BASINDAN YAZILAR
Torbadan çıkanlar / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Torbadan çıkanlar / Şükrü Kızılot

O kadar çok ki..Aynı zamanda o kadar da çeşitli..

“Torba Yasa” diyorlar ama içindekilere bakınca “Çorba Yasa” da denilebilir!

Başta vergiler olmak üzere, Yüksek Öğretim Yasası, İş Yasası, Pasaport Yasası, Dünya Su Formu Organizasyonu, Telgraf ve Telsiz Yasası, Devlet Memurları Yasası, Toplu Konut Yasası, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası, Kabahatler Yasası, Milli Piyango ve daha neler neler.. Torba mı, çorba mı siz karar verin.

VERGİLER

Daha önce ayrıntılı bilgi verdik. O nedenle, bazılarını ana başlıklarıyla belirtelim.

1. Ücretlilerin Vergi Tarifesi : Yüksek ücret alanların vergileri yıllık 2.096 TL indirildi. Düşük ve orta ücretlere bir avantaj yok. Yüksek ücrete vergi iadesi var.

2. Yatırım İndirimi : 2006, 2007 ve 2008 yılları ile ilgili sınırlama kaldırıldı. Yatırım indirimi uygulaması, kazancın yüzde 25’ini aşamayacak şekilde yeniden düzenlendi.

3. Bono ve Tahvil Stopajı : Yerli ve yabancı ayırımı kaldırıldı. “Yerliye dayak, yabancıya kıyak” olmayacak. Yerliye de yabancıya da sıfır stopaj (vergi kesintisi) uygulanacak.

4. Elektronik Ortamda Tebliğ : Tebligat sistemimize giriyor.

5. Takdir Komisyonu ve Zaman aşımı : Matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zaman aşımı süresini bir yıldan fazla durduramayacak.

6. Elektronik Ortamda YMM tasdiki mümkün olabilecek.

7. Yanılma ve Görüş Değiştirme : Maliye idaresinden, vergi uygulamaları ile ilgili yazılı görüş isteyenlerden, Maliye’nin ileride o konuda görüş değiştirmesi halinde, vergi istenecek ama gecikme faizi ve vergi cezası istenemeyecek.

8. Finansman Şirketlerinin Kredileri : Tüketici kredilerinin temin edilmesi ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden müstesna olacak.

9. İnceleme Elemanına Sınırlama : Vergi inceleme elemanları kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemeyecek. Başka bir anlatımla, “Maliye’nin görüş ve yorumları beni bağlamaz” diyemeyecek.

10.Vergi İncelemeleri : Tam veya sınırlı inceleme olarak iki gruba ayrılacak. Yapılacak incelemeler, “Vergi İnceleme ve Koordinasyon Kurulu” tarafından hazırlanan yıllık vergi inceleme ve denetim planına uygun olarak yerine getirilecek.

SABİT TELEFONA AYRICALIK

Torba Yasa ile yapılan değişikliklerden biri de “Hazine Payı” ile ilgili.

Yıllar önce, hem sabit telefon hem de cep telefonu ile görüşmelerde, operatörler (yani sabit telefon olarak Telecom, mobil telefon olarak da Avea, Turkcell ve Vodafone), brüt gelirlerinin yüzde 15’i oranında “Hazine Payı” ödüyorlardı. Bir yasa ile pazarda ağırlıklı olarak Telecom’un hakim olduğu sabit telefondaki yüzde 15 Hazine payı kaldırıldı. Mobil telefon operatörleri ise brüt gelirleri üzerinden yüzde 15 “Hazine payı” ödemeye devam ediyorlar.

Brüt gelir yani masrafların düşülmediği gelir, çok önemli. Mobil operatörler zarar etseler dahi brüt gelirleri üzerinden yüzde 15 “Hazine Payı” ödüyorlar.

Torba Yasa ile yapılan değişiklikte, sabit telefona dokunulmadı. Ancak, kamuya açık mobil elektronik hizmetler sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin şebekeleri üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunanların, bu hizmeti sunmak için ödedikleri veya borçlandıkları tutar, brüt gelirlerinden düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranında, “Hazine Payı” ödenecek.

İşin doğrusu, Hazine payı konusunda sabit telefona özellikle Telecom’a sağlanan ayrıcalık kamu vicdanını rahatsız ediyor ve kafaları karıştırıyor!..

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 29.07.2010)

GÜNDEM