BASINDAN YAZILAR
Fazla mesai için işçinin onayı şart / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Fazla mesai için işçinin onayı şart / Ali Şerbetçi

Taşeron bir şirkette çalışıyorum. Haftalık 60 saat çalışıyorum ancak resmi olarak belge yok. Hakkımı almak için ne yapmam gerekir?
İş Kanunu'na göre haftalık çalışma saati 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. İşveren fazla çalışma yaptıracağı zaman işçinin yazılı onayını alması gerekir.
Ayrıca, çalıştırdığı her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödemesi ya da işçi isterse serbest zaman kullandırması gerekir. Bunu yapmıyorsa İş Mahkemesi'ne dava açıp ya da Çalışma Bakanlığı'na şikayet dilekçesi vererek hakkınızı arayabilirsiniz. Ancak, yargı kararlarına göre işçi fazla çalışma yaptığını iddia ediyorsa bunu belgelerle kanıtlamakla mükelleftir. İşyerinde kart veya puantaj kayıtları düzenli olarak tutuluyorsa bunlar delil olarak kabul edilir.

KAMUDA İŞ OLANAKLARI
Türkiye Taşkömürü Kurumu; maden ve makine mühendisliği mezunu 2 ve hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu 4 müfettiş yardımcısı alacaktır. Son başvuru tarihi 18 Şubat 2011 Cuma günü 17.00'ye kadardır.

Türk Eximbank; en az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, işletme ve mühendislik fakülteleri ile üniversitelerin matematik bölümlerinden mezun 40 uzman yardımcısı alacaktır. Başvurular 18.02.2011 günü mesai bitimine (saat 17:30) kadar şahsen veya, Türk Eximbank Personel Müdürlüğü Müdafaa Cad. No:20 2. Kat 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresine posta yoluyla yapılacaktır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 50 stajyer gelirler kontrolörleri alacaktır. Başvuru için KPSSP 57 puan türünden 80 ve daha üzeri puan almış olmak kaydıyla; başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 500 kişi içerisinde yer almak gerekmektedir. Başvurular, 07.02.2011 tarihinde başlıyor.

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 26.01.2011)

GÜNDEM