BASINDAN YAZILAR
Van deprem yardımları / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

Van deprem yardımları / İsmail Kökbulut

Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketi birçok ocağı söndürdü.

Ancak millet olarak zor günlerde bir araya gelmeyi başardık. Birçok özel sektör kuruluşu deprem yaralarını sarmak amacıyla yardım ve bağışta adeta yarıştı. Bu konuda önderlik yapan yayın kuruluşlarını kutlamak gerekir.

Birçok şirket ve kişi gücünün yettiği kadarı ile Van ve çevresinde yaşadığımız deprem dolayısıyla yardımda bulundu. Yapılan bu yardımların vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında bu hafta bilgi vermek istiyoruz. Van depremi dolayısıyla yapılacak yardımların nereye ve nasıl yapıldığı vergi kanunları açısından önemli.

Yardım kampanyası için Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince Bakanlar Kurulu'nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz karşılığı yapılan bağışların tamamı, Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilir.

Van ve çevresinde meydana gelen deprem için, 27 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete'de Bakanlar Kurulu kararı yayımlanmıştır. Bu kapsamda yapılan bağış ve yardımların tamamı, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince, matrahtan indirilebilecek.

Kızılay'a yapılan bağışlar

Türkiye Kızılay Derneği'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, matrahtan indirilebilecek.

Bağışlanan kurbanlar

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlıklarını Van ve çevresinde ihtiyaç sahiplerine bağışlamak isteyenler olabilir. Bu amaçla yapılan bağış ve yardımlar aşağıdaki hususlara dikkat edilirse mükelleflerce gider olarak dikkate alınabilecek.

 Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli indirim konusu yapılıyor. Van depreminde zarar gören fakir vatandaşlara yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak yardımlarının tamamı bu kapsamda gider olarak dikkate alınabilir. Ancak burada kurbanlık hayvanın bağış yapan kişi tarafından satın alınıp vakfa veya derneğe kurbanlık hayvan olarak bağışlanması gerekir. Bu kapsamda nakit olarak yapılan kurbanlık bağışların gider yazılması mümkün değil.

Kamu idarelerine ve belediyelere yapılan bağış ve yardımlar

Genel ve özel kamu idareleriyle belediyelere yapılan bağış ve yardımlar, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının % 5'i (kalkınmada öncelikli yörede gerçek kişiler için beyan edilen gelirin % 10'u) ile sınırlı olarak vergi matrahından indirilebilir.

Dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar

Vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere yapılan bağış ve yardımlar, gerçek kişilerce beyan edilen gelirin veya kurum kazancının % 5'i ile sınırlı olarak Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilir.

Bağışların belgelendirilmesi

Bağışın matrahtan indirimi için makbuz karşılığı yapılması gerekir.

Bağış yapılan kurumdan, dernek veya vakıflardan makbuz alınması önemli.

 

Ancak Maliye Bakanlığı tarafından verilen muktezalarda; bağışın banka hesaplarına yatırılması halinde, bankadan alınacak dekontta, hesabın kampanyaya ait olduğunun belirtilmesi koşuluyla, banka dekontuna dayanılarak da bağışın matrahtan indirim konusu yapılabileceği belirtilmiş.

 

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 01.11.2011)

GÜNDEM