BASINDAN YAZILAR
Yurtdışı ödemelerde bazı KDV avantajları / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Yurtdışı ödemelerde bazı KDV avantajları / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

YURT dışında yaptırılan bazı hizmetlerde, KDV yönünden avantajlar var.

Bu konuda, aşağıda yer verilen ayrıntılar ve uygulama esasları Maliye Bakanlığı’nca, önümüzdeki hafta bir KDV genel tebliği ile açıklanacak.
OTEL VE HASTANE TANITIMI
Türkiye’deki otel, hastane, özel okul gibi hizmet işletmeleri için yurt dışında yapılan “reklam ve tanıtım hizmetleri”, KDV’nin konusuna girmiyor. Bu nedenle KDV tevkifatı da söz konusu olmayacak.
Ancak otel, hastane ve özel okul gibi hizmet işletmeleri için yurt dışında müşteri bulan firmaya, Türkiye’ye gönderdiği müşteriler nedeniyle ödenen komisyon ve benzeri bedeller üzerinden KDV hesaplanacak ve bu KDV tutarı sorumlu sıfatıyla beyan edilecek.
İHRACATLA İLGİLİ ÖDEMELER
İhraç edilecek mallar için yurt dışındaki firmalar tarafından yurt dışında verilen;
- Gözetmenlik,
- Reklam ve tanıtım,
- Müşteri bulma
ve benzeri hizmetler, KDV’nin konusuna girmediğinden, KDV hesaplanması ve tevkifat yapılması söz konusu olmayacak.
YURTDIŞI TAZMİNAT DAVALARI
Türkiye’deki bir firmanın, yurt dışındaki tazminat davasını yurt dışındaki mahkemelerde takip eden avukatın yaptığı hizmet, yurt dışında gerçekleştirildiğinden ve hizmetten yurt dışında yararlanıldığından, avukata ödenen bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak. Sorumlu sıfatıyla da beyan edilmeyecek.
Ancak, yurt içindeki firmanın Türkiye’deki tazminat davasını takip eden; Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanunu merkezi ve iş merkezi bulunmayan avukatın hizmeti, Türkiye’de yapıldığından ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından, KDV’ye tabi olacak. Bu durumda, avukata ödenen/borçlanılan bedel üzerinden hesaplanacak KDV, yurt içindeki firma tarafından “sorumlu sıfatıyla” beyan edilip ödenecek.
YURTDIŞI EĞİTİM, KONFERANS
Türkiye’de faaliyet gösteren firmalara, çalışanları ile ilgili olarak yurt dışında verilen eğitim, seminer ve konferanslar, KDV’nin konusuna girmiyor.
Bu nedenle, söz konusu hizmetler nedeniyle KDV hesaplanması ve sorumlu sıfatıyla beyanı söz konusu olmayacak.
YURTDIŞI İNŞAATLAR
Türkiye’de yerleşik olan bir inşaat firmasının, yurt dışında yaptığı inşaatlarla ilgili olarak, yurt dışında verilen; bakım, onarım ve montaj gibi hizmetlerin, yurt dışında yerleşik başka bir firma tarafından verilmesi KDV’nin konusuna girmez.
Bu nedenle, söz konusu hizmetler nedeniyle KDV hesaplanması ve sorumlu sıfatıyla beyanı söz konusu olmayacak.
YURTDIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLER
- Türkiye’de inşa edilecek bir alış-veriş merkezi için, yurt dışında çizilip Türkiye’ye gönderilen mimari projeler,
- Türkiye’deki enerji santrali işletilmesine yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti,
- KDV mükellefi olmayan bir sivil toplum kuruluşuna, dünyadaki hukuki gelişmeler hakkında yurt dışından bilgi gönderilmesi hizmeti,
KDV tevkifatına tabi tutulacak.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 07.12.2011)

GÜNDEM