BASINDAN YAZILAR
Vizite kağıdı kalkmamış! / Memet Eser - MuhasebeTR

Vizite kağıdı kalkmamış! / Memet Eser

DAHA önce de yazdık. Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında aslında 1
Ekim 2008’den beri “vizite kağıdı” yok...
Biliyorum, nasıl yok diyeceksiniz. Gittiğimiz hastaneler özellikle istirahat raporu
verdiklerinde vizite kağıdı istemeye devam ediyor... İş kazası halinde vizite kağıdı zaten
öteden beri aranıyor.
Anlaşılır gibi değil...
Sanki görünmez bir el SSK sigortalılarına rapor düzenlenmesi söz konusu olduğunda vizite
kağıdının istenmesini zorluyor. Hem raporu düzenleyen sağlık tesisi hem de SGK...
Mevzuyu az buçuk bilip, ama vizite kağıdı kalmadı mı dediğinizde; sağlık tesisi yetkilisi, “ne
yapalım rapor hallerinde bizden de SGK istiyor vizite kağıdını” diyor...
SGK artık ne yapacak vizite kağıdını? İstediği bilgiler kendinde yok mu? E-sigorta
kapsamında istediği bilgiler internet sisteminden görülmüyor mu?
Çık işin içinden çıkabilirsen!
Bence SGK yetkilileri isterse çıkılır bu işin içinden...
Yeni yılın ilk günü çalışmayan işçinin ücreti
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanuna göre yılbaşı genel tatil günlerindendir. Bu
sebeple de 1 Ocak 2011 günü tatildir. İşçiler, bugün çalışmasalar bile bir günlük ücretlerini
hak ederler. Eğer sözleşmede hüküm var, veya çalışma onayı vererek bugün çalışırlar ise,
iki günlük ücreti hak ederler... Ancak, bu durum günlük, haftalık veya parça başına ücretle
çalışanlar için geçerlidir. Maktu aylıklı işçiler için yılbaşında (1 Ocak’ta) çalışmadıklarında o
günün ücretini hak etmeleri söz konusu değildir. Ancak, çalışırlar ise, hak ederler.
Emekli olup esnaf olarak çalışanlara haksızlık!
Eskiden “Bağ-Kur”lular için “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” uygulanmıyordu. Ancak,
artık uygulanıyor... Sosyal koruma adına olumlu bir gelişme... Ancak, emekli aylığı alıp da
esnaf olarak yine de çalışanlar için aynı koruma geçerli değil!
Hangi kanuna göre kendisine emekli aylığı bağlanmış olursa olsun, kişi esnaf olarak yeniden
çalışırsa veya şirket ortağı olur ise, aldığı emekli aylığından destek primi kesilmektedir.
Örneğin; 2010 yılında bunlar için destek primi oranı %14 iken, 2011 ve sonraki yıllarda %15
olarak uygulanacaktır. Emekli aylıklarından destek
primi kesilecek, ama hiçbir işe yaramayacak... Emekli aylığı alıp da esnaf olarak çalışan kişi
diyelim işyerinde bir kazaya uğradığında bu durum bir “iş kazası” sayılmayacak... Hatta bu
kazada meslekte kazanma gücünü %30-%90 gibi önemli oranlarda kaybetse bile SGK’dan
sürekli iş göremezlik geliri (iş kazası maaşı) alamayacak...
Aynı durumda işçi olsaydı, başka bir söyleyişle emekli aylığı alan bir kişi, herhangi bir
işyerinde işçi olarak çalışsaydı; uğradığı kaza “iş kazası” sayılacak ve koşulları var ise,
emekli aylığından başka bir de “sürekli iş göremezlik geliri” bağlanacaktı... Dolayısıyla
emekli aylığı alıp da esnaf veya işçi olarak çalışanlar arasında ve esnaf çalışanlar aleyhine
olan bu durumun giderilmesi gerektiğini söyleyebiliriz...
Öyle ya; hem destek primi kesilecek, hem de hiç bir şeye yaramayacak! “Torba Kanun
Tasarısına” birçok şey girerken, bu haksızlığı giderecek bir hüküm niye girmesin ki... Esnaf
odaları/birlikler konuyu gündemlerine alırlar ise, sanırım bu haksızlık giderilebilir.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 03.01.2011)

GÜNDEM