BASINDAN YAZILAR
Stratejik Dönüşüm Çalıştayı / Tahsin Sınav - MuhasebeTR

Stratejik Dönüşüm Çalıştayı / Tahsin Sınav

 MÜSİAD "Ar-Ge ve İnovasyon'dan Ürüne" Çalıştayı, 26 Kasım 2011 Cumartesi günü, tam gün olarak, Kandilli'deki "İTO Cemile Sultan Korusu"nda gerçekleştirildi. MÜSİAD, Stratejik Dönüşüm adını verdiği Türkiye'nin teknolojiye yönelik vizyonuna yön vermek amacıyla yaptığı çalışmaların bir ayağı olarak kapsamlı bir Çalıştay düzenledi. Böylece bir anlamda MÜSİAD Stratejik Dönüşüm İçin Yol Haritası belirlendi. MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu öncülüğünde, Ar-Ge ve inovasyonda atılması gereken adımlar ve ileri teknolojili üretime geçmek için stratejik politikaların belirlenmesi öngörülerek gerçekleştirilen bu çalıştay, alanında uzman konukların katılımıyla yapıldı. "Son on yıllık performansımızdan daha farklı işler yapmak zorundayız" ana fikri etrafında başlatılan çalışmalarda özel sektör, kamu ve akademi dünyasından önemli isimlerin katıldığı bu Çalıştayda Ar-Ge ve inovasyondan ürüne geçişteki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak bir stratejik yol haritası oluşturuldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından açılış konuşması yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Turksat Ar-Ge Daire Başkanları, Üniversite rektörleri ve dekanları (Bilkent, Sabancı, Koç, Boğaziçi, ODTÜ, Hacettepe, Yıldız Teknik, İTÜ, Fatih Üniversiteleri), kamuda görev alan Ar-Ge daire başkanları, teknopark müdürleri ve özel sektörde Ar-Ge alanında öncü firmaların (Arçelik, Pektim, Vestel, Yıldız Holding, THY Tai, Baykar) Ar-Ge direktörlerinin katıldığı Çalıştayda ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için gerekli adımlar da masaya yatırıldı. Ar-Ge ve İnovasyonda atılması gereken adımlar ve ileri teknolojili üretime geçmek için stratejik politikaların belirlendiği çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada MÜSİAD Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Nazım Özdemir, Türkiye'nin, "orta-gelir tuzağına" yakalanmaması için dönüşüm sürecini hızlandırmasının gerekliliğini vurguladı.

Özdemir, konuşmasında Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmak yolunda salt doğru kaynak kullanımının yeterli olmayacağını, kolay erişilecek hedefler yerine, bugün paradigma değişimi ile ulaşılabilecek daha rekabetçi, daha zor şartların ülkemizi beklediğini, Türkiye'nin, ucuz işgücü ve ihracat yapısında emek yoğun sektörlere dayalı stratejilerini sürdürerek uluslararası rekabetçiliği koruması ve arttırtmasının mümkün olmadığı "orta-gelir tuzağına" yakalanmaması için dönüşüm sürecinin hızlandırması gerektiğini, bu sebeple, Ar-Ge harcamalarının üretim ve ihracatta yüksek katma değer getiren ileri teknolojili ürünlere doğru yönelmesi ve kimi sektörlerde yüksek teknolojiye, kimi sektörlerde ise orta düzey teknolojiye geçişin esas hedef olmasının gerekliliğini; Türkiye'nin son yıllarda birçok alanda geçekleştirdiği pozitif dönüşümü Ar-Ge alanında da kısmen başardığını, ancak geliştirilen teşvik mekanizmalarına ve bütçeye rağmen, Ar-Ge çalışmaların ürüne dönüşmesinde çok sıkıntılar olduğunu belirtmiştir.

Çalıştay'da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümü hedeflerine doğrultusunda son on yıllık performansımızdan daha farklı işler yapmak zorunda olduğunu belirterek, stratejik dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini; artık dünden farklı konularla ilgilenmek zorunda olduğumuzu; Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıldönümündeki 2023 hedeflerimize göre dünyanın ilk on büyük ekonomisi içinde yer almak ve 500 milyar dolar ihracat yapmak istediğimizi; kişi başına milli gelirimizi 25.000 ABD dolarına ulaştırmayı hedefledimizi; bunlara ulaşmak istiyorsak, ileriye dönük olarak, bugün takdir ettiğimiz son on yıllık performansımızdan daha farklı işler yapmak zorunda olduğumuzu; eski yol ve yöntemlerle, eski imalat şekli ve zihniyetle bu zorlu hedeflere ulaşılmayacağını ve artık yeni bir mimari gerektiğini; işte bunun "stratejik dönüşüm" olduğunu; ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, özel sektörü ve hatta sokaktaki insanıyla beraber topyekün bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu; bu dönüşümün en önemli parçalarından birinin de, dünyadaki teknolojik değişimin farkına varıp, buna bir an önce adapte olmak, yüksek teknolojiyi üretebilmek ve akabinde hem uygulayabilmek, hem de satabilmek olduğunu vurgulamıştır.

MÜSİAD Başkanı Vardan, kimsenin yapamadığını yapmak ya da herkesin yaptığını, daha iyi, daha kaliteli ve daha uygun fiyata yapmak; ülkemizde daha fazla katma değer bırakacak, ileri teknolojili ürün gruplarını imal edebilmek ve satabilmek; bunun için de, sonuçta, Ar-Ge ve inovasyona önem verip, yenilikçi olmak zorunda olduğumuzu; hükümetin son yıllarda Ar-Ge ve inavosyona sağladığı destekler sayesinde, Ar-Ge ve inovasyon bütçelerinin milli gelire oranının oldukça önemli seviyede arttırdığını belirttikten sonra, ne var ki, % 1'e yaklaşan bu oranın hala arzu edilen seviyede olmadığını da konuşmasında önemle dile getirmiştir.

Bu Çalıştay sonuçlarının geliştirilerek gelecekteki iktisadî vizyonumuzu dinamik bir yapıya kavuşturmamız şarttır.

(Kaynak: Yeni Şafak Gazetesi | 28.11.2011)

GÜNDEM