BASINDAN YAZILAR
Hayali para ve hayali alacak affında son 15 gün / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Hayali para ve hayali alacak affında son 15 gün / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

TORBA Yasa ile getirilen aflardan biri de “Kasadaki hayali para” ve “Ortaklardan olan hayali alacakların” affı ile ilgili...

Aftan yararlanmak isteyenlerin, başvuru için 30 Haziran 2011 Perşembe akşamına kadar süreleri var.
Bu arada, affın teknik ayrıntılarını bilmeyenler olabilir. İsterseniz, olayı kısaca açıklayalım.
HAYALİ PARALAR
Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim ve limited şirketlerde, gerçekte kasada bulunmadığı halde, varmış gibi gözüken 500 bin lira ya da 2-3 milyon lira, hatta daha fazla nakit para olabilmektedir.
Kasadaki gerçek dışı paranın açıklanması şu oluyor; şirket faturasız bazı harcamalar yapmıştır, rüşvet vermiştir, şirkette çalışanların ücreti bordroda düşük gösterilmiş ve aradaki fark açıktan ödenmiştir vs.
İşte bu gibi belgesiz ödemeler, kasayı şişiriyor ve gerçekte olmayan bir para kasada mevcutmuş gibi gözüküyor.
HAYALİ ALACAKLAR
Şirket kasasında gözüken yüksek tutardaki paralar inandırıcı olmayacağı için, o paralar sanki ortaklara borç verilmiş gibi gözükmekte, böyle olunca da “ortaklardan alacaklar” hesabında gözüken tutar, milyonlarca liraya ulaşabilmektedir.
Bu tutar da her yıl giderek artmaktadır.
OLAYIN RİSKİ
1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Yönünden:
Gerek kasadaki hayali paralar gerekse ortaklardan alacaklar, vergi incelemesi sırasında tespit edildiğinde, “örtülü kazanç dağıtımı” yönünden, kurumlar vergisi, yüzde 15 gelir vergisi stopajı, yüzde 18 KDV ve gerçek kişi ortaklar adına “menkul sermaye iradı” yönünden gelir vergisi istenmekte ve vergilerin bir katı “vergi ziyaı cezası” istenebilmektedir.
2. Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönünden:
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 358 ve 395. maddeleri uyarınca; ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve Kanunu’nun 393. maddesinde sayılan yakınları, şirkete nakit veya ayın olarak borçlanamayacaklar.
Özetle, bu olay artık yasaklanıyor.
YÜZDE 3 VERGİ
Torba Yasa ile getirilen affa göre; kasadaki hayali paralar ve ortaklardan olan net alacaklar, 30 Haziran akşamına kadar beyan edilecek ve aynı süre içinde beyan edilen tutarın “yüzde 3’ü oranında vergi” ödenmek suretiyle, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar sıfırlanabilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili olarak yayımladığı rehberin 14. sayfasındaki açıklamaya göre; yukarıdaki nakit para ve alacak beyanı nedeniyle, kâr dağıtımına bağlı “vergi kesintisine yönelik” ilave bir vergi istenmeyecek.
Bazı okuyucularımız; “hayali para ve hayali alacak beyan edersek, dikkatleri üzerimize çekmiş olur muyuz?” diye soruyorlar.
Bu ve benzeri konulara takılmadan, beyanda bulunmalarında yarar var...

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 15.06.2011)

GÜNDEM