BASINDAN YAZILAR
Torba yasa tasarısı komisyondan geçti - MuhasebeTR

Torba yasa tasarısı komisyondan geçti

Vergi ve SSK prim borçları başta olmak üzere kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması çalışmasında vatandaş lehine önemli bir adım atıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 'torba tasarı'ya konu kamu alacaklarının süresi 5 ay genişletildi. Tekriri müzakere yoluyla bazı maddelerde değişiklik yapıldı. Buna göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadarki kamu alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Tasarıda, bu sürenin 31 Temmuz 2010 olması öngörülüyordu. Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak. Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar tahsil edilmeyecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular; tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuracak. Ödemeler, 2'şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek.

Tasarıya eklenen bir başka maddeye göre de şirketler, kendi ekim alanlarında yeterli şekerpancarı bulunmadığı takdirde münavebe esasları dahilinde kendi ekim alanları dışından da üreticilerle sözleşme yaparak pancar temin edebilecek. Yurtdışına gönderilen öğrenciler ile devlet memurlarının yurtdışındaki harcamaları sebebiyle oluşan borçları da yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak sukuk gibi enstrümanlara bazı vergisel istisnalar getirilecek.

OKULDAN ATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AF YOLU

Tasarı, yükseköğretim kurumlarından atılan öğrencilere de af yolu açıyor. Buna göre, hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. Üniversiteye dönüşte süre sınırı olmayacak. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak. Katkı payı ödendiği sürece de üniversiteden öğrenci atılmayacak. Terör suçlarından hüküm giyenler, düzenleme kapsamı dışında olacak. Oldukça kapsamlı ve ayrıntılı düzenlemeler içeren tasarının önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Torba tasarının, yasalaşıp yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlara anlatılması amaçlanıyor.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 15.01.2011)

GÜNDEM