BASINDAN YAZILAR
Finansal işlem vergisi ve fonun genişletilmesi AB için yeterli mi? / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Finansal işlem vergisi ve fonun genişletilmesi AB için yeterli mi? / Osman Arıoğlu

AB ülkeleri krizden çıkış için, krizin finansmanını yapacak yöntemler bulmaya çalışıyorlar.

Bu konuda en son gündeme gelen konu öncelikle AB üyesi 27 ülkede daha sonra da küresel bazda finansal işlem vergisinin uygulamaya konulması. Öneri Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso tarafından gündeme getirildi. Baroso bu uygulama ile birliğin yılda 54 milyon euro bir kaynak sağlayabileceğini belirtti. Öneriyle beraber öneriye karşı görüşler de ortaya çıkmaya başladı. Almanya ve Fransa'nın desteklediği bu öneriye en çok karşı çıkan ülke İngiltere oldu.

İngiltere'nin bu öneriye karşı çıkmasının kendince haklı iki nedeni var.

· Birincisi Avrupa'nın en gelişmiş finansal piyasası Londra'da bulunuyor. O zaman bu vergiden en çok Londra piyasasının olumsuz etkilenme riski var.

· İkincisi belki bu kadar önemli olmasa da İngiltere açısından bu ekonomik kriz sırasında avantaj yaratan konu İngiltere'nin Avrupa Para Birliği'ne katılmamış olması.

Doğal olarak İngiltere'nin de oluru olmadan AB bünyesinde böyle bir uygulamanın hayata geçirilme şansı olamaz.

Peki böyle bir uygulama AB ülkelerinde yaşanan ekonomik krizi önlemede ne derece etkili olacaktır? Acaba bu ekonomik kriz sorununu kökünden çözmeye yönelik bir adım mı olacak yoksa çözüm için atılan önemli bir adım olmakla beraber sadece birlik bünyesinde böyle bir uygulamanın yapılması ile birlik ülkelerinde ve özellikle de Londra piyasasının daralması gibi bir sonucu mu getirecek? Zaten konunun en önemli tarafı burada ve İngiltere'nin buna karşı çıkmasının altında da önemli ölçüde bu yatıyor olmalı. Günümüz dünyasında finansal işlemlere uygulanan vergiler ile etkili sonuç alınması bu uygulama lokal kaldığı müddetçe son derece zordur. Bunu Türkiye en son 2003'lerde denemiş ve sonunda geri adım atmak zorunda kalmıştı. Zaten Baroso da işin riskini görüyor olması nedeniyle bunun küresel bir uygulama haline gelmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Böyle bir uygulama küresel bazda yapılmaya başlanırsa bundan Türkiye de yararlanabilir. Lokal kalması durumunda ise özellikle İstanbul'un daha güçlü bir finans merkezi olma durumu hızlanabilir. Yani uygulama her hal ve takdirde Türkiye'nin avantaj sağlayacağı bir yapıya kavuşacaktır.

AB ülkelerinde yaşanan ekonomik krizin ciddiyeti ile bu ülkeler her geçen gün daha fazla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu durumda da daha yapısal tedbir önerilerine doğru yöneliyorlar. Bu noktada Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı tecrübe son derece iyi örnek olabilecek durumdadır. Nitekim finans zirvesinde yaptığı konuşmada da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan gerek G20 ülkelerine gerekse AB ülkelerine kısa vadeli çözümler yerine yapısal önlemlere başvurmaları gerektiğini tavsiye ettiğini belirtmiştir. Yani AB ülkelerinin hükümetleri bizde bilinen deyimiyle pansuman tedbirleri ile krizi ötelemek yerine artık kendi halklarına acı reçeteyi içirmek zorunda olduklarını kabul etmek durumunda kalacaklar. Aksi takdirde günü kurtarayım derken bu krizin daha uzun süre devam etmesi ve eninde sonunda mevcut hükümetlerin daha kötü sonla karşılaşmaları anlamına gelecektir.

Bu yazıyı kaleme aldığımız saatlerde sonuçlanan oylama ile Almanya Parlamentosu AB İstikrar Fonu'nun genişletilmesini kabul etmiş oldu. Böylece oluşacak yeni kaynakla Yunanistan tahvillerinin satın alınması sağlanabilecek. Sağlanan bu kaynak Yunanistan'daki sorunun biraz ötelenmesi dışında bir sonuç yaratmayacaktır. Bundan azami olumlu sonucun alınabilmesi için Yunan hükümetinin yapısal reformlar ile fondan sağlayacağı bu kaynağın kazandıracağı zamanı ve ferahlamayı olumlu değerlendirebilmesi gerekmektedir.

Özetle, gelişmiş ülkelerin krizin finansmanını sadece dünyanın diğer ülkelerine finanse ettirmek suretiyle bu krizden çıkma ihtimalleri olmadığını, kendi halklarına da acı reçete içirmeleri gerektiğini kabul etmeleri işin anahtarını oluşturmaktadır.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 30.09.2011)

GÜNDEM