BASINDAN YAZILAR
Tatilinde çalışan işçiye 2.5 kat yevmiye verilir / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Tatilinde çalışan işçiye 2.5 kat yevmiye verilir / Ali Şerbetçi

Haftalık çalışılması gereken 45 saati hafta içi tamamlıyoruz. Cumartesi ve Pazar günü mesai oranı yüzde kaçtır?

İşçinin hafta tatilinde çalıştırılması ve bu çalışmanın da 45 saatlik haftalık normal çalışma süresinin dışında olması halinde bu çalışma, fazla çalışma olarak değerlendirilir. Buna göre hafta tatilinde çalışan işçiye biri hafta tatili ücreti, diğeri fazla çalışma karşılığı olmak üzere gündeliğinin 2.5 katı yevmiye ödenmesi gerekir.
Örneğin, işçinin gündeliği 10 TL ise, hafta tatilinde çalışması halinde, ödenecek ücret 25 TL olacaktır.

Yargı kararları nelerdir?
Yargının kararı da bu yönde olup, benzer bir olayda, "Aylık maktu ücrete; çalışılmayan genel ve hafta tatili ücretleri de dahildir.
Tatilde çalışma halinde 1 kat fazlası ile ödeme yapılır. Tatilden önceki 6 işgününde çalışma halinde; hafta tatilinde çalışılması fazla çalışma niteliğine bürüneceğinden bu günlere has olmak üzere 1 kat fazlasının yüzde 50 zammıyla ödenmesi gerekir" şeklinde karar verilmiştir.

Bir üniversite hastanesinde hastabakıcı olarak çalışmaktayım. Taşeron firmada 850 TL maaş almaktayım. Hastanede menenjit oldum. Yaklaşık 3 ay tedavi gördüm. Şirketten belli bir para alma hakkım var mı? K.A.

İşin yapılması sırasında işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli bir durum olursa işçi iş sözleşmesini feshederek tazminatını alabilir. Siz de menenjit hastalığına, hastabakıcılığı görevi ile yakalanmış iseniz ve işyerindeki çalışma süreniz de 1 yıldan fazla ise iş sözleşmenizi feshederek tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Asgari geçim indirimi bordroda ayrı yazılır
Kızım bir markette çalışıyor. Bordroda gösterildiği halde asgari geçim indirimi net maaşına yansımıyor. Maaşın içerisinde olduğu söylendi. Böyle bir uygulama olabilir mi? 5...295724 Nolu SMS Asgari geçim indiriminin bordroda ücretin dışında ayrıca gösterilmesi gerekir.
Bordroda ayrıca gösterilmiyorsa ya da bordroda gösterilenden daha az ücret ödeniyorsa Maliye Bakanlığı'na ve ya Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Annem, 1967 doğumlu. Sigortaya girişi 15.04.1986. Toplam 365 gün primi var. 1989- 1993 doğumlu 2 oğlu var, doğum borçlanması ile ne zaman emekli olabilir? Umut ÖNER
Verdiğiniz bilgilere göre anneniz, 2 çocuğa da toplam 4 yıllık doğum borçlanması yapabilir. Borçlanma ile beraber toplamda 1800 güne ulaşmış olur. 3600 günden kısmi emeklilik için 5 yıl daha prime ihtiyacınız olur. 3600 günü tamamlayarak 58 yaşının tamamlanacağı 2025 yılında yaştan (kısmi) emekli olabilir. Tam emekli olabilmesi için 5075 prim günü tamamlaması gerekmekte. Bu durumda yine borçlanma yapmak şartı ile 3275 gün daha (9 yıl, 35 gün eder) prim ödemesi yaparak gün sayısını tamamlayınca SSK'dan emekli olur. Her 2 durumda da isteğe bağlı ödeme yapacaksanız son 3.5 yıl şartına dikkat etmeniz gerekmektedir.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 12.04.2011)

GÜNDEM