BASINDAN YAZILAR
Dokuz aylık dış borç 309,6 milyar dolar - MuhasebeTR

Dokuz aylık dış borç 309,6 milyar dolar

Hazine Müsteşarlığı 2011 yılı 3. çeyrek resmi Türkiye brüt dış borç stoku geçici verilerini açıkladı.

Buna göre brüt dış borç stoku, 2011 yılı 3. çeyreği sonu itibarıyla 309,6 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içerisindeki payı 203,8 milyar dolar ile yüzde 65,8 ve kamu kesimi borçlarının payı 95,1 milyar dolar ile yüzde 30,7 düzeyinde gerçekleşti. Merkez Bankası borçlarının toplam borç stoku içerisindeki payı ise 10,7 milyar dolar ile yüzde 3,4 oldu. Kamu kesimi dış borçlarının büyük bir çoğunluğu orta-uzun vadeli dış borçlardan oluştu. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli I, II ve III sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşan merkezi yönetim dış borç stoku, 80,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu miktarın 46,1 milyar dolar tutarındaki kısmı uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu. Merkezî yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları, 2011 3. çeyrek sonu itibarıyla 15,1 milyar dolar tutarında gerçekleşti.

3. çeyrek sonu itibarıyla kısa vadeli özel sektör dış borcu 80,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 49,4 milyar dolar ile yüzde 61,7 oldu. Özel sektörün orta-uzun vadeli dış borçları 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlar 83,1 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içinde en büyük paya sahip oldu. Merkez Bankası uzun vadeli dış borçları, 2011 yılı 3. çeyreğinde 9,3 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 1,4 milyar dolar tutarında gerçekleşti. Hazine Müsteşarlığı, açıklamasında kur etkisiyle ilgili bilgilere de yer verdi. Açıklamada, "Dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin dolar cinsinden ifade edilmesidir. Bu durum, yayınlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, 2011 Haziran-2011 Eylül döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık 8,3 milyar dolar tutarında azalış göstermiştir." denildi.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 31.12.2011)

GÜNDEM