BASINDAN YAZILAR
Emlak Vergisi'nin ikinci taksidini öderken avantajlardan faydalanın / Ahmet Yavuz - MuhasebeTR

Emlak Vergisi'nin ikinci taksidini öderken avantajlardan faydalanın / Ahmet Yavuz

Emlak Vergisi'nin ikinci taksidinin kasım ayında ödenmesi gerekiyor.

Daha önce de belirttiğim üzere Emlak Vergisi hesaplanacak gayrimenkulün değerleri dört yılda bir yeniden belirleniyor. Diğer yıllarda belirlenen bu değer, önceki yıl için beyan edilen yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılarak Emlak Vergisi matrahı tespit ediliyor. Bu vergi için mükellefler tarafından herhangi bir beyanname verilmiyor. Yalnızca yeni bir gayrimenkul alanların yıl sonuna kadar belediyeye bilgi vermesi şart. 2010 yılında ev alanlar vergi ödemeyecek. Bunlar ertesi seneden itibaren vergisi ödemeye başlayacak.

Aynı şekilde konutlar dışındaki binalar (işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar) için, 2010 yılına ilişkin Çevre Temizlik Vergisi'nin 2. taksitinin de bu ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Konutlara ait bu vergi, su faturalarıyla tahsil ediliyor. Konut dışındaki binalar (işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar) için ise belediyeler tarafından her senenin ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Tahakkuk ettirilen bu verginin Emlak Vergisi'nin taksit dönemlerinde ödenmesi şart. Ödemeler doğrudan belediyeye yapılabileceği gibi, vergi daireleri ve anlaşmalı bankalar vasıtasıyla da yapılabiliyor. Kasım içerisinde ödenmeyen vergiler için aylık yüzde 1,4 oranında gecikme zammı alınıyor.

Sosyal devlet olma ve vergide adaleti sağlama adına bazı konularda düşük gelirli kişilerden vergi alınmayabiliyor. Dolaylı, maktu, tüketim vb. vergilerde bu ilke pek gözetilemezse de, Gelir ve Servet vergilerinde konu ile ilgili istisna ve muafiyetler bulunuyor. Bu çerçevede kanuna eklenen bir ibare ile yetkili kılınan Bakanlar Kurulu toplumda bazı kesimlere indirimli oran uygulanması yönünde bir karar çıkardı. Buna göre; başka bir geliri olmayan emekliler, özürlüler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, hiçbir geliri olmayan işsizler ve ev hanımları, brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan ve sadece tek bir konut sahibi iseler Emlak Vergisi ödemiyor. 22 bin lira altındaki menkul sermaye gelirleri ve gelir getirmeyen arsa sahibi olma sıfır oranlı Emlak Vergisi uygulamasına mani değil. İndirimli (sıfır) vergi oranından faydalanılması için, konutta bizzat oturmak şartı aranmıyor. Bu sebeple, sahip oldukları tek konutu kiraya verip, kirada oturanlar da diğer şartları taşımak kaydıyla, indirimli vergi oranından faydalanabilir.

Birden fazla konutu olanlar ise bu konutlarından biri için bile sıfır oranlı Emlak Vergisi'nden faydalanamıyor. Aynı şekilde, ara sıra dinlenmek maksadıyla gidilen yazlık veya dağ evi gibi konutlar da bu vergi muafiyetinin dışında. Ancak her mevsim yazlık evinde ikamet edenler diğer şartları taşıyorsa indirimli oran avantajından faydalanarak vergi ödemiyor. Hisseli dahi olsa, iki ya da daha fazla konutu olanlar, bütün konutları için Emlak Vergisi yatırmak zorunda. Emekliler (emekli aylığı dışında), işsiz ve ev hanımları, herhangi bir gelir elde ederse aynı şekilde bu avantajı kaybediyor.

Yukarıdaki gruba girip sadece tek konutu olanlar; belediyelere müracaat ederek söz konusu şartları taşıdıklarını (emekli, özürlü, gazi, işsiz vs.) bildirerek taahhütname doldurup, Emlak Vergisi'ni ödemeyebilir. Tabii bu durumlarını ispatlamaları gerekiyor. Mesela bir özürlü sağlık raporu sunarak bunu ispatlamalı. Özür derecesinin bu avantajdan faydalanmak için önemi bulunmuyor. Şehitlerin yetim ve dullarının, gazilerin de durumu ispatlayıcı belgeleri belediyece talep edilebilir. Bu belgelerin taahhüt belgeleri veya formlarla birlikte durumu açıklayan bir dilekçeye eklenip belediyeye verilmesi gerekiyor.

Ayrıca bu istisnanın sadece konutlar için getirildiğini, arsa, arazi gibi diğer gayrimenkuller için geçerli olmadığını hatırlatalım. Buna göre sadece bir arsası olan ev hanımının bu arsanın Emlak Vergisi'ni ödemesi gerekiyor.

KDV ve muhtasar beyannameler için ek süre

Gelir İdaresi, yayımladığı bir sirküler ile muhtasar beyannameyle Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresini 25 Kasım Perşembe gününe uzattı. Yoğun iş yükü gerekçesiyle yapılan ertelemeye göre ayın 23'ünde verilmesi gereken muhtasar beyannameler ile ayın 24'ünde verilmesi gereken KDV beyannameleri kasım ayının 25'i akşamına kadar verilebilecek. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemediğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödemeleri şart.

(Kaynak: Zaman Gazetesi | 22.11.2010)

GÜNDEM