BASINDAN YAZILAR
İşte yeni vergi düzenlemeleri / İsmail Kökbulut - MuhasebeTR

İşte yeni vergi düzenlemeleri / İsmail Kökbulut

İçinde birçok vergisel düzenleme barındıran Torba Kanun, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip yasalaştı.
Cumhurbaşkanı onayı ile birlikte yasal düzenlemeler yürürlüğe girecek.
Torba Kanun, birçok alanı ilgilendiren hususlarda yasal düzenlemeleri içeriyor. En çok düzenleme ise vergi kanunlarında. İşte Torba Kanun ile getirilen vergisel düzenlemelerden bazıları.

1- Gelir Vergisi tarifesi değişiyor

Gelir Vergisi tarifesi, Anayasa Mahkemesi'nin ücretliler lehine vermiş olduğu karar da dikkate alınarak yeniden belirlendi. Yeni tarife şu şekilde.

Gelir Vergisi'ne tabi gelirler;

8.800 TL'ye kadar %15

22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası %20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL

(Ücret gelirlerinde 76.200 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL), fazlası %27

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL

(Ücret gelirlerinde 76.200 TL'den fazlasının 76.200 TL'si için 18.594 TL), fazlası %35 oranında vergilendirilir.

2- Ücretlilere vergi iadesi

Tarifenin değişmesiyle birlikte, daha önceden ücretlilerden kesilen vergi tutarının da yeni tarifeye uygun olması gerekiyor. Buna göre, 2010 yılının başından bugüne yasal düzenlemelerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönemde yapılan vergi kesintisi ile yeni tarifeye göre hesaplanacak vergi kesintisi karşılaştırılacak. Yeni tarifeye göre daha az vergi ödemesi gerekenlere aradaki fark (fazla ödenen vergi) iade edilecek.

3- Yatırım indirimine devam

Yatırım indirimi hakkı olan mükelleflerin bu haklarını kullanmaları 2006, 2007 ve 2008 yılları kazançları ile sınırlıydı. Yeni düzenleme ile yıl sınırlaması kaldırıldı. Fakat tutar sınırlaması getirildi. Yatırım indirimi tutarı, ilgili yıl kazancının %25'i ile sınırlı olarak kazançtan indirilebilecek.

4- Zamanaşımı ve takdir komisyonuna başvuru

Vergi incelemelerinin 5 yıllık süre içerisinde bitirilemediği durumlarda genellikle vergi dairesinde takdir komisyonuna matrah takdiri için başvuruluyor ve bu işlem zamanaşımını durduruyordu. Fakat duran zamanaşımının ne zaman yeniden işlemeye başlayacağı hususunda herhangi bir belirleme yoktu. Anayasa Mahkemesi'nin bu hususa yönelik iptal kararının ardından şimdi yeni düzenleme ile bu süre 1 yıl olarak belirlendi. Yani, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, yine zamanaşımını durduracak. Fakat işlemeyen süre her hâl ve takdirde bir yıldan fazla olamayacak.

5- Gelir İdaresi hatalı özelge verirse mükellefe ceza ve faiz yok

Mükellefler vergi uygulamaları ile ilgili olarak tereddüt ettikleri hususlarda Gelir İdaresi'nin görüşünü alabiliyorlar. Bu durumda Gelir İdaresi birimleri hazırladıkları özelge ile mükellefleri aydınlatıyorlar. Fakat bazen Gelir İdaresince verilen görüşün de hatalı olduğu sonradan ortaya çıkabiliyor. Yeni Kanun hükmüne göre bu gibi durumlarda. Mükellefin kusuru olmadığından vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacak. Önceki uygulamaya göre ise sadece vergi cezası kesilmiyor, gecikme faizi hesaplanıyordu. Yeni düzenleme ile bu gibi durumlarda mükelleften sadece vergi aslı istenecek.

6- Özelge ve sirkülerler internet ortamında yayımlanacak

Gelir İdaresi, vermiş olduğu özelgeler ile sirkülerleri internet adresinden yayımlayacak. Böylece mükellefler tereddüt ettikleri hususlarla ilgili olarak internette yayımlanan özelge ve sirkülerleri tarayarak sorunlarına çözüm bulma imkânına sahip olacaklar.

Torba Kanun'da vergi denetimi ile ilgili olarak çok önemli değişiklikler var. Bu değişiklikleri gelecek haftaki yazımızda ele alacağız.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 26.07.2010)

GÜNDEM