BASINDAN YAZILAR
Silikozis hastaları, emeklilik için 25 Mayıs'a kadar başvuracak / Ahmet Yavuz - MuhasebeTR

Silikozis hastaları, emeklilik için 25 Mayıs'a kadar başvuracak / Ahmet Yavuz

Kotların beyazlatılması, eskitilmiş görünümü verilmesi amacıyla kum kuru hava kompresörleriyle kotların yüzeyine tutularak aşındırılma işlemi yapılıyor.

Kot taşlama sırasında solunan tozlar akciğerde silikozis hastalığına yol açıyor. Akciğer kan ve lenf damarlarında çekilmeler ve şekil bozukluklarının oluşmasına yol açan ve tedavisi olmayan bu hastalık, kot taşlama atölyelerinde, döküm ve metal eşya işkolunda, silikojen tozun solunum yolları korunma mekanizmasını aşarak akciğere kadar ilerlemesi sonucu meydana geliyor.

6111 sayılı kanunla 2022 sayılı kanuna eklenen geçici maddeyle silikozis hastalarına aylık bağlanması ve sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı getirildi. Bunun için silikozis hastalarının 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde talepte bulunmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu'nca meslek hastalıkları tespit hükümleri çerçevesinde silikozis hastalığı sebebiyle meslekte kazanma gücünün en az yüzde 15'ini kaybettiklerine dair rapor almaları gerekiyor. Ayrıca bu hastalık mağdurlarının sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak herhangi bir işte çalışmamaları, sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülkeden herhangi bir gelir veya aylık almamaları gerekiyor. Bu şartlar sağlanırsa hastaların sağlık hizmetinden yeşil kart kapsamında faydalanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nca aylık bağlanması söz konusu. Bağlanacak aylık, çalışma gücü kaybı oranına göre değişiklik gösterecek. Meslekte kazanma gücünü yüzde 15 ile yüzde 34 arasında kaybedenlere 7 bin, yüzde 35 ile yüzde 54 arasında kaybedenlere 8 bin, yüzde 55 ve üzerinde kaybedenlere 9 bin gösterge rakamının, her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarda aylık bağlanacak.

HASTA ÖLÜRSE YAKINLARI FAYDALANACAK

Aylık almakta iken ölen silikozis hastasının Türkiye'de sigortalı olarak veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan, kendi sigortalılığı sebebiyle gelir veya aylık almayan dul eşine yüzde 50'si, 2022 sayılı kanuna eklenen geçici 2'nci maddesi kapsamında aylık alan çocuğu bulunmayan dul eşine yüzde 75'i, çocuklarından; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve evli olmayan veya SGK Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılanların veya yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarının her birine yüzde 25'i oranında aylığın tamamı dağıtılacak şekilde aylık bağlanacak.

Aylık bağlanan silikozis hastası ile eş ve çocuklarının tedavi giderleri, yeşil kart ile ilgili kanunun 2'nci maddesinde belirtilen aile içindeki kişi başına düşen gelir payına bakılmaksızın yeşil kart verilerek karşılanacak. Aylık alanların 5510 sayılı kanuna göre çalışmaya veya sosyal güvenlik kurumlarından ya da yabancı bir ülke sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almaya başlamaları halinde ise hastalıktan kaynaklı kendilerine bağlanan aylıkları kesilecek.

Hangi borçlarda af için vergi dairelerinegidilebiliyor?

Torba kanunu kapsamında birikmiş aşağıdaki borçların cezaları silinerek taksitli olarak ödenmesi için müracaat edilebilecek. Müracaat 2 Mayıs'a kadar bağlı olunan vergi dairesine yapılması gerekiyor.

Vergi dairelerine;

- Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,

- Vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki ecrimisil, KKDF, destekleme ve fiyat istikrar fonu, Yurtkur ve DSİ gibi diğer kamu alacakları,

- Trafik idari para cezası, karayolu taşıma idari para cezası, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, askerlik para cezası, seçim para cezası, nüfus para cezası gibi bazı idari para cezası alacakları için başvurulabilir. Borçları kanun kapsamında yapılandırılan mükelleflere, talep etmeleri halinde vergi daireleri tarafından vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazı verilecek.

İdari para cezaları için müracaat gerekli mi?

Trafik idari para cezası, karayolu taşıma idari para cezası, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası, askerlik para cezası, seçim para cezası ve nüfus para cezası dışındaki hiçbir adli ve idari para cezası kanun kapsamına girmiyor. 31 Aralık 2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 liranın (faiz hariç) üzerinde olan bu türden cezalar için yapılandırmaya gidilebilecek. Yani bu cezalar taksitle ödenebilecek. Ceza tutarı 120 liranın altında olan ve yukarıda sayılan cezalar da dahil olmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilen tüm idari para cezaları silinecek. Ancak sigara kullanımı sebebiyle verilmiş cezalar için hiçbir şekilde kanundan faydalanılamayacak. 120 liranın altında idari para cezası borcu bulunanların kanundan faydalanmak için hiçbir başvuruda bulunmasına gerek yok. İşlemler idare tarafından kendiliğinden sonuçlandırılacak.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 04.04.2011)

GÜNDEM