BASINDAN YAZILAR
İşçi alacak davaları / İbrahim Işıklı - MuhasebeTR

İşçi alacak davaları / İbrahim Işıklı

İşçi ve işveren arasında yaşanan sorunların iş mahkemeleri üzerinde önemli bir yük oluşturduğunu görmekteyiz. Özellikle işten ayrılan işçilerin, işçilik alacakları olarak tabir edilen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, genel tatil ücreti, yıllık izin, hafta tatili alacağı, kötü niyet tazminatı vs. alacakları konusunda çoğu zaman işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlık olmaktadır.

İşte, işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlık konularını en ince ayrıntısına kadar inceleyerek okuyucuların değerlendirmesine sunan "İşçi Alacak Davaları" isimli kitap, Sosyal Güvenlik Müfettişi Umut Topcu tarafından kaleme alınmış olup, Adalet Yayınevi tarafından basılmıştır.

İşçi Alacak Davaları isimli kitap işçilik alacakları hususunda taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının çözümüne katkı sağlamayı ve zaman zaman bu konunun uzmanlarınca dahi karıştırılan özellikli durumlarla ilgili taraflara doğru bilgiyi vermeyi hedefliyor.

Kitap, toplam on yedi bölümden ibaret olup ilk on bölümde işçilik alacaklarının neler olduğu, bu alacakların tanımı, bunlara uygulanacak faiz ve zamanaşımı süreleri, alacakların nasıl hesaplanacağı örnek uygulamalarla açıklandıktan sonra, her bir kalem alacak için özellikli durumlarda ne gibi bir yol takip edilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yapılmış.

Kitabın daha sonraki bölümlerinde sırasıyla işçilik alacaklarının hesaplanmasında önemli bir ayrıntı olan ara dinlenme sürelerinden, çalışma hayatında fazlasıyla görülen ibranamelerden, uzun bir süredir gündemi meşgul etmeye devam eden ve bilhassa kamu kurumlarında yaygınlaşan işyeri devirleri ve alt işveren (taşeron) uygulamalarının işçilerin alacaklarına ne gibi etkileri olduğundan, özellikle ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığı günümüzde işverenlerin iflas etmesi halinde işçilik alacaklarının akıbetinin ne olacağından ve son olarak da işveren tarafından yapılan kısmi ödemelerin işçilik alacaklarından ne şekilde mahsup edilmesi gerektiğinden ayrıntılarıyla bahsedilmiş.

Kitabın son bölümünde ise bilirkişi olmak isteyen ancak elinde örnek rapor bulunmayan veya rapor yazma tekniğini öğrenmek isteyen mali müşavirler, hukukçular, kamu görevlileri ve konunun diğer ilgilileri için örnek bilirkişi raporları sunulacaktır.

Kıdem tazminatı ve şartları, Kıdem tazminatının miktarı ve hesaplanması, İhbar tazminatı ve fesih bildirim süreleri, İhbar tazminatının miktarı ve hesaplanması, Ücretin tanımı ve türleri, Ücretin miktarı ve ücret alacağının ispatı, Ücretin ödenme yeri ve zamanı, Fazla çalışma ücreti, Fazla çalışma yasakları, Fazla çalışmanın ispatı ve hesaplanması, Hafta tatili ücreti, Hafta tatili çalışması ve ispatı, İş güvencesi (İşe başlatmama) tazminatı, İş güvencesi tazminatının miktarı ve hesaplanması, Kötü niyet tazminatının tanımı ve şartları, Kötü niyet tazminatının miktarı ve hesaplanması, İş sözleşmelerinde cezai şart uygulaması, İş sözleşmelerinde kararlaştırılan cezai şart tazminatı ve bu tazminatın hesaplanması, Rekabet yasağı sözleşmesi ve cezai şart tazminatı, Yıllık izin ücreti ve hak kazanma şartları, İbraname ve ibranamenin geçerlilik koşulları, İbraname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar, İşyeri devrinin işçilik alacaklarına etkisi, Asıl işveren - Alt işveren ilişkisinde muvazaa olgusunun işçilik alacaklarına etkisi ile örnek bilirkişi raporlarına yer verilen İşçi Alacak Davaları isimli kitabı Adalet Yayınevi'nin Cihan Sok. No:16/B Sıhhiye/Ankara adresinden veya bayilerinden bizzat alabileceğiniz gibi 0-312-231 17 00 numaralı telefondan da ayrıntılı olarak bilgi alabilirsiniz.

 

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.12.2011)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM