BASINDAN YAZILAR
Yeni personel alan şirket yaşadı! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Yeni personel alan şirket yaşadı! / Ali Şerbetçi

İşverenler ve iş arayanlar dikkat!
Torba Kanun'dan işsize iş çıkıyor.
Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, işsizliğe çözüm bulmak amacıyla 6111 sayılı Torba Kanun'la 31.12.2015 tarihine kadar belli şartlarda prim teşviki uygulaması geldi. İlave yeni eleman alan şirketlerin işe aldığı işçinin sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. İşveren sigorta priminin işsizlik sigortasından karşılanması süresi işe alınacak personelin durumuna göre farklılık gösterecek.

Prim teşviki nasıl uygulanacak?
18-29 yaş arası gençler veya 18 yaşından büyük kadınlar için;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar için 48 ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,
3) Bir ve ikinci maddede sayılan mesleki belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,
4) 29 yaşından büyük erkeklerden birinci ve ikinci maddede sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için 24 ay süreyle,
5) Yukarıda sayılanlar kapsamında işe alınan kişilerin Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından seçilmesi halinde ilave olarak 6 ay süreyle, işveren prim tutarları işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.
6) Ayrıca halihazırda SSK'lı olarak çalışmakta iken Torba Kanun ile bu madde yürürlüğe girdikten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar veya mesleki veya teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay süreyle,
7) 18 yaşından büyük olup hiçbir mesleki belgesi olmayan fakat Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle prim teşviki verilecek.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 18.03.2011)

GÜNDEM