BASINDAN YAZILAR
Yıllık izinde eski çalışmalar dikkate alınır mı? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Yıllık izinde eski çalışmalar dikkate alınır mı? / Resul Kurt

Ayrıldığı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan işçilerin yıllık izin kıdemlerinin hesabında zaman zaman tereddütler yaşanabilmektedir.

İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir.

İşçinin işyerine giriş tarihinden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, her çalışma yılını tamamlaması halinde o yıla ilişkin ücretli izne hak kazanır.

İşçinin iş sözleşmesi herhangi bir nedenle sona ermesi ve kıdem tazminatı ödenmesi durumunda, ikinci kez aynı işverene ait işyerinde çalışmaya başladığında, önceki çalışmalar yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınmayacaktır.

Yargıtay’ın bir kararında; (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 1991/ 451 Esas, 1991/ 8352 Karar ve 13.05.1991); “Emekli olup, kıdem tazminatı aldıktan sonra işyerinde çalışmasını sürdüren işçinin işyerinden ikinci ayrılışında kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hesabında kıdem tazminatını aldığı önceki süreleri dikkate alınmaz.” denilmiştir. Yargıtay kıdem tazminatı aldıktan sonra aynı işyerinde çalışmasını sürdüren işçinin yıllık ücretli izin hesabında kıdem tazminatını aldığı önceki süreleri dikkate alınmayacağı görüşündedir.

Emeklilik yaşı

Okurumuz Beysim Avcı, “1969 doğumluyum, işe giriş 08.10.1992 ödenen prim günü 5948 gündür. En erken ne zaman emekli olabilirim?” diyor.

25 yıl sigortalılık süresi, 53 yaş ve 5300 günü doldurarak emekli olabilirsiniz. Gün sayınız yeterli olsa da, bir de yaşınızı tamamlamayı beklemeniz gerekmektedir.

Bağ-Kur ölüm gün şartı

Okurumuz Murat Küçük diyor ki, “2010 yılında vefat eden eniştemin 1984-1989 yıllarında 986 gün SSK günü, 1988-1989 yıllarında 8 ay 2 gün Bağ-Kur günü var. Ölüm aylığı nerden bağlanacak? Bağ-Kur’dan 1800 günle ölüm aylığı bağlanabilmesi için askerlik borçlanması yapabilir miyiz?”

SGK mevzuatına göre, nerden ölüm aylığı bağlanacağı son defa prim ödenen statüye göre belirlenmektedir. Bağ-Kur (4/b) sigortalıları için en az 1800 gün, SSK (4/a) sigortalısı sayılanlar için de, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sadece 4/(a) sigortalıları için öngörülen her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartında; gerek ölen sigortalı tarafından, gerekse hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmalar bu şartların oluşmasında dikkate alınmayacaktır.

Ancak 1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınacaktır.

Bu nedenle, eğer Bağ-Kur’dan aylık bağlanacaksa borçlanma yaparak 1800 güne tamamladığınızda ölüm aylığı bağlanır. 1988-1989 yıllarında hem SSK ve hem de Bağ-Kur günleriniz olduğu görülüyor, bunlardan sadece birisi dikkate alınır.

(Kaynak: Star Gazetesi | 08.07.2010)

GÜNDEM