamada o oran uygulandı. Son birkaç aydır kamuoyunda finansal kiralamada KDV'nin düşürüleceğine dair bir söylenti dolaşıyordu. Bana da bu minvalde sorular geliyordu. En nihayette Bakanlar Kurulu bu değişikliğe imza attı. Yeni dönemde finansal kiralamada yüzde 1 oranında KDV uygulanacak teslimler genele şamil kılınmadı. Sadece belli şartları taşıyan ve bazı makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla tesliminde KDV oranı indirilmiş oldu. KDV Kanunu'na ekli olan ve Bakanlar Kurulu'nca belirlenen Katma Değer Vergisi oranlarına ilişkin listede yapılan değişiklikle yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, Finansal Kiralama Kanunu'na göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması işlemleri yüzde 1 oranında Katma Değer Vergisi uygulanacak. Normalde yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri bu vergiden istisnadır. Ancak bu teslimlerin finansal kiralama şirketleri tarafından yapılması halinde yüzde 1 oranında vergi uygulanacak. Ayrıca aşağıda bazılarını sıraladığım amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, Finansal Kiralama Kanunu'na göre finansal kiralama şirketlerine teslimi yüzde 1 oranında vergiye tabi olacak. Yine bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından vergi mükellefleri ile işlemleri Katma Değer Vergisi'nden istisna edildiği için bu vergi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına tespit edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde KDV yüzde 1 oranında hesaplanacak. Bunların dışındaki mal ve hizmetlerin finansal kiralama yoluyla tesliminde işleme tabi olan malın tâbi olduğu Katma Değer Vergisi oranı uygulanır.

Vergisi indirimli uygulanacak bazı makine ve teçhizatlar şunlar:

Buhar kazanları, merkezi ısıtma kazanları, sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil).

Isı pompaları, sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar.

Gemi vinçleri, tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makine ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil).

Çim ve çayır biçme makine ve cihazları; yumurtaları, meyveleri ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makine ve cihazlar.

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makine ve cihazlar.

 

 

Yeşil kart sahipleri gelir tespitini ihmal etmesin

Daha önce de bahsettiğim üzere bugünden sonra yeşil kartlıların SGK'ya devriyle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmada gelir testi önem kazanacak. Yeşil kartlıların, yeşil kart vize tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortalısı ya da bu şahısların bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile Genel Sağlık Sigortalılığı ya da bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu şahıs statüsü sona erenler için gelir tespiti yapılacak. Gelir tespiti yapılanların gerekli görülen hâllerde ve/veya gelir durumlarının değişmesi sonucu gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin yerinde bulunması ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve/veya SGK tarafından gelir durumlarının değiştiğinin tespit edilmesi hâlinde, belirlenen esaslara göre gelir tespitleri yeniden yapılacak.

Genel Sağlık Sigortalısı ya da bu şahsın bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile sigortalılığı sona erenler, SGK tarafından re'sen tescil edilecek. Bu kişilere gelir tespitini yaptırmak üzere bir ay içinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurması gerektiği bildirilecek. Bu kişiler için, gelir testleri sonuçlandırılıncaya kadar belirli bir tutar asgarî kazanç tutarı olarak esas alınarak primleri tahakkuk ettirilecek. Re'sen Genel Sağlık Sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak sonuçlandırılacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile Genel Sağlık Sigortası tescilinin yapıldığına dair tebligatın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenlerin gelirleri asgarî ücretin iki katı olarak kabul edilecek.

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içinde kişi başına düşen gelirin aylık tutarı tespit edilecek.

 

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 02.01.2012)

GÜNDEM