BASINDAN YAZILAR
Vergi Haftası etkinlikleri ve Mükellef Hukuku / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Vergi Haftası etkinlikleri ve Mükellef Hukuku / Osman Arıoğlu

İçerisinde bulunduğumuz hafta Vergi Haftası olarak kutlandı.

Bu haftada Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Dairesi başkanlıklarınca Vergi Haftası'na yönelik etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerde ana amaç toplumda vergi bilincini artırmaktı. Bunun için sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte paneller düzenlenmesi, okullara gidilerek öğrencilere vergiye ilişkin bilgilendirmeler yapılması ulusal ve mahalli televizyonlarda oturumlara katılınması bu haftada yoğun bir şekilde uygulanmaya çalışıldı.

Bu yılki Vergi Haftası'nın önemli bir özelliği de "Torba Yasa" tabir edilen yasal düzenlemenin tanıtımının yapılmasına da bir vesile teşkil etmesi oldu. Bu organizasyonun İzmir ayağındaki bir bölümüne ben de katıldım. Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği bir toplantıda geçmişten günümüze mali afların etkileri ve beklentiler konulu bir panel yapıldı. Aynı gün İzmir Sanayi Odası Başkanlığı ile de yine Torba Kanun'un Gelir İdaresi Daire Başkanı Ömer Ergenç tarafından belki de kanunun idari gözle ilk defa tanıtımı yapıldı. Toplantıya katılan Manisa Milletvekili ile Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili Recai Berber tarafından kanunlaşma aşamasına yönelik birinci ağızdan bilgilendirme yapıldı.

Panelde bir bir izleyici tarafından şahsıma yöneltilen Mükellef Hakları Bildirgesi'ni neden Vergi Usul Kanunu'na koymadınız sorusu bu haftanın özelliğine de uygun olarak işin en can alıcı noktalarından birini oluşturdu. Mükellef hakları bildirgesi 2006 yılında yayınlanmıştı. Aslında yeni yasal düzenleme sırasında Vergi Usul Kanunu'na yerleştirilmesi de planlanmıştı. Nitekim panelistlerden Dr. Bumin Doğrusöz'ün de belirttiği gibi Vergi Konseyi bünyesinde hazırlanmakta olan Vergi Usul Kanunu'nun yeniden yazımı çalışmaları sırasında kanun metnine yerleştirilmesi bile yapılmıştı.

Mükellef Hakları Bildirgesi Vergi Haftası münasebetiyle öne çıkarılan konulardan biriydi elbette. Elektronik beyanname uygulamasının yanında son dönemlerde mükellef hukukunun gözetilmesine yönelik çok net bir düzenleme zaten Vergi Usul Kanunu'na konulmuştu. Bu köşede daha önce de açıkladığımız Merkezi Rapor Okuma Kurulu ile sirküler ve tebliğlerin yayımlandığı dönemlerden sonrası için geçerli olmasına yönelik düzenlemeler bu konuda atılmış son derece ileri ve reel adımları oluşturdu. Bu düzenleme nedeniyle Başta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere tüm emeği geçenlere elbette teşekkür edilmesi gerekiyor.

Ümit ediyoruz ki özellikle rapor okuma uygulamasında yasal düzenlemedeki amaç hiçbir zaman unutulmaz ve bu kurum etkin olarak işletilir. Aslında bu kurumun etkin olarak işletilmesi mükellef hukuku yanında başta denetim birimleri olmak üzere idarenin imajı bakımından son derece önemlidir. Çünkü yazılan raporların ve yapılan tarhiyatların büyük bölümü haklılık taşısa da, zaman zaman bazen verginin ticari hayatın bir sonucu olma fonksiyonunun tersyüz edilebildiği bir anlamda ticari hayatı dizayna kalkan şekilde raporlar da yazılabiliyor. O zaman da mükellef haklı olarak şikâyette bulunuyor. İşte rapor okuma komisyonlarının etkin olarak çalıştırılması ve özellikle de merkezi okuma kurulu bu tür raporların daha mükellefe tebliğ edilmeden düzeltilmesini sağlayacaktır. Bu da vergi ödevinin yerine getirilmesinde vergiye uyumu artırıcı en önemli etken olacaktır.

Gelir İdaresi çalışanlarına ve mükelleflere daha mutlu yarınlar dileklerimle... Vergi Haftası kutlu olsun.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 25.02.2011)

GÜNDEM