BASINDAN YAZILAR
SGK’dan Memurların Borçlanmalarına Düzeltme Yanlışla Geldi / Şevket Tezel - MuhasebeTR

SGK’dan Memurların Borçlanmalarına Düzeltme Yanlışla Geldi / Şevket Tezel

Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, grev ve lokavtta geçen süreleri ile kadınların doğumlarından sonra geçen iki yıllık primsiz sürelerinin borçlanılması SSK sigortalısı iken yaşanmasına bağlı olarak kazanılan borçlanma haklarıydı. Ancak SSK sigortalısı iken bu durumları yaşayıp da bu borçlanma haklarını kullanmadan memur olanların bu haklarını memur (4/c sigortalısı) iken kullanmalarında eski E.S. iştirakçisi (Yeni 4/c sigortalısı) olmaları gerekçesiyle memuriyetteki diğer borçlanmalar gibi “Başvuru tarihindeki derece/kademesine göre bedellendiriliyordu.

01.07.2010 tarihli RG’de yayımlanan Hizmet Borçlanma Tebliği değişikliğiyle derece kademe esasına göre uygulanan sistemin “Sigortalının diğer statülere tabi olduğu süre için ve bu statüler kapsamında yapacakları borçlanma hakları saklı kalmak kaydıyla” uygulanmasına karar verildi. Yani memurlar SSK’lı iken geçen sürelerinden doğum, grev, tutukluluk veya gözaltı sürelerine ilişkin olarak 01.10.2008’den bu yana kullandıkları ve kullanacakları borçlanma uygulamasında SPEK taban ve tavanları arasında bir matrah rakamından borçlanabilecekler. Uygulama yüksek derecedeki memurlara SSK’lı iken geçen bu süreleri borçlanmalarında göreceli olarak daha uygun bedelle ödeme imkânı verirken yeni memurlarda daha fazla bedel gerektirecek.

Tebliğin 9. maddesinin altıncı fıkrası, getirilen yeniliğin tam tersini ifade eden önemli bir yanlışı barındırdığından buradaki ikinci “5434” ifadesinin en kısa zamanda “5510” olarak düzeltilmesi gerekiyor. Zira memurlara SSK’lı statüdeyken kazanılan haktan dolayı 01.10.2008’den bu yana geçen sürede 5434 sayılı yasa kapsamında derece ve kademe esasına göre uygulanan borçlanmaların 5510 sayılı Kanuna göre düzeltilerek mahsuplaşması, şayet tutar eksik kalmışsa tamamlanması öncelikle bu yanlışın düzeltilmesine bağlı.

YARIN: Ölen Çocuğumuzun SSK Primlerini Alabilir miyiz?

(Kaynak: Sözcü Gazetesi | 03.07.2010)

GÜNDEM