BASINDAN YAZILAR
TÜRMOB tasfiye önerdi bakanlıktan destek geldi - MuhasebeTR

TÜRMOB tasfiye önerdi bakanlıktan destek geldi

Türkiye’deki 800 bin şirketin yaklaşık yarısının gayrifaal ya da hayat standardı esasına göre kurulduğunu belirten TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, 400 bin şirketin tasfiye sürecine girmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
 

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu, önemsediklerini belirten Sanlı, şunları söyledi:
“Denetim, dünya standartlarında muhasebe ve denetim standartlarının uygulanmasını zorunlu kılıyor. Bu zaten Türkiye’de vardı. Halka açık, borsaya kayıtlı şirketler zaten bunu yapıyorlardı ve bu zorunluydu. Şimdi yeni Türk Ticaret Kanunu ile KOBİ’lere de bu geliyor.
Küçük teşebbüs sahipleri firmalara güven duyacaklar artık. Kredi veren müesseseler kredi vermekle beraber, mevcut firma ortağının sahibinin veya büyük ortaklarının kefaletiyle veriyorlardı. Şimdi firmanın gerçek bilançosuna göre verilecek. Denetim sonunda firmanın kazandığı paralar firma içinde kalacak, firma ve bilanço büyüyecek. Türkiye’nin ekonomik rakamları büyüyecek. Yabancı sermaye Türkiye’ye daha büyük güvenle gelecek.
50 yılı aşkın süreden sonra Türk Ticaret Kanunu çağdaş bir yapıya kavuştu ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 10 yıllık çalışmadan sonra hayata geçirildi. Bu, dünya örnekleri çok iyi incelenerek yapıldı. Onun için başta büyük iş adamları büyük firmalar buna destek verebilecek, küçük firmalar kaçmak isteyip direnç göstereceklerdir. Süreç içinde bir öteleme, süreyi uzatma tartışılıyor ama biz buna çok sıcak bakmıyoruz. Türkiye’de 700 bin limited şirket, 95 bin anonim şirket var. Yani kaba taslak 800 bin civarında bugünkü Türk Ticaret Kanunu’na göre denetlenmeye müsait şirket yapısı var.

400 bin şirket tasfiye edilsin

Bu 800 bin şirketin denetlenmesi söz konusu değil. Bu şirketlerden hemen hemen yarısı ya gayrifaal firmalar ya da geçmişte Türkiye’de vergi yasaları açısından uygulanan hayat standardı esasına göre kurulmuş şirketler. Bu 400 bin şirketin çok basit bir yöntemle tasfiye sürecine girmesi ve bu tasfiye sürecini tamamlaması gereken bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Kısa süreli ve basit bir tasfiye yöntemi getirilmesi lazım bunlara. Çünkü sermaye şirketleri tasfiye edilmeden ticaret sicilden silinemiyor.

Serbest ve yeminli ortaklık yapabilmeli

Bununla ilgili kamunun niyeti, iradesi yeterli. Ben bunu Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile konuştum, Vergi Konseyi toplantısında da şirket tasfiyesini önerdim ve bu sıcak karşılandı. Uzmanlık alanlarında iyi yetişmiş insanların bir araya gelerek güçlü denetim firmaları, kurumsal yapıları güçlü olan yapılar oluşturmaları gerekiyor. Biz de TÜRMOB olarak bunun önünü açmak istiyoruz. Mali müşavirlerin ve yeminli mali müşavirlerin ortak tek yetkisi denetim. Burada denetimle sınırlı olmak üzere serbest mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ortaklık yapabilmeli. ”

Tüm firmalar şeffaf olacak

TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı, yeni kanunla firmalara internet sitesi kurma ve mali tablolarını buradan yayınlama zorunluluğu getirildiğini anlattı. Şanlı, şöyle dedi:
“Mali tabloların kamuoyuyla paylaşılması açısından her firmaya internet sitesi kurma zorunluluğu getiriyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre internet sitesi mevcut olan firmaların da en az bunun bir bölümünü bu konuya ayırması gerekiyor. Firma yapıları, bilançoları, mali yapıları, denetim raporları, denetçinin görüşleri hepsi burada yayınlanacak. Ortaklara yapılacak duyurular, genel kurullarda alınan kararlar hepsi internette yayınlanacak. Yani bilgiler kapalı dosyalarda, zarflarda kalmayacak, raporlar açıklanacak.“

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 03.08.2011)

GÜNDEM