BASINDAN YAZILAR
2006 yılı yatırım harcamaları da yatırım indirimine konu edilebilecek! / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

2006 yılı yatırım harcamaları da yatırım indirimine konu edilebilecek! / İsmail Kökbulut

Anayasa Mahkemesi kararı sonucunda yatırım indirimine ilişkin bir takım düzenlemelerin yer aldığı 6009 Sayılı Kanun yayınlamıştı.
İlgili kanunda yapılan yatırım indirimine ilişkin düzenlemelere açıklık getiren Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlandı.

08.04.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5479 Sayılı Kanun ile yatırım indirimi uygulamasına ilişkin 3 yıllık süre kısıtlaması getiren düzenleme ile 1.1.2006 tarihinden sonra başlayan yatırımlar da yatırım indirimi kullanma hakkını ortadan kaldıran hükümler getirilmişti.

Özellikle bu iki hususun Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle 01.08.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6009 Sayılı Kanun'la yeni düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemelere ilişkin tebliğ geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Tebliğde yatırım indirimi uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin başlıcaları şöyle:

2006 yılında başlayan ve devam eden yatırımlar da yatırım indirimi kapsamına alındı

Yatırım indirimini kaldıran Kanun bilindiği üzere 8.4.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5479 Sayılı Kanun'la yapılmıştı. Ancak kanun bu tarihte yayınlanmasına rağmen 1.1.2006-8.4.2006 tarihleri arasında başlayan yatırımlar ile bu tarihlerde yapılan yatırım indirimine konu harcamaları yatırım indirimi kapsamına almadı. Anayasa mahkemesi bu düzenlemeyi ortadan kaldırdı.

Bu düzenleme ile 1.1.2006-8.4.2006 tarihleri arasında yeni başlayan ve bu tarihler arasında yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan yatırım indirimi tutarları da yatırım indirimi istisnasından yararlanabilecek. Bu kapsamda olan yatırım harcamaları nedeniyle hesaplanan yatırım indirimi istisnası tutarlarının, ilgili dönemlerde kazancın bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 2010 hesap döneminden itibaren endekslenmiş değerleri ile birlikte indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta.

Ancak, 8.4.2006 tarihinden sonra yeni başlayan yatırımlar nedeniyle yapılan harcamaların ya da 1.1.2006-8.4.2006 tarihinde başlamakla birlikte bu süre içinde tamamlanmayıp devam eden yatırımlar için 8.4.2006 tarihinden sonra yapılan harcamaların, yatırım indiriminden yararlanması mümkün değil.

Süre sınırı yerine oran sınırlaması geldi

Yeni yasa hükmü ile 3 yıllık süre sınırlaması kaldırıldı. Fakat bu defa oran sınırlaması geldi. Yeni düzenlemeye göre, yatırım indirimi istisnası, 2010 ve izleyen yıllar için uygulanacak. Fakat sadece ilgili yıl kazancının %25'i kadar. Bir nev'i yatırım indirimine indirim geldi!

Devreden yatırım indirimi bulunan mükellefler süre kısıtlaması olmaksızın yatırım indirimi istisnasından faydalanacaklar. Ancak bu yaralanma o yıl ortaya çıkan kazancın tamamına değil ancak %25'lik kısmına uygulanacak. Özünde bakıldığı zaman mükellefin yatırım indirim hakkının tamamını kullanması engellenmiyor. Bu sınırlama ile mükelleflerin yatırım indirimi kullanma süreleri bir miktar uzatılmış olacak.

2010 yılı III. geçici vergi döneminde oran kısıtlaması uygulanacak

Anayasa Mahkemesi'nce verilen karar sonrasında, 2010 hesap döneminin I. ve II. geçici vergi dönemlerinde yatırım indirimi istisnasından yararlanan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi beyannamelerinde beyan etmiş oldukları kazançlarının tamamı üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlandılar.

Geçici vergi dönem kazançlarının tamamına yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerin ilgili geçici vergi beyanlarını düzeltmeleri söz konusu değil.

Mükellefler, 2010 hesap döneminin III. geçici vergi dönemiyle birlikte, bu dönemde beyan etmiş oldukları kazançlarının %25'i kadarlık kısmı için yatırım indirimi istisnasından yararlanabilecek.

III. Geçici vergi beyan döneminde yılın ilk dokuz aylık dönemin tamamını dikkate alarak %25'lik oranın hesaplanması gerektiğini de unutmamak gerekir.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 04.10.2010)

GÜNDEM