BASINDAN YAZILAR
Geçerli sebebi olmadan işten kendi ayrılanlar TAZMİNAT ALAMAZ / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Geçerli sebebi olmadan işten kendi ayrılanlar TAZMİNAT ALAMAZ / Lütfi Köksal

Doğum tarihim 24.03.1962. Uzun çalışma hayatından sonra 2007 yılında emekli oldum. Şu anda özel bir iş yerinde 01.04.2010 tarihinden beri sigortalı olarak çalışıyorum. İşten kendim ayrılsam bir yıl dolduğunda senelik izin ve tazminat talep edebilir miyim?
CEVAP: Emekli olan bir kimse Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi Hizmet Akdi ile çalışırsa,1475 sayılı Kanunun 14. maddesine göre; işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince bir tam yıl geçtikten sonra her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
4857 sayılı İş kanunun 17. Maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; işi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta (28 gün) sonra feshedilmiş sayılır. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
Gene aynı Kanunun 53. maddesine göre; iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmet süresi olanlar için 14 (on dört) iş günüdür.
Sizin iş yerinde bir seneniz dolmadığı için yıllık ücretli izin ve Kıdem Tazminatı hakkınız yoktur. Sadece iş akdinizi işveren feshederse, dört hafta ihbar tazminatı hakkınız var. Kıdem tazminatına ve yıllık ücretli izine 01.04.2011 tarihinden sonra hak kazanıyorsunuz. Geçerli bir sebep olmadan siz kendiniz işten ayrılırsanız veya istifa ederseniz, bir şey alamazsınız.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?


> Derviş Ahmet Yılmaz

SSK’ya girişim 1984 yılının ocak ayında yapıldı. 02.08.1956 doğumluyum. 2002-2003’te İsteğe Bağlı Sigortam var. Acaba ne zaman emekli olabilirim? Yani kademeli yaş bana da vuruyor mu? 3600 günden emekli olmak istiyorum. 3450 günüm var. Yaştan emekli olabilir miyim?
CEVAP: Verdiğiniz bilgilere ve 1984/Ocak tarihli sigorta girişinize göre; 25 yıl, 48 yaş ve 5225 günle Sigorta’dan NORMAL emekli olabilirsiniz. Bunun için 5 yıl daha prim ödeyeceksiniz. 5 ay prim öderseniz veya askerlik borçlanması yaparsanız, 59 yaşınızın dolduğu 02.08.2015 tarihinde 3600 günle YAŞTAN emekli olabilirsiniz.

> Şefik Yılmaz

01.08.1977 doğumluyum ve 1995 yılında SSK girişim var.1995’te elektrik çarpması sonucu sol gözümde ve vücudumun çeşitli yerlerinde kusurlar oluştu. O zamandan beri çeşitli işlerde sigortalı olarak çalıştım. 2080 gün SSK primim var. Ayrıca 2 yıl Tarım Sigortası ödedim. Bu ay içinde yüzde 46 özürlü raporu aldım. Emekli olabilmek için ne kadar çalışmam gerekli?
CEVAP: “Sakatlık İndiriminden Faydalanabilir” yazınız varsa; %46 raporunuzla üçüncü dereceden engelli olarak, 17 yıl ve 3920 günle erken emekli olabilirsiniz. 2080 gününüz varsa, 5 yıl 2 ay daha prim ödeyeceksiniz.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 29.01.2011)

GÜNDEM