BASINDAN YAZILAR
Çalışanın İş Güvencesi ve Tazminat Haklarında Önemli Noktalar / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çalışanın İş Güvencesi ve Tazminat Haklarında Önemli Noktalar / Şevket Tezel

Soru: Özel bir şirkette sendikasız ve 20 yıllık sigortalı olarak çalışmaktayım. Bu referandumdan sonra işveren beni tazminatsız olarak işten çıkarabilir mi? İşten çıkarılırsam mahkemede hakkımı arayabilir miyim? Referandumdan sonra bu haklarımda değişme oldu mu? Barış PARLATIR

Cevap: İş Yasası’na göre; otuz ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerleri veya işletmeler ile 50’den fazla işçi çalıştırılan tarım işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmelerde çalışanlardan en az altı ay kıdemli olanların iş güvencesi hakkı bulunuyor. Yani bu işçilerin iş akdinin işverenlerince feshi halinde feshin geçersiz olduğuna ilişkin işe iade davası açma hakları bulunuyor. İşyerinin bütününü yöneten işveren vekili olanların, bunlardan işçi alıp çıkarma yetkisine sahip olanların, belirli süreli iş akdiyle çalışanların iş güvencesinden yararlanma hakkına sahip bulunmamakla birlikte iş güvencesinin uygulanıp uygulanmamsına esas bu 30 işçinin hesaplanmasında dikkate alınmaları gerekiyor. Bunun dışındaki işyerlerinde de işveren gerekçesiz olarak iş akdini feshederse ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda bulunuyor. Ancak ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, durumu gerçekten basit usulde vergilendirilmeyi gerektirenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimselerin işyerlerinde işveren dâhil en fazla üç kişinin içindeki işçilerin akdinin feshi halinde tüm İş Kanunu hakları gibi kıdem ve ihbar tazminatı hakları bulunmuyor. Referandumdan önce de sonra da haklarınız bunlardır.


Soru: 1980'de SSK sigortalılığına başladıktan sonra 1982'de 1968 olan doğum yılımı 1965 olarak tashih ettirdiğime göre hangi yaşa tabi olacağım? Erdoğan KAYA

Cevap: Sigortalılığa başladıktan sonra yaptığınız yaş düzeltmesi emeklilik hesaplamalarında geçerli değildir. Bu nedenle 1980'de olduğunu belirttiğiniz sigortalılık başlangıcınız 24.11.1980'den önce ise 45 yaşını dolduracağınız 2013'te 5 bin günle; 24.11.1980-31.12.1980 arasındaysa 46 yaşını dolduracağınız 2014'te 5 bin 75 günle emekli olabilirsiniz.


Soru: 1951 doğumlu gelinim 1973'te başladığı SSK sigortalılığında oğlunun doğduğu 1987 yılına kadar çalışarak, 2004'ten sonra isteğe bağlı olarak 01.10.2008'e kadar 2 bin 669 gün prim ödemiş bulunuyor. 01.10.2008'den bu yana da isteğe bağlı sigortalılığa Bağ-Kur kapsamında devam eden gelinim ne zaman ve nasıl emekli olabilir? Gönül AKIN

Cevap: Gelininiz 08.09.1981 öncesinde bulunan sigorta başlangıcı nedeniyle 50 yaş ve 3 bin 600 gün koşullarını sağladığı tarihte emekli olma hakkına sahip bulunuyor. Gelininiz isteğe bağlı sigortalılığa 01.05.2011'e kadar devam ederse o ay içinde SSK'lılıktan yaştan emeklilik başvurusu yapabilir. Bu 211 günü doğum borçlanması yaparak toptan ödeyebilir ve ödeme tarihinden itibaren emekli olabilir. Zamanında danışsaydınız gelininiz primlerini daha önce tamamlayarak 2001'den beri emekli olabilirdi.

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 29.09.2010)

GÜNDEM