BASINDAN YAZILAR
Geç gelen faturaların KDV'si ne (KKEG mi) olacak? İzleyen yılda gelen ciro primi faturaları? / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

Geç gelen faturaların KDV'si ne (KKEG mi) olacak? İzleyen yılda gelen ciro primi faturaları? / Zeki Gündüz

Değerli DÜNYA okurları uygulamada yaygın olarak yanlışlık yapıldığını düşündüğümüz bir konudaki görüşlerimizi paylaşmak istiyorum.

2010 yılına ilişkin satın aldığınız mal veya hizmetlere ilişkin faturalar hasbelkader 2011 yılında (Aralık 2010 KDV beyanından sonra ) elinize ulaştı ise ne olacak? Ya da 2010 yılı ile ilgili fatura (örneğin ciro primi faturası ) 2011 tarihli olarak düzenlendi ise ne olacak?

1. KDV İndirilebilir mi?

2010 tarihli faturanın KDV sini 2011 yılı kayıtlarında indirilecek KDV olarak dikkate alamazsınız.

2. Muhasebe kaydı ne olacak?

2010 tarihli olup 2010 kayıtları kapatıldıktan sonra (geç gelen) faturanın KDV dahil tutarı 2011 yılı defterlerine önceki yıl giderleri olarak kaydedilecek.

3. 2010 beyanında gider olarak nasıl dikkate alırız?

Bahse konu (KDV dahil) tutar 2011 Nisan ayında verilecek Kurumlar Vergisi beyannamesinde diğer indirimler satırında indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Ancak bu konuda aşağıdaki farklı görüş ve yaklaşımları da göz ardı etmemenizi öneriyorum.

4. Bu durum KDV'nin gider olarak dikkate alınamayacağı düzenlemesi ile çelişmiyor mu?

KDV Kanunu'nun 58'inci maddesinde mükellefçe indirilebilecek KDV'nin Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği ifadesi mevcuttur. Bu nedenle de yukarıda yaptığımız açıklamalar bu madde ile çelişiyor gibidir. Buradaki önemli nokta yılı geçtikten sonra gelen faturadaki KDV'nin artık indiriminin mümkün olmamasıdır. Geç gelen fatura mükellefçe indirilebilecek olma vasfını kaybetmektedir. Bu nedenle de bizce indirilebilecek hale gelmekte ve bahsi geçen düzenleme ile bir çelişki oluşmamaktadır.

5.Bu konuda Mali İdare ne düşünüyor?

KDVK'nın 58'inci maddesi nedeniyle tereddüt yasayan şirketlerin sordukları sorulara cevaben Bakanlık (İstanbul Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı KDV-29/240/8141 sayı ve 24.12.2003 tarihli mukteza), geç gelen faturanın artik indirilecek KDV olarak dikkate alınabilmesi mümkün olmayacağı gerekçesiyle gider olarak dikkate alınabileceği görüsünü vermiştir.

6.Geç gelen fatura yeni yılın tarihini taşıyorsa?

Bize göre önceki yılla (2010) ilgili olduğu halde, işin tabiatı gereği 2011 tarihli olarak düzenlenebilen faturanin KDV'si kayda alındığı izleyen yılda (2011) indirilecek KDV olarak dikkate alınabilecektir. Aslında bu konuda elektrik, gaz, su, telefon faturalarına donuk olarak geçmişte verilmiş onlarca mukteza da vardır. Ancak son zamanlarda KDV açısından farklı değerlendirmeler yapılmaya başlanılmıştır.

Bu faturaların muhasebe kayıtlarında gider veya maliyet olarak ( 2011 de önceki dönem gideri olarak dikkate alınacak) önceki yılla ilişkilendirilmesi gerekecektir. 2011 Kurumlar Vergisi açısından gider olarak dikkate alabilmenin en kolay yolu 2010 Kurumlar Vergisi beyanının diğer indirimler satırına kaydetmektir.

7.Farklı yaklaşımlar

Mali İdare'nin yukarıda paylaştığımız görüşüne rağmen uygulamada (vergi incelemeleri sırasında) farklı yaklaşımlar müşahade ediyoruz.

a. KDV indirilemez yaklaşımı

Şayet önceki dönemle (2010) ilgili olduğu açıkça belli olan bir fatura izleyen yılın (2011) tarihini taşıyorsa, bu KDV'nin kaydedildiği yılda (2011) indirim olarak dikkate alınamayacağı, (2011 yılında) kanunen kabul edilmeyen indirim / gider olarak dikkate alınması gerektiği iddia edilmektedir.

b. 2010 la ilgili olup faturası izleyen yılda (2011 de 2011 tarihli olarak) düzenlenen "Ciro primleri"

Bu konuyu ayrı bir yazı konusu yapacağız. Kısaca belirtmek gerekirse bu konu da geç gelen fatura gibi değerlendirilmeye başlanmış ve bu tür faturalardaki KDV'nin geç beyan edilmesi nedeniyle indirilemeyeceği ve gider olarak da dikkate alınamayacağı iddia edilmiştir. Bu konudaki ilk uyarım, yukarıdaki gibi gereksiz tartışmalar yasamamak için 2010 yılı ile ilgili olarak ciro primi faturalarınızı, 2011 yılına sarkıtmadan olabildiğince 2010 tarihli olarak almaya çalışmanızdır.

8. Bu konu kötüye kullanılabilir mi?

Normalde zamanında gelen ve zamanında ilgili yıl kaydına alınabilecek bir fatura gider yazabilmek için bekletilip sonraki yılda kayda alınırsa ne olur? Tabi aklınıza belki ''Bunu neden yapsınlar ki?'' sorusu gelebilir. Yüksek tutarlı devreden KDV'si olan fakat Kurumlar Vergisi ödeyen bir şirket için böyle bir uygulama karlı gelebilir. Ancak bu durumun bu amaçla yapıldığı ortaya konursa, yani işlemin hayatin rutin, normal akışı içinde açıklanabilecek bir işlem olmadığı, vergi amaçlı bu durumun oluşturulduğu ortaya çıkarsa doğal olarak gider olarak dikkate alma uygulaması da reddedilecektir.

Faturayı düzenleyen, sonraki yıl tarihli olarak düzenlese dahi faturadaki geliri önceki yıl geliri olarak beyan etmelidir.

9. Tasdik raporunda bahsetmek gerekir mi?

Biz, tasdik raporunda, diğer indirimler satırında yer alan tüm rakamların ayrıntılı açıklamalarının yer almasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 08.12.2010)

GÜNDEM