BASINDAN YAZILAR
Prim gelirlerinin nefesi yetmiyor / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Prim gelirlerinin nefesi yetmiyor / Şükrü Kızılot

NEYE mi?

Sigortalıların emekli aylığı ve sağlık giderlerini karşılamaya!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca toplanan primler, bırakın emekli aylığı ve sağlık giderlerini, emekli aylığı ödemelerini bile karşılamıyor.
SEVİMSİZ TABLO
Tabloda 2009 yılı geçici gerçekleşme ve 2010 yılı bütçesinin gelir ve giderleri gösterilmiştir.
Tablonun incelenmesinden de fark edileceği gibi:
2009 YILI
* Prim Gelirleri: 54 milyar 579 milyon TL
* Emekli Aylığı ve Sağlık Giderleri: 97 milyar 415 milyon TL
* Karşılama Oranı: Yüzde 56
2010 YILI BÜTÇE
* Prim Gelirleri: 60 milyar 432 milyon TL
* Emekli aylığı ve sağlık giderleri: 108 milyar 278 milyon TL
* Karşılama oranı: Yüzde 56
Görüldüğü gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirleri, emekli aylığı ve sağlık giderleri ile diğer giderlerini karşılayamıyor. Aradaki fark, bütçeden aktarılıyor.
2010 yılında bütçeden aktarılan 52.6 milyar TL’nin, 2010’da 57.7 milyar TL’ye çıkacağı öngörülüyor.
ÇÖZÜM NE?
Yıllardır sorulup, yanıtı alınamayan daha doğrusu çözümlenemeyen soru bu!
Aslında çözüm yolu belli.
İki çözüm yolu var; biri kısa vadeli, diğeri de orta ve uzun vadeli.
Kısa vadeli çözüm şu;
Birikmiş SSK ve Bağ-Kur prim alacağı faizi ile birlikte 56 milyar TL.
Bunlara yönelik bir yapılandırmaya gidilip, prim borcunu affetmeden, birikmiş faizi enflasyona göre revize edip, 30 ya da 36 ay taksitlendirme yoluna gidilirse,
Orta ve Uzun Vadeli Çözüm ise;
Kayıtdışı istihdamın önlenmesi, en azından aşağı çekilmesi.
28 Haziran günü yazdık, kayıtdışı istihdamda 47.7 milyar TL sigorta primi kaybı var.
Bunun yanı sıra, ücretlerden kesilecek gelir vergisi ve damga vergisi nedeniyle 18,2 milyar TL kayıp var.
Birikmiş SSK ve Bağ-Kur primlerine ödeme kolaylığı sağlanır ve kayıtdışı istihdamın önlenmesine yönelik olarak da başta istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve denetim olmak üzere, bir dizi tedbir alınır ve uygulanırsa, sorun büyük ölçüde çözümlenir.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 08.07.2010)

GÜNDEM