BASINDAN YAZILAR
70-85-100 / Prof. Dr. Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

70-85-100 / Prof. Dr. Şükrü Kızılot

BAŞLIKTAKİ sayılara bakıp, birinin vücut ölçüsü zannetmeyin.

Ekonomiyi ilgilendiren çok önemli bazı gecikmelerin, gün sayıları..
GECİKME NE?
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16 maddesine göre; orta vadeli çerçeve programın, mali planın ve 2011 yılı bütçe hazırlıklarının başlaması ve bazı çalışmaların da aylar önce sonuçlandırılması gerekiyordu.
Bilmeyenler için açıklayalım.
l) 100 Günlük Gecikme (Orta Vadeli Program):
Mayıs ayı sonuna kadar, Bakanlar Kurulu’nun toplanarak 2011-2013 dönemine ilişkin; makro politikaları, ilkeleri ve temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde, orta vadeli programı kabul etmesi ve programın Mayıs 2010 sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu.
Bu gün 6 Eylül 2010, yasanın emredici hükmüne rağmen, 100 gün geçti program hala yayımlanmadı!..
2) 85 Günlük Gecikme (Orta Vadeli Mali Plan):
2011-2013 dönemine ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte, hedef bütçe açığı, borçlanma durumu ve kamu idarelerinin ödenek tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli mali planın, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanıp, Haziran ayının 15’ine kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu.
Haziran ayının 15’inden bu yana 85 gün geçti hala yayımlanmadı!.
3) 70 Günlük Gecikmeler:
Kamu idarelerinin, bütçe tekliflerini ve yatırım programını yönlendirmek üzere;
a) Bütçe çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi’nin, Maliye Bakanlığı’nca,
b) Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nin DPT Müsteşarlığı’nca,
hazırlanarak, Haziran 2010 sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyordu.
Haziran sonundan bu yana 70 gün geçti, yasanın emredici hükmüne rağmen, bu rehberler de Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
NE OLACAK ŞİMDİ?
Yasa açıkça emrediyor ama yapılması gerekenler ortada yok.
5018 sayılı Kanun’un 17/4. maddesine göre; kamu idarelerinin, bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayıp, Temmuz 2010 sonuna kadar Maliye Bakanlığı’na göndermesi gerekiyordu.
Bakıyoruz ortada hiçbir şey yok.
Belli ki, hükümet gelecek yıl ve izleyen yıllarla ilgili hesap, kitap ve tahmin yapmakta zorlanıyor. Bakanlar Kurulu önümüzdeki dönemin makro politikalarını, ilkeleri ve temel ekonomik büyüklükleri belirleyemedikçe, diğer çalışmalar da yapılamıyor.
Hemen belirtelim, bu kadar uzun süreli gecikme şimdiye kadar hiç olmamıştı.
Yasa hazırlanırken, sürelere mutlak uyulacağı düşünüldüğü için, uyulmazsa ne yapılacağı da belli değil!.. Belli olan ise belirsizliklerin yarattığı endişeler...

IMF raporu da yayınlanmadı

IMF uzmanlarının 4. madde çerçevesinde yaptığı inceleme ve görüş-meler sonrası düzenlenen “Türkiye Değerlendirme Raporu”, İcra Direktörleri Kurulu’nda 30 Temmuz günü görüşüldü. Ancak Finlandiya’nın haziran başında tamamladığı 4. madde raporu yayımlandığı halde, biz Temmuz’da görüşülen raporu hâlâ bekliyoruz.
Ağustos ayı geçti. Bugün Eylül’ün 8’i ama rapordan hâlâ ses yok.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 08.09.2010)

GÜNDEM