BASINDAN YAZILAR
Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri - MuhasebeTR

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

Ekim ayında bu köşede yer alan üç makalede, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan özelgelerden, özelliği olan bazılarının özetine yer vermiştim.

Bu makalede, son zamanlarda yayımlanan, yine seçilmiş bazı özelge özetleri yer alacaktır.

Faturada ıslak imza bulunması zorunlu mudur?

Vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunludur. Faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara uyulmak koşuluyla, imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip anlaşmalı matbaada fatura üzerine bastırılmak suretiyle faturanın hazır imzalı olarak kullanılabilmesi mümkündür.

İmzası faturalar üzerine anlaşmalı matbaada bastırılmış yetkilinin görevinden ayrılması halinde, bu yetkilinin imzasının matbu olduğu faturalar artık kullanılamaz.

(21.10.2011 tarihli özelge)

Faturaların sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilmemesi

Faturaların sıra numarası dâhilinde teselsül etmemesi durumu, belge nizamına uygun bulunmamaktadır. Bununla birlikte, olayın gerçek mahiyetinin ispatı açısından, Vergilendirme Müdürlüğünce tanzim edilecek tutanakla, atlanan faturaların seri ve sıra numaralarının tespit edilmesi durumunda, atlanan faturaların kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu'nun fatura nizamı başlıklı 231. maddesinde belirtilen usul ve şartlara uyulmamış olduğundan, yukarıda bahsedilen fiil için II. derece usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekir.

(17.05.2011 tarihli özelge)

İleride teslim alınacak bir hizmet için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapıldığı açıktır.

Bu tür ödemelerden kaynaklanan alacaklar için, Vergi Usul Kanunu'nun 323'üncü maddesinde belirtilen diğer koşulların da gerçekleşmesi durumunda, icra takibine başlanan yılda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.     

(23.08.2011 tarihli özelge)

Pert olan sabit kıymetin satışında belge düzeni

Pert olan aracın sigorta şirketi tarafından üçüncü bir kişiye satılması işleminde, aracı pert olan şirketin, bu satış için üçüncü şahıs adına satış bedeli üzerinden fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Toplam sigorta tazminatının, aracın üçüncü kişiye satış bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı için ise sigorta şirketine fatura düzenlenecektir.

(18.07.2011 tarihli özelge)

OSB ile imzalanan sözleşmenin damga vergisi

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 21'inci maddesine göre, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği, bu kanunun uygulaması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Muafiyet hükmü Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine tanınmış olup, bu tüzel kişilikle yapılan sözleşmeye ait damga vergisinin tamamının diğer tarafça ödenmesi gerekir. Ancak verginin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, vergi ve cezanın tamamından, sözleşmeyi imzalayan şirket ile birlikte organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği de müteselsilen sorumludur.

(06.09.2011 tarihli özelge)

Destek Sözleşmesinin damga vergisi

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanunu'nun 26'ncı maddesine göre, proje ve faaliyet desteği kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar ile ilgili olarak ajansın damga vergisi muafiyeti bulunmaktadır.

Ajans ile destek yararlanıcısı arasında düzenlenen destek sözleşmesinin, ajansın vereceği mali destek tutarı değil, ihtiva ettiği en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar olan projenin toplam maliyetini gösteren tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması, verginin damga vergisi muafiyeti bulunmayan destek yararlanıcısı kişiler tarafından makbuz karşılığı ödenmesi gerekir.

Sözleşmeye ait verginin ödenmemesi veya noksan ödenmesi durumunda, Ajansın müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır.

(26.08.2011 tarihli özelge)

Bedel içermeyen kâğıdın damga vergisi

Herhangi bir bedel içermeyen taahhütname damga vergisine konu teşkil etmemektedir.

Ancak düzenlendiği anda belli parayı ihtiva etmediğinden damga vergisine konu teşkil etmeyen taahhütnameye ilişkin olarak, daha sonraki bir tarihte bedelin belirlenerek taahhütnameye şerh konulması ya da kağıda ait belli parayı gösteren ve ilk kağıda atıf yapan yeni bir kağıt düzenlenmesi halinde, taahhütname değişikliğine ilişkin bu kağıt/şerh damga vergisine tabi tutulur.

(26.08.2011 tarihli özelge)

Banka merkez ve şubelerinin damga vergisi mükellefiyeti

Banka merkez ve şubelerinde çalışan personele yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisine ilişkin muhtasar beyannamenin, söz konusu ödemelere ilişkin kâğıtların genel merkez tarafından düzenlenmesi halinde, genel merkezin bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, başka il ve ilçelerde faaliyet gösteren şubelerin sürekli damga vergisi mükellefiyetinin terkin edilmesi mümkün değildir. Şubeler tarafından damga vergisine tabi bir kâğıt düzenlenmesi durumunda, damga vergisinin sürekli mükellefiyet tesis ettirilen vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekir.

(26.08.2011 tarihli özelge)

Belge kapsamında düzenlenen kâğıtların damga vergisi

Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ihale makamı olan özel firmalarla yapılacak sözleşmeler ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi sahibi diğer kişi ve kuruluşlardan temin edilecek mal, malzeme ve hizmet alımlarında düzenlenecek kağıtlara, her iki işlem tarafının da işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olmasına bağlı olarak damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

İhale makamı dışında kalan ve belge sahibi olmayan diğer kişi ve kuruluşlarla yapılacak işlemler için düzenlenen Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi uyarınca, damga vergisi ve harç ödeme yükümlülüğü bulunmamakta olup, damga vergisi ve harcın işleme taraf olan ve belge sahibi olmayan kişi veya kuruluşlarca ödenmesi gerekmektedir.

(25.08.2011 tarihli özelge)

 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.12.2011)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM